Profetiens ånd bind 1

Oversættelsen kp. 1-14 er fra ”Den store Strid mellem Kristus og hans Engle og Djævelen og hans Engle”. Resten af teksten er nyoversat.
side:

korrektur mangler


Forord (ikke af egw)
1 Satans fald
2 Skabelsen
3 Fristelsen og faldet
4 Frelsesplanen
5 Kain og Abel
6 Set og Enok
7 Vandfloden
8 Forklædt fritænkeri
9 Babelstårnet
10 Abraham
11 Isak
12 Jakob og Esau
13Jakob og englen
14 Josef og hans brødre
15 Moses
16 Ægyptens plager
17 Påsken
18 Israel forlader Ægypten
19 Deres rejser
20 Guds lov
21 Helligdommen
22 Fremmed ild
23 Vagtler
24 Mirjam
25 Kaleb og Josva
26 Kora, Datan, og Abiram
27 Arons stav
28 Moses' synd
29 Ildgiftslanger

30 Bileam
31 Moses’ død
32 Josua
33 Samuel og Saul
34 David
35Salomon
36 Guds ark