Profetiens ånd bind 2

Kapitel 1-6 er nyoversat. Kapitel 6-33 er fra bogen "Kristi liv"
side:

korrektur mangler


Forord (ikke af egw)
1 Kristi første komme
2 Kristi liv
3 Johannes’ liv og mission
4 Kristi mission
5 Johannes død
6 Kristi fristelse
7 Brylluppet i Kana.
8 Jesus renser templet.
9 Nikodemus kommer til Kristus.
10 Den samaritanske kvinde.
11 Høvedsmandens søn.
12 Jesus ved Bethesda.
13 Jesus i Kapernaum.
14 Jesus udvælger disciplene.
15 Sabbaten.
16 Bjergprædikenen.
17 Den spedalskes helbredelse.
18 Lignelsen om sædemanden.
19 Andre lignelser.
20 Brødene og fiskene.
21 Jesus går på vandet.
22 Kristus i synagogen.
23 Den lamme.
24 Den kananæiske kvinde.
25 Kristus stiller stormen.
26 Mænd fra gravene.
27 Jarius' datter.
28 Forklarelsen.
29 Løvhyttefesten

30 Gå bort og synd ikke mere.
31 Lazarus' opstandelse.
32 Marias offer.
33 Jesu indtog i Jerusalem.