Profetiens ånd bind 3

Kapitel 1-19 er fra bogen "Kristi liv"
side:

korrektur mangler


1 Jesus græder over Jerusalem.
2 Jesus renser templet.
3 Jesus og farisæerne.
4 Jesus råber ve over farisæerne.
5 I den yderste forgård.
6 Påskenadveren.
7 I urtegården.
8 Jesus i domhuset.
9 Jesu dødsdom.
10 Golgatha.
11 Ved graven.
12 Striden endt.
13 Opstandelsen.
14 Kvinderne ved graven.
15 Jesus ved Emaus.
16 Disciplene på salen.
17 Jesus i Galilæa.
18 Brødrenes sammenkomst.
19 Kristi himmelfart.
20 Pinsefesten
21 Den lamme helbredes
22 De syv fattigforstandere
23 Saulus’ omvenselse
24 Paulus begynder sin tjeneste
25 Peters tjenestegerning
26 Peters udfrielse
27 Paulus’ og Barnabas’ ordination
28 Forkyndelse iblandt hedningene
29 Jøder og hedninger

30 Fængslingen af Paulus og Silas
31 Modstand i Tessalonika
32 Paulus i Berøa og Athen
33 Paulus i Korint
34 Paulus i Efesus
35 Paulus’ prøvelser og sejre
36 Paulus og Peters martyrdom