Profeter og konger

 • Udgave 1950, Klik her

  1963 Anden halvdel af Gamle Testamente
  dansk side:
  engelsk side:

  Indskannet og korrigeret

 • Kan købes på Dansk Bogforlag

  0 Indledning
  Guds hensigt med jødefolket.

  1 1 Fra styrke til svaghed
  Den vise Salomo

  2 Guds tempel og dets indvielse
  3 Velstand og stolthed
  4 Overtrædelsens følger
  5 Salomos anger og omvendelse
  6 Riget deles
  7 Jeroboam
  8 Afgudsdyrkelse og frafald
  9
  2 Profeterne i Nordriget
  Elias

  10 En streng tilrettevisning
  11 Sejren på Karmel
  12 Elias på flugt
  13 Stilhed efter stormen
  14 I Elias' ånd og kraft
  15 Josafat - Judas konge
  16 Akabs kongehus styrtes
  17 Elisa kaldes til profet
  18 Det rensede kildevæld
  19 Elisas fredsbudskab
  20 Na'amans helbredelse
  21 Elisa afslutter sit livsværk
  22 Nineve, den store stad
  23 Israel i assyrisk fangenskab
  24 Mit folk skal gå til grunde, fordi det er uden kundskab
  25
  3 En retfærdighedens forkynder
  Esajas' kald

  26 Se eders Gud
  27 Afgudsdyrkeren Akaz
  28 Den gudfrygtige Ezekias
  29 Udsendingene fra Babylon
  30 Judas mirakuløse redning

  31 Håb for hedningerne
  32
  4 Gengældelsens dag
  Manasse og Josias

  33 Lovbogen findes
  34 Jeremias
  35 Opgørets dag nærmer sig
  36 Judas sidste konge
  37 Bortførelsen til Babylon
  38 Lys i mørket
  39
  5 I hedningernes lande
  Ved Babylons hof

  40 Nebukadnezars drøm
  41 Den gloende ovn
  42 Sand storhed
  43 Skriften på væggen
  44 Daniel i løvekulen
  45
  6 Efter landflygtigheden
  De landflygtiges hjemkomst

  46 Hjælpen fra Herrens profeter
  47 Josua og engelen
  48 Ikke ved magt og ikke ved styrke
  49 I dronning Esters dage
  50 Ezra, den skriftlærde
  51 En åndelig vækkelse
  52 Nehemias - en handlingens mand
  53 Bygningsmændene på muren
  54 Nehemias hjælper de fattige
  55 Hedningernes sammensværgelse,
  56 Undervisning i Herrens lov
  57 Reformation
  58
  7 Lys ved aftentide
  Forventningen om en befrier

  59 Guds menighed
  60 Den kommende herlighed