Patriarker og Profeter

 • Udgave 1895, Klik her

  1965. Første halvdel af Gamle Testament
  dansk side:
  engelsk side:

  Indskannet og korrigeret Sidetalsoversætter


 • 1 Hvorfor tillod Gud synden?
  2 Skabelsen
  3 Ugens oprindelse
  4 Fristelsen og syndefaldet
  5 Frelsesplanen
  6 Kain og Abel
  7 Set og Enok
  8 Syndfloden
  9 Efter syndfloden
  10 Babelstårnet
  11 Abrahams kald
  12 Abraham i Kana'an
  13 Trosprøven
  14 Sodomas ødelæggelse
  15 Isaks giftermål
  16 Jakob og Esau
  17 Jakobs landflygtighed
  18 Jakobskampen
  19 Atter i Kana'an
  20 Josef i Ægypten
  21 Josef og hans brødre
  22 Moses
  23 Ægyptens plager
  24 Påsken
  25 Udgangen af Ægypten
  26 Fra Det Røde Hav til Sinaj
  27 Lovgivningen på Sinaj
  28 Afgudsdyrkelse ved Sinaj
  29 Satans fjendskab mod loven

  30 Tabernakeltjenesten
  31 Nadabs og Abihus synd
  32 Loven og pagterne
  33 Fra Sinaj til Kadesj
  34 De tolv spejdere
  35 Koras oprør
  36 I ørkenen
  37 Den slagne klippe
  38 Rejsen uden om Edom
  39 Basans erobring
  40 Bileam
  41 Frafaldet ved Jordan
  42 Loven gentages
  43 Moses' død
  44 Overgangen over Jordan
  45 Jerikos fald
  46 Velsignelserne og forbandelserne
  47 Forbundet med gibeonitterne
  48 Kana'ans deling
  49 Josuas sidste ord
  50 Tiende og gaver
  51 Guds omsorg for de fattige
  52 De Årlige fester
  53 De første dommere
  54 Samson
  55 Barnet Samuel
  56 Eli og hans sønner
  57 Filisterne tager arken
  58 Profetskolerne

  59 Israels første konge
  60 Sauls formastelse
  61 Saul forkastes
  62 David salves til konge
  63 David og Goliat
  64 David på flugt
  65 Davids ædelmodighed
  66 Sauls død
  67 Trolddom før og nu
  68 David i Ziklag
  69 David bliver konge
  70 Davids regeringstid
  71 Davids synd og anger
  72 Absaloms oprør
  73 Davids sidste år