Råd til forældre, lærere og studerende

Tilføjet 30. Maj - 19. august 2013


Forord (ikke af egw)
Sektion 1- Den højere uddannelse
Den afgørende kundskab

Den første videnskab
Sandhedens lærer er den eneste sikre opdrager
Uselvisk tjeneste er himlens lov

Sektion 2 - Målet med vore skoler
Vore børn og unge har brug for vor omsorg

Uddannelsens primære formål
Det himmelske mønster
Lærere og oplæring

Sektion 3-Generelle principper
En rigtig opdragelse

Vort College
De studerendes opførsel

Sektion 4 - Hjemmeskolen
Børnenes første skole

Beskytte unge
Hvad skal vore børn læse?
Lignelsen om sæden der vokser
Lærer hjælpsomhedens lektier
Samarbejde mellem hjemmet og skolen.
Hjemmeskoler

Sektion 5 - Menighedsskolen
Vort ansvar

Arbejdet skal gøres for vore børn.
Menighedsskolernes arbejde
Kristus som den unge lærers eksempel
Bibellektierne
Undervise fra naturen
Under Kristi disciplin

Sektion 6 - Mellemskolen
Mellemskolerne

Værdien af de almindelige færdigheder
Indflydelsen fra selskaber

Sektion 7 - Læreren og arbejdet
Nogle af den kristne lærers behov

Nødvendigt at gøre vort bedste
En dybere helligelse
Det vigtige ved enkelthed
En advarsel
Den store lærer
Kristen disciplin

Sektion 8 - Studier og arbejde
Arbejdets værdighed

Rådgivende ord
Fysisk arbejde til studerende
Sundhed og livskraft
Nogle principper om sund klædemåde
En praktisk oplæring

Sektion 9-Rekreation
Som lys i verden

Farlige fornøjelser for de unge.
Oprette de rette principper hos unge
Kristen rekreation
Verdslige fornøjelser
Fridage for Gud
Hvordan fridage tilbringes
Faren ved fornøjelser

Sektion 10 - Helligånden på vore skoler
Lærerens behov for Helligåndens hjælp

Genkender ikke Guds budbringer
Manifestere Helligåndens virke

Sektion 11-Udbytterigt studium
Falsk og sand uddannelse

Den kundskab som holder stand
I samarbejde med Kristus
Til lærere og studerende
En hurtig beredelse for værket

Sektion 12-Biblen med i uddannelsen
Guds ord et skattekammer

Bøgernes bog
Bibellæreren
Får ikke studeret Guds ord
Nogle resultater af bibelstudium
Guds ord og gerninger
Studér bibelen for jer selv

Sektion 13 - Lægestudier
Et kald til evangeliets læge-missionærere

Den medicinstuderende
Åndelig vækst

Sektion 14- En missionsuddannelse
Uddannelsen udruster til tjenesten

Få virkekraft
Virkekraft gennem tjeneste
“Efter hvad den gode vilje evner”
Unge mænd som missionærere
Samarbejde mellem skoler og sanatorier
Et bredere udsyn
En opmuntrende erfaring
En missionsuddannelse
De unge skal være byrdebærer
Litteraturselskaber
Den studerendes missionsarbejde