Skildringer fra Paulus' liv

334 sider
Kapitel 2-14 og 32 er fra "Profetiens Ånd bd 3"
side:


Forord (ikke af egw)
Saulus forfølgeren
Saulus omvendelse
Paulus begynder sin tjeneste
Paulus’ og Barnabas’ ordination
Forkyndelse iblandt hedningene
Jøder og hedninger
Fængslingen af Paulus og Silas
Modstand i Tessalonika
Paulus i Berøa og Athen
Paulus i Korint
Brevene til tessalonikerne
Apollos i Korint
Paulus i Efesus
Paulus’ prøvelser og sejre
Paulus til korinterne
Andet brev til korinterne
Paulus besøger Korint igen
Paulus sidste rejse til Jerusalem
Mødes med de ældste
Paulus en fange
Prøvelsen i Kaseræa

Paulus appellerer til kejseren
En tale for Agrippa
Rejsen og skibbruddet
Ankomst til Rom
Opholdet i Rom
Kejserens hof
Paulus i frihed
Den sidste fængsling
Paulus frem for Nero
Paulus’ sidste brev
Paulus og Peters martyrdom