Særlige vidnesbyrd

Serie A

   
1a Særlige vidnesbyrd til vore prædikanter SpTA01a Special Testimony for Our Ministers Prædikanter må arbejde med sig selv.
1b En appel til vore prædikanter og konferensebestyrelser SpTA01b An Appeal to our Ministers and Conference Committees Personlig overgivelse nødvendig
2a Særlige vidnesbyrd til vore prædikanter SpTA02a Special Testimony for Our Ministers Behov for guddommelig kraft og visdom
2b Fare for at få verdslige fremgangsmåder i Guds værk SpTA02b Danger in adopting worldly policy in the work of God
3 Særlige vidnesbyrd for prædikanter og medarbejdere SpTA03 Special Testimonies to Ministers and Workers Sparsommelighed og flid nødvendig
4 Særlige vidnesbyrd for prædikanter og medarbejdere SpTA04 Special Testimonies to Ministers and Workers Kapel til sanatoriet
5 Særlige vidnesbyrd for prædikanter og medarbejdere SpTA05 Special Testimonies to Ministers and Workers Helligånden arbejder
6 Særlige vidnesbyrd for prædikanter og medarbejdere SpTA06 Special Testimonies to Ministers and Workers Skarpsindighed i Guds værk
7 Særlige vidnesbyrd for prædikanter og medarbejdere SpTA07 Special Testimonies to Ministers and Workers Arbejde på den rigtige måde
8 Særlige vidnesbyrd for prædikanter og medarbejdere SpTA08 Special Testimonies to Ministers and Workers Embedsmandsførelse
9 Særlige vidnesbyrd for prædikanter og medarbejdere SpTA09 Special Testimonies to Ministers and Workers Sæt Gud først
10 Særlige vidnesbyrd for prædikanter og medarbejdere SpTA10 Special Testimonies to Ministers and Workers Selvfornægtelse
11 Særlige vidnesbyrd for prædikanter og medarbejdere SpTA11 Special Testimonies to Ministers and Workers En særlig appel
12 Et budskab til vore læger SpTA12 A Message to our Physicians

Serie B

   
1 Breve til læger og prædikanter SpTB01 Letters to Physicians and Ministers Kristus som hovedet.
2 Vidnesbyrd til menigheden med breve til læger og prædikanters belæring til syvendedags adventister SpTB02 Testimonies for the Church containing Letters to Physicians and Ministers Instruction to Seventh-Day Adventists Bestyrelsesmøder i den rette ånd
3a Breve til sanatoriemedarbejdere i Sydcalifornien SpTB03a Letters to Sanitarium Workers in Southern California Oprettelse af sanatorier i Sydcalifornien
3b Breve fra Ellen G. White til sanatoriemedarbejdere i Sydcalifornien SpTB03b Letters from Ellen G. White to Sanitarium Workers in Southern California—B Egnede medarbejdere til sanatoriearbejdet
3c Breve fra Ellen G. White til sanatoriemedarbejdere i Sydcalifornien SpTB03c Letters from Ellen G. White to Sanitarium Workers in Southern California—C 3a og 3b til sammen
4 Vidnesbyrd til menigheden med hensyn til enighedens ånd SpTB04 Testimonies for the Church Regarding the Spirit of Unity
5 Beretning om fremgang og en appel til fordel for Boulder-Colorado Sanatoriet SpTB05 Appeal in behalf of the Boulder-Colorado Sanitarium
6 Vidnesbyrd til menigheden om vore unge tager til Battle Creek for at få uddannelse SpTB06 Testimonies to the Church Regarding our Youth going to Battle Creek obtain an Education
7 Vidnesbyrd til menigheden med advarsels- og belæringsbudskaber til syvendedags adventister SpTB07 Testimonies for the Church Containing Messages of Warning and Instruction to Seventh-day Adventists Himmelske trio - side 63
8 Vidnesbyrd til menigheden om at styrke vore instutioner og oplæringscentre SpTB08 Testimonies to the Church Regarding the Strengthening of our Institutions and Training Centers
9 Vidnesbyrd til menigheden om personligt ansvar og kristen enhed SpTB09 Testimonies to the Church Regarding Individual Responsibility and Christian Unity
10 Jehova er vor konge SpTB10 Jehova is our King
11 Madisonskolen SpTB11 The Madison School
12 Oakwood håndværksskolen SpTB12 The Oakwood Manual Training school
12x Huntsvilleskolen SpTB12x The Huntsville school
13 New England sanatoriet SpTB13 The New England Sanitarium
14 Paradise Valley sanatoriet SpTB14 The Paradise Valley Sanitarium
15 Breve fra Ellen G. White til sanatoriemedarbejdere SpTB15 Letters From Ellen G. White to sanitarium workers
16 Udvalg af vidnesbyrd til studerende og medarbejdere på vore sanatorier SpTB16 Selections from the Testimonies for Students and Workers of our Sanitariums Sanatoriets medarbejdere må være forbilleder
17a Uklog brug af penge og spekulationer SpTB17a The unwise use of Money and the Spirit of Speculation ikke mineaktier, ikke slå plat og krone
17b Indkøbe jorde til Loma Linda og breve fra Mrs. E. G. White SpTB17b The Purchase of Land at Loma Linda and Letters from Mrs. E. G. White Jordstykker må ikke sælges fra
18 Nashville Sanatoriet SpTB18 The Nashville Sanitarium i sydstaterne
19 Opofrelsens ånd SpTB19 The Spirit of Sacrifice

Bog: Særlige vidnesbyrd om uddannelse

korrektur mangler