Særlige vidnesbyrd om uddannelse

udgivet 1897, oversat i 2017
side:

korrektur mangler


Forord (ikke af egw)
Sand uddannelse
Højere uddannelse
Den sande højere uddannelse
Vigtigt at hjælpe den fysiske dannelse
Manual oplæring
Omgivelsers indflydelse på uddannelsen
Undervisere og lærdomme.
Bibelen i uddannelsesarbejdet
Gud i naturen
Kristus som de unges eksempel og lærer
Lignelsen om spirrende frø
Karakteropbyggelse
Helligåndens manifesterende arbejde på Battle Creek-skolen
Arbejde og uddannelse
Berede sig hurtigt til arbejdet
Bibelen er den vigtigste bog til uddannelse på vore skoler
Guddommeligt eksempel
Kristi eksempel i modsætning til formalisme
Sande principper i uddannelse.
Den guddommelige lærer
Til lærere og studerende
Studér bibelen for jer selv.
Vore børn og unge kræver vor omsorg
Helligånden på skolerne
Omhyggelig og grundig uddannelse
Den væsentlige uddannelse
Den store studiebog
Bøger og forfattere på vore skoler.
Småstykker