Troen jeg lever af


Guds ord og gerninger
1. Januar - Et lys på min sti

2. Januar -Mit forsvar i fristelsens stund
3. Januar -Dens løfter er mine
4. Januar -En lektiebog for alle mennesker
5. Januar -Bibelen fra himlen
6. Januar -Hele biblen er inspireret
7. Januar -En ufejlbarlig åbenbaring
8. Januar -Mysterier som vi ikke kan fatte
9. Januar -Den bog der varer ved
10. Januar -Erfaringens bevis
11. Januar -Kristus det levende ord.
12. Januar -Hemmeligheden i kraft
13. Januar -Født ved Ordet
14. Januar -Føde for min sjæl
15. Januar -Livet i Guds ord
16. Januar -Et bord stillet foran mig
17. Januar -Kædet sammen med det guddommelige
18. Januar -Det startede med skabelsen
19. Januar -Naturen taler om Gud
20. Januar -Himlene gør en forskel.
21. Januar -Skabelse, ikke evolution
22. Januar -Hele naturen opretholdes af Gud
23. Januar -Kronen på skaberværket
24. Januar -Hvad er dit liv?
25. Januar -Indstiftet ved skabelsen
26. Januar -En hellig Erindring
27. Januar -Et særligt tegn
28. Januar -Beredelse af Helligdagen
29. Januar -Helliget til Gudsdyrkelse
30. Januar -Den lykkeligste dag i ugen
31. Januar -At blive holdt i evigheden

Himlens tre høje embedsmænd
1. Februar -Vor kærlige himmelske Fader

2. Februar -Hans majestæt og storhed
3. Februar -En personlig Gud
4. Februar -Hellighed og ærbødighed i Hans navn.
5. Februar -Troværdig og sand
6. Februar -Hans forunderlige kærlighed kommer udtryk
7. Februar -Fuldkommen i alle hans veje
8. Februar -Guds gave til menneskeslægten
9. Februar -Hans evige fortid
10. Februar -Den store "JEG ER"
11. Februar -Skaberen legemliggøres
12. Februar -Hans pletfrie liv
13. Februar -Han døde for os
14. Februar -Jesu Opstandelse og Nye Liv
15. Februar -Den tredje Person i Guddommen
16. Februar -Guds gave til dig
17. Februar -En mystisk og ømhjertet tilstedeværelse.
18. Februar -Middel for forløsningen
19. Februar -Trøster og lærer
20. Februar -Den iboende Ånd
21. Februar -Bedrøv ikke ånden.
22. Februar -Gud er kærlighed
23. Februar -Gør forskel på nogen
24. Februar -Uendelig klog og god
25. Februar -Den guddommelige nærhed er altid hos os
26. Februar -Hans milde og elskende omsorg
27. Februar -Guds frelsende forsyn
28. Februar -Elsker alle mennesker
28. Februar -Elsker alle mennesker

Satan og det store oprør
1. Marts -Oprørets oprindelse

2. Marts -Ærgerrighed bringer sorg
3. Marts -Stolthed går forud for fald
4. Marts -Vogt jer imod usanfærdighed
5. Marts -Syndigt ud over alle grænser
6. Marts -Liv eller død?
7. Marts -Oprøret vil formindskes
8. Marts -Menneskers egensindighed
9. Marts -Troløses færd
10. Marts -Det første løfte om forløsning
11. Marts -En Frelser fra evigheden
12. Marts -Guds plan for at genløse mennesker
13. Marts -Mennesket kan ikke frelse sig selv
14. Marts -Vore englevenner og beskyttere
15. Marts -Guds bud er visselige
16. Marts -Pille ved budene
17. Marts -Mennesker med en fri moral
18. Marts -I harmoni med himlen
19. Marts -De forunderlige ting i Guds lov
20. Marts -Jesu eksempel i lovlydighed
21. Marts -Lovens store grundprincip
22. Marts -Vor hjælpeløse tilstand i synd
23. Marts -Evangeliet for begge afdelinger
24. Marts -Rigelig af nåde ved lydighed
25. Marts -Den tro der virker.
26. Marts -Hvordan troen fuldkommes
27. Marts -Strider vi imod vor bekendelse?
28. Marts -Ophæver troen lydigheden?
29. Marts -Det store element i frelsende kraft
30. Marts -Bede for en større erfaring
31. Marts -Jesu frelsende kraft

Guds middel mod synden
1. April -Menneskets frelser

2. April -Synderens ven
3. April -Et kildeudspring af Liv
4. April -Min vejleder og lods
5. April -Kristi ofrende blod
6. April -Retfærdiggjort ved hans blod.
7. April -Fred gennem Korset
8. April -En herlig erstatning.
9. April -En fuldstændig forligelse
10. April -Billedet møder modbilledet
11. April -Forløsning og tilgivelse
12. April -Selvretfærdighed duer ikke
13. April -Fyldt med hans retfærdighed
14. April -De første skridt i retfærdiggørelsen
15. April -Kristi retfærdighed er nok
16. April -Hans retfærdighed opnås ved tro
17. April -Iklædt hans retfærdighed
18. April -Bevise Guds vilje
19. April -Troen viser sig i gerninger
20. April -Helliggørelsen, et livsværk
21. April -Et had til synd
22. April -”Hvis noget menneske synder – ”
23. April -Karakterprøven
24. April -Stigen til fuldkommenhed
25. April -Glæde og fred i Helligånden
26. April -Hvad er tro?
27. April -Tro kommer gennem løfterne
28. April -Troens gode strid
29. April -Den retfærdige skal leve af tro
30. April -Tro er Sejren

Omvendelse og det nye liv
1. Maj -Sand sorg over synden

2. Maj -En oprigtig bekendelse er nødvendig
3. Maj -Betydningen af tilgivelse.
4. Maj -Guds sønner og døtre
5. Maj -Tilgiv som vi har tilgivet.
6. Maj -Genindsætning er nødvendig
7. Maj -Kom som du er
8. Maj -En personlig tilgivelse
9. Maj -Forening med Kristus
10. Maj -Hjælp for de fattige i Ånden
11. Maj -En hjerteudskiftning er nødvendig
12. Maj -Velsignelser til det ydmyge menneske
13. Maj -Helt igennem et nyt liv.
14. Maj -Livets hellighed
15. Maj -Styrket af ånden
16. Maj -Forbløffende forvandling af karakteren
17. Maj -Vor Herres eksempel
18. Maj -»Det er min elskede søn!«
19. Maj -Født af vand og Ånd
20. Maj -Døbt til Hans død og opstandelse
21. Maj -Vandre i Hans fodspor
22. Maj -Når gendåb er passende
23. Maj -Vor Herres befaling
24. Maj -Forandres ved beskuelse
25. Maj -Tage vort kors op
26. Maj -Udvikle gode vaner
27. Maj -Jesus er uden skam
28. Maj -Den rette brug af viljen
29. Maj -Livets udsåningstid
30. Maj -Mist ikke modet
31. Maj -En livsforsikring til dig

Nu og siden efter
1. Juni -Tid, et dyrebart talent

2. Juni -En kur mod dovenskab
3. Juni -Den sande værdi af penge
4. Juni -En vækket samvittighed
5. Juni -Et godgørende liv.
6. Juni -Trofaste i det små
7. Juni -Kilden til al liv
8. Juni -Han har omsorg for os hvert minut
9. Juni -Det store formål med livet.
10. Juni -En livsforpligtelse
11. Juni -Bag livets scener
12. Juni -Leve så længe du har muligheden.
13. Juni -Søge himmelske rigdomme
14. Juni -Dødens pile
15. Juni -Lys i skyggerne
16. Juni -Vore salige døde
17. Juni -Mennesket er blot dødeligt
18. Juni -Menneskets tilstand i døden
19. Juni -En godhed i Guds retsudøvelse
20. Juni -De ondes del
21. Juni -Naturlig udødelighed, en løgn
22. Juni -Nu er det Guds tid
23. Juni -Kristus førstefrugten
24. Juni -Døden opslugt i sejr
25. Juni -En særlig opstandelse
26. Juni -Opstandelse til evigt liv
27. Juni -Fra opstandelse til fordømmelse
28. Juni -Livgiveren kommer
29. Juni -Sorg med håb
30. Juni -Når det evige liv begynder

Guds helligdom
1. Juli -Herren er på dette sted.

2. Juli -Vær stille for Ham
3. Juli -Renset for synd
4. Juli -Ånden i sjæletemplet
5. Juli -Helligdommens formål
6. Juli -Et tempel bygget af ofre
7. Juli -Styrke og skønhed i Hans helligdom
8. Juli -Forløser, præst og konge
9. Juli -En daglig helligelse til Gud.

10. Juli -Retfærdighedens røgelse
11. Juli -Kristus døde for hver enkelt
12. Juli -Jesu frivillige offer
13. Juli -Blodet sættes hele tiden i anvendelse
14. Juli -I det hellige
15. Juli -Centeret for Hans arbejde
16. Juli -Viser sig i himlen for os
17. Juli -Den største frelse for Sine børn
18. Juli -Den sande Mellemmand
19. Juli -De himmelske ting renset
20. Juli -Kristus for den gamle af dage
21. Juli -Signalet om at begynde
22. Juli -Vore øjne fæstet på Kristus
23. Juli -Dømt ud fra optegnelserne
24. Juli -Ethvert liv passerer revy
25. Juli -Udslettelsen af synderne
26. Juli -En forudgående dom
27. Juli -Tiden løber ud!
28. Juli -Når prøvetiden afslutter
29. Juli -De hellige skal dømme verden
30. Juli -Satans planer
31. Juli -Etablerede i den nærværende sandhed

Vandre som Kristus vandrede
1. August -Jesus vor fuldkomne mønster

2. August -Religionen skal være det største
3. August -Adskilt fra verden.
4. August -Kun sikre i den rette tankegang.
5. August -Forvandlet ved at søge ordet
6. August -Våg og bed
7. August -Stort fællesskab med Gud
8. August -Glædens fylde
9. August -Stedet for Guds bolig
10. August -Sundhed lønnen for rigtige levevaner
11. August -Helse i lydighed mod Guds lov.
12. August -Spise for sundhed og lykke
13. August -Afstå fra skadelige nydelser
14. August -Velsignelse ved fysisk aktivitet.
15. August -Træk dig bort og hvil dig
16. August -Venskab med Kristi venner
17. August -Din indflydelse tæller
18. August -Nådige ord
19. August -Noget bedre!
20. August -Lukke fristelsens dør.
21. August -Pant i himlens bank.
22. August -Gud og kejseren
23. August -Kristne unge og deres bøger
24. August -Hjertets melodi
25. August -En skønhed, der varer ved
26. August -En tiendedel til Gud
27. August -Ofringer i taknemmelighed
28. August -Velsignelsens kanal
29. August -Guds hjælpende hånd
30. August -Hold øjnene oppe!
31. August -Hånden der aldrig slås af

Kristus - centeret der hjemme
1. Septempber -Edenhjemmet

2. Septempber - Det første ægteskab
3. Septempber - To liv blandes.
4. Septempber -En union for livet
5. Septempber -Lad Gud herske
6. Septempber -Den kærlighed der varer ved
7. Septempber -Langt over perler
8. Septempber -Kærlighed står prøven
9. Septempber -Solskin eller skygger?
10. Septempber -Et partnerskab som arbejder
11. Septempber -Konger og dronninger
12. Septempber -Hjemmets kronende rigdom
13. Septempber -Hvilken form for arv?
14. Septempber -Mønster for børn og unge
15. Septempber -Det største arbejde af alle
16. Septempber -Familiens husbond
17. Septempber -Holde styringens tøjler
18. Septempber -Spind hengivenhedens tråde
19. Septempber -Arbejde sammen
20. Septempber -“Dine sønner vil jeg frelse”
21. Septempber -Små børn kan være kristne
22. Septempber -At glæde sig over Guds Ord
23. Septempber -Den bedste tid på dagen
24. Septempber -Synge på livets vej
25. Septempber -Dagenes dag
26. Septempber -Himlens kongelige kåbe
27. Septempber -Et tilflugtssted
28. Septempber -En cirkel der altid gør sig større
29. Septempber -Et klart og helligt lys
30. Septempber -En velkomst til himmelhjemmet

En renset menighed
1. Oktober -Kære for Guds hjerte

2. Oktober -En tilflugtsby
3. Oktober -Gud vil tage sig af sin menighed.
4. Oktober -Domstimens budskab
5. Oktober -Lys gennem mørket.
6. Oktober -Babylon er faldet
7. Oktober -Den sidste højtidelige advarsel
8. Oktober -Hvem skal tage imod Guds segl?
9. Oktober -Guds ideal for sin menighed
10. Oktober -Menighedens prøvelse
11. Oktober -Elias og den moderne menighed
12. Oktober -En sabbatsholdende kirke
13. Oktober -Åndens gaver
14. Oktober -En profets stemme i vor tid
15. Oktober -”Frygt ikke for jeg er med dig”
16. Oktober -Jesu vidnesbyrd
17. Oktober -Prøv alt
18. Oktober -Menneskets tjener
19. Oktober -Jesu eksempel i ydmyghed
20. Oktober -Bevis på loyalitet
21. Oktober -Til ihukommelse af mig
22. Oktober -Den nye pagt ved mit blod
23. Oktober -Hver gang I spiser dette brød og drikker bægeret
24. Oktober -Kristi dåb og lidelse
25. Oktober -Herrens navn er givet til os
26. Oktober -Opbyggere ikke nedbrydere
27. Oktober -Laodikæamenighedens rigdomme
28. Oktober -Et folk som holder Guds lov.
29. Oktober -Evangeliet til hele verden.
30. Oktober -Kærlighed afføder kærlighed
31. Oktober -Bygge på Klippen

Stå ved den endelige prøve.
1. November -For en tid som denne!

2. November -Fjendens grusomme magt.
3. November -Verdsliges metoder.
4. November -Prøve hyrdernes stemmer
5. November -Bed for de syge
6. November -Det sande heltemod.
7. November -Prøve vor natur
8. November -Sikker når man er årvågen
9. November -Dagens mystiske stemmer
10. November -En farlig form for sjælesorg
11. November -”Et såkaldt videnskabeligt falsum”
12. November -Ulve i fåreklæder
13. November -Er du i fare?
14. November -Tag fat i Guds styrke
15. November -Synlige og usynlige fjender
16. November -Sand vækkelse og falskneri
17. November -Tårer og konflikt
18. November -Satans fysiske angreb.
19. November -Beslutningens time
20. November -Vanskelige dage i forfølgelse
21. November -Du er kun sikker når du er lydig.
22. November -En ny pinse kommer!
23. November -Guds Ånds tidligregn
24. November -Udgydelse af sildigregnen
25. November -Den tredje engels høje råb.
26. November -Urørte i rystelsens tid.
27. November -Gør dig rede til at møde din Gud.
28. November -Guds besynderlige handling
29. November -En trængselstid
30. November -”De syv sidste plager”

Evangliets triumf
1. December -Det stod slemt til på Noas dage

2. December -Fredsråbene
3. December -Tegn på land og på hav.
4. December -Himlens tegn
5. December -Studér profetierne
6. December -Bedragets endelig handling
7. December -Frelst fra vold
8. December -»Kom Herre Jesus, kom!«
9. December -Kongen viser sig I personlig skikkelse.
10. December -Beredelse for forvandlingen
11. December -Den samme Jesus skal vende tilbage
12. December -En krone til alle de hellige
13. December -Satans fangenskab
14. December -Vi skal dømme engle
15. December -Det nye Jerusalem stiger ned
16. December -Jesu overherredømme
17. December -Satan og de onde ødelagt
18. December -Guds retfærdighed
19. December -Den evige herlighedsvægt
20. December -Leve edens liv.
21. December -Herlighedens klare stråler
22. December -Aldrig mere nogen død
23. December -Verdens hovedstæder
24. December -De to verdener sammenlignet
25. December -Himmelens velsignelse
26. December -Spekulationer om det fremtidige liv
27. December -Himmelen begynder på Jorden
28. December -Himlen, et virkeligt sted
29. December -Løbet mod evigt liv
30. December -Løn til sjælevindere
31. December -Kundskab om Gud dækker jorden.