»Udvalgte budskaber« bd. 1

Teksten er baseret på den norske oversættelse i "På fast grunn".
side:


1. del: Lyset på livsvejen
De profetiske forfatteres inspiration

Ellen G White og hendes forfatterskab
Indstillingen til vidnesbyrdene
Hvordan vidnesbyrdene blev til
Forklaring på tidligere udtalelser.

2. del: Den Kristnes liv
Jesu omsorg for os

Kristus har kontrollen
Offer og vilje for indsats
Ransag jer selv!
De gode engle er mægtigere end de onde.
Hvad er vi værd?
Englene undrer sig

3. del: Vækkelse og reformation
Behov for vækkelse

Tag vare på den nye erfaring
Personlig appel i offentlig forkyndelse

4. del Forkynd ordet
Hvad skal vi forkynde?

Vår indstilling over for lærestrid
Fantasifulde teorier
Faren ved ekstreme synspunkter
Fastsæt ikke tidspunktet
Alfa og omega
Grundlaget for vor tro

5. del Kristus og troslæren
Kristus og loven - Den fuldkomne lov

Lovens egenskaber
Satan hader loven
Kristus - vort eneste håb
Loven og evangeliet
Loven i galaterbrevet
Kristi retfærdighed i loven

Ransag skrifterne
Ordet blev menneske
"Prøvet i alt ligesom vi"
I Kristus er alle lige
Jeg sender jer
Jesu fristelse
Jesu første fristelse
Jesu anden fristelse
Jesu tredje fristelse
Kristus - skaber og lovgiver.
Gud åbenbarer sig

Kristus - livgiveren
Den opstandne frelser
Førstegrøden
Kristus vor syndbærer - Han bar vor synd
Sandheden i Jesus Kristus
Den guddommelige norm
Overgivelse og bekendelse
Kom, søg og find
Eet med vintræet
Kristus - vor ypperstepræst
Forvandlet ved tro og lydighed.
Kristus - vor retfærdighed
Fremholdt i 1883

Gammel sandhed i ny ramme
Sandheden som Herren har signeret
Kristus er vejen til livet
Du har forladt din første kærlighed
Fuldkommen lydighed ved Kristus
Forholdet mellem tro og gerninger
Kristus er budskabets midtpunkt

Mere lys
Mørket tog ikke imod det.

Hvordan takle et omstridt lærepunkt