»Udvalgte budskaber« bd. 2

Teksten er baseret på den norske oversættelse i "På fast grunn".
side:


1. del Fanatisme og bedragerisk lære
Indledning

Sensationspræget og følelsesbetonet forkyndelse
Tidligere tiders fanatisme vil gentage sig
Læren om "helligt kød"
Advarsel mod bedrageriske krav på Åndens ledelse
Mirakler er ikke beviset på Guds gunst
Trækker hele verden med sig
Vor sikkerhed mod vildfarelse

2. del - Falske og nedbrydende bevægelser

Guddommelig legitimation
Om at møde falske profeters krav
Kendetegn for falsk lære
Anna Phillips' syner*
Om at være på vagt
De tre engle og den anden engel

3. del - Uklog tilknytning

Bør kristne tilhøre hemmelige foreninger? *
Undgå arbejdskonflikter*

4. del - Råd til missionsarbejdere

Formaninger vil blive hørt*
Kristi livsværk og vort*
Enhed og gudsfrygt*
Prøvelser - en form for tjeneste
En appel til D. M. Canright*

5. del - Vore arbejderes løn

En anskuelsesundervisning*
Almindelige principper for missionsarbejdernes godtgørelser
De som arbejder på vore institutioner


L