»Udvalgte budskaber« bd. 3

oversat 10/1 - 25/11 09
side:


Forord (ikke af egw)
1. del: Menigheden
Hvad er menigheden?

Enhed i menigheden
Uafhængige handlinger

2. del: Grundprinipper for inspiration
Ordet har førsteplads

Erfaringer med at modtage syner
Glimt af hvordan lysket kom til Ellen White.
Overbringer det guddommelig åbenbarede budskab.
Spørgsmålet om indflydelse
Definere Søster Whites dømmekraft og Herrens Ord.
Være en inspireret budbringer
Modtagelsen af budskaberne

3. del: Forberedelse af Ellen G Whites bøger
Medhjælpere i Ellen G. Whites bog-arbejde

Vidnesbyrd for menigheden
Indledende skridt til at skrive og udgive Den store strid-beretningen
En redegørelse om Ellen G Whites erfaring i skrifter om Kristi liv i 1876.
Udbrede Den Store Strid udgaven.
E. G. Whites erfaring med at forberede Den Store Mester
Kommentarer medens arbejdet med Konflikt-serien stod på.

4. del: Inkarnationen
Inkarnationen.


5. del: Frelsens principper
Principperne som Ellen White i sin tidlige tjeneste, sætter dem frem

Ellen G. Whites rapport ved Minneapolis konferensen.
Eftertryk på frelsens tema. 1890-1908

6. del: Uddannelse, menighedsskoler og verdslige universiteter
Appel til en menighedsskole

Råd om alder for skolestart
Generelle ledelsesprincipper
Gå i landets colleges og universiteter

7. del: Standarder
Høflighedens nådegave.

Klæder og besmykkelse
Sabbaten: Ledene principper for sabbatsoverholdelse.

Hensigten med forskellig stillinger under bøn.

8. del: Sundhedsreformen
Syner som kræver tidlige reformer.

1863-synet om sundhedsreformen.
Rigtig brug af Vidnesbyrd om Helsereformen.
Den fordærvede appetits åndelige og fysiske vovestykke.
Lære sundhedsreformen i familien.
Søster White og bøn for den syge.

9. del: Råd om mange ting
Syvende-dags Adventister og retssager.

Videnskab og åbenbaring.
Spørgsmål om de frelste.
Spørgsmål om dato-linien
Erindringsmærker, er de ædle?
Leje vore kirker ud til andre trossamfund.
Følelse af modløshed.
Særligt lys om havebrug
Velafvejede råd om at lave billeder og afgudsdyrkelse.
Musik og musiklederen synger mørkets kræfter bort.
Arbejde i bønnens ånd.
Bibelprofetier er nedskrevet for vor tid.
Kan alle få profetiens gave?
Nedsættende om pioneerne.
Angreb på Ellen White og hendes arbejde.
Syndfri og frelst.
Studér vidnesbyrdene

10. del: Imødekomme fanatisme
Mackin-sagen


11. del: Sidste dages begivenheder
Lektioner fra mødet Søndagslovkriserne i slutningen af 1880’erne og først i 1890'erne

Idet vi nærmer os enden
Den sidste store kamp
Appendiks A - Den store strid - 1911 udgave

Appendiks B
W. C. White udtaleser til W. W. Østman

Appendiks C - W. C. Whites brev til I. E. Froom.