Vidnesbyrd for menigheden bind 1

518 sider, 22,35% er oversat feb-dec 94, dec 98-jan 99
side:

korrigeret maj 17


Forord (ikke af egw)
Biografisk skildring
Min barndom

Min omvendelse
Fortvivlelse
Afsked med metodistmenigheden
Formelle brødres modstand
Adventerfaringen
Mit første syn
Kaldet til at rejse
Synet om den nye jord
Tilbageholde irettesættelse
Ægteskab og efterfølgende arbejde
Forlagsvirksomhed og rejse
Overflytning til Michigan
Min mands død

Vidnesbyrd 1 (1855)
Din broders vogter

Tidspunktet til at begynde sabbaten på
Sandhedens modstandere
Forældres ansvar
Hav tro til Gud
Messenger selskabet
Bered dig til at møde Herren

Vidnesbyrd 2 (1856)
De to veje

Tilpasning til verden
Pædikantens hustru

Vidnesbyrd 3 (1857)
Vær nidkær og omvend dig

Øststaterne og veststaterne

Vidnesbyrd 4 (1857)
Unge sabbatsholdere

Prøvelser i menigheden
»Vogt jer«
Den rige unge mand
Menighedens privilegium og pligt

Rystelsen

Vidnesbyrd 5 (1859)
Til menigheden i Laodikea

Menighedshuse
Lærdomme fra Jesu lignelser
Kaution for ikke-troende
Om at aflægge ed
Forkert kost

Vidnesbyrd 6 (1861)
Irettesættelse af efterladenhed

Forældres pligt mod børn
Systematisk godgørenhed
Vort samfunds navn
Den fattige
Spekulationer
En uærlig forvalter
Fanatisme i Wisconsin
Skjulte irettesættelser
Sagen i Ohio
Fuld helligelse
Personlig erfaring
Problemerne i veststaterne
Et spørgsmål besvaret

Vidnesbyrd 7(1862)
Nordstaterne og sydstaterne

Stor trængsel forestår
Slaveri og krigen
Farlige tider
Organisering
Vor pligt mod de fattige
Eksemplets magt
Indvielse
Filosofi og tomt bedrag

Vidnesbyrd 8 (1862)
Kristendom i familien

Jalousi og uvenlig kritik
Troens enhed
Det nordlige Wisconsin
Satans magt
De to kroner
Fremtiden

Vidnesbyrd 9 (1863)
Oprøret

Prædikanternes farer og pligter
Forkert brug af visionerne
Forældre og børn
Hårdt arbejde i øststaterne

Vidnesbyrd 10 (1864)
De unges farer

Vandrer i lyset
Sagen i øststaterne
Davids bøn
Yderligheder i klædedragt
Meddelelser til Ældre Hull
Ikke-indviede prædikanter
Prædikantens hustru
Patent rettigheder

Vidnesbyrd 11 (1867)
Fornyelse i klædeformen

Vore prædikanter
Sundhedsreformen

Vidnesbyrd 12 (1867)
En henvendelse til de unge

Rekreation for kristne
Reformerende klæder
Gætterier om Battle Creek
Overførsel af ansvar
Sabbatens rette helligholdelse
Politiske synspunkter
Renter

Rigdommenes bedrag
Lydighed mod sandheden
Livsforsikring
Uddel traktaterne
Sundhedsreformeren
Sundhedsinstituttet
Sundhed og religion
Arbejde og fornøjelser

Vidnesbyrd 13 (1867)
Indledning

Erfarings skildringer
Arbejdet på kontoret
Kampe og sejre
Svar fra Battle Creek menigheden
Hukke og skære
Fare for selvsikkerhed
Bliv ikke bedraget

Vidnesbyrd 14 (1868)
Udgivelse af personlige vidnesbyrd

Sundhedsinstitutionen
Erfraings skildringer
Prædikanter, orden og organisering
Endnu mere arbejde
Hannah Mores historie
Sund madlavning
Bøger og traktater
Den kristnes feltråb
Forståelse i hjemmet
Mandens ståsted
Appendiks