Vidnesbyrd for menigheden bind 2

712 sider, 21,53% er oversat nov 94-dec95
side:

korrigeret maj 17


Forord (ikke af egw)
Vidnesbyrd 15 (1868)
Indledning

Erfarings skildringer
Arbejdet for Kristus
Sælger fødselsretten
Slet tale
Selviskhed og kærlighed til verden
Kødspiser og stimulanser
Helsereformen forsømmes
Kærlighed for den fejlende
Hverdags religion
Fornyelse i hjemmet
Krænket samvittighed
Advarsler og irettesættelser

Vidnesbyrd 16 (1868)
Formålet med de personlige vidnesbyrd

Flytter til Battle Creek
Advarsel til prædikanter
Se hen til Jesus
Adskillelse fra verden
Sand kærlighed
Underholdning på institutionen
Forsømmelse af Hannah More
Bøn for de syge
Præstens mod
Lukkethed i sin behandling
Lejesvenden undertrykkes
Kamplyst irettesættes
Ansvarshavende i menigheden
Stolthed hos de unge
Verdslighed i menigheden


Vidnesbyrd 17 (1869)
Kristi lidelser

Advarsler til menigheden
Overvejelse af ægteskab
Rigdommenes farer
Kristelig nidkærhed
De unges ansvar
Mammons tjenere
Følelser og pardannelse
Hård familieledelse
Et fødselsdagsbrev
Rigdommens bedrag
Selvbedragede unge
Sand omvendelse
Mandens og hustruens pligter
Brev til en forældreløs dreng
Det uregerlige medlem
Trøst i sorgen
En selvcentreret og diktatorisk ånd
En glemsom tilhører
Midler mod sentimentalitet
Pligten for forældreløse
Appel til prædikanter
Moralsk besmittelse

Vidnesbyrd 18 (1870)
Kristelig afholdenhed

Yderligheder i helsereformen
De unges sanselighed
Sand kærlighed til hjemmet
Vigtigheden af selvbeherskelse
Flid og sparsommelighed

Modstand opflammes
En appel til menigheden
Et kors antager sandheden

Vidnesbyrd 19 (1870)
En henvendelse til prædikanter

Legemsøvelser og frisk luft
Irettesættelse mod egenkærlighed
Fanatisme og uvidenhed
Råd til en nydelsessyg datter
Til en prædikanthustru
Upålidelig i forvaltning
Forfejlet følsomhed
Konferensmøder

Vidnesbyrd 20 (1871)
Vidnesbyrdsmøder

Hvordan skal vi holde sabbaten?
Kristelig adspredelse
En slående drøm
Vore lejrmøder
En alvorlig drøm
Prædikanters klæder og opførsel
Trang til vinding
Sagen i Vermont
Overførsel af jordiske rigdomme
Ingen prøvetid efter Kristi komme
Lyset medfører ansvar
Appendiks