Vidnesbyrd for menigheden bind 3

575 sider, 31,64% er oversat nov 95-aug 96
side:

korrigeret maj 17


Forord (ikke af egw)
Vidnesbyrd 21(1872)
En appel for byrdebærere

Uhelligede evner
Uligevægtige sind
Fortrolig venskab med verdslige
Sagen i New York
En ikke pålidelig erfaring
Troskab i hjemmets pligter
Stolthed og tomme tanker
Arbejdet i Battle Creek
Lignelser om de fortabte
Arbejdet blandt menighederne
Til velhavende forældre

Vidnesbyrd 22(1872)
En rigtig opdragelse

Helsereformen
Helseinstitutet
Bifald og ros er en fare
Arbejde for de fejlende
Sabbatsskolen
Medarbejdere på kontoret
Kærlighed og pligt
Battle Creek menigheden
Missionsarbejdere
Diskussionernes effekt
Unges farer og opgaver
Selvglade prædikanter
Overdreven kærlighed til profit

Vidnesbyrd 23(1873)
Menigheden i Laodikea

Moses og Aron
Til en ung prædikant og hans hustru
Dagdrømmeri

Vidnesbyrd 24(1875)
Det store oprør

En appel til de unge
Tiende og offergaver
Systematisk godgørenhed
Personlig uafhængighed
Enhed i menigheden
Sand renselse i tjenesten

Vidnesbyrd 25(1875)
Arbejdets betydning

Tilstanden i verden
Tilstanden i menigheden
Kærlighed til verden
Anmasselse
Appetittens magt
Ledelse
Et kald på midler
Pligten over for den uheldigt stillede
Menneskets pligt over for sine medmennesker
Syndens begærlighed
Flittighed i tjenesten
Forældre som reformatorere
Kan ikke komme derned«