Vidnesbyrd for menigheden bind 4

657 sider, 30,33% er oversat aug 97-okt 98
side:

korrigeret maj 17


Forord (ikke af egw)
Vidnesbyrd 26(1876)
Bibel biografier

Menighedens enhed
Gå frem
Appetitten får frit løb
Vælge jordiske rigdomme
Sand godgørenhed
Kristi medarbejdere
Den prøvende proces
Arbejde som bidrager til sundheden
De sociale omgivelser påvirker
Delte interesser
Ophøjelse af selvet
Missionærer i hjemmet

Vidnesbyrd 27 (1876)
Villig lydighed

De tolv spejdere
Jerikos indtog
Jeremias irettesætter Israel
Trofast tilrettevisning påkrævet
Fuldstændig indvielse
Overensstemmelsens nødvendighed
Modstand mod redelige advarsler
Guds befalingers hellighed
Egenkærlighed i menigheden og i familien
Appel til prædikanter

Vidnesbyrd 28 (1879)
Erfaring og arbejde

Forberedelse for Kristi komme
Henvendelse til prædikanter
Forståelse for de fejlende
Sagen i Texas
Egenkærlige prædikanter
Retskaffenhed i handel

Religion i dagliglivet
Gudhengivenhed hos prædikanter

Vidnesbyrd 29 (1880)
Dommen

Vor litteratur
Kristi sendebud
Evangeliets tjenere
Vort college
Sagen i Iowa
Vore forlag
Hellige løfter
Testamenter og legater
Forholdet mellem menighedsmedlemmer
Uærlighed i menigheden
Betydningen af selvbeherskelse
Ubibelske ægteskaber
Herrens fattige
Sagen i Battle Creek
Talenternes udnyttelse

Vidnesbyrd 30 (1881)
Guds tjenere

Advarsler og formaninger
Moralsk og intellektuel dannelse
Pligt mod den fattige
Sundhed og religion
Trofaste medarbejdere
Kristen indflydelse
Økonomisering og selvfornægtelse
Sanatoriets stilling og arbejde
Omgangsvenners indflydelse
Traktatforeningerne
Verdenskærlighed
Enkelhed i påklædning

Ordentlig uddannelse
Ansvar over for Gud