Vidnesbyrd for menigheden bind 5

754 sider, 46,83% er oversat jan 98 - feb 99
side:


Forord (ikke af egw)
Vidnesbyrd 31(1882)
Lejrmøde taler

Vort college
Forældre-opdragelse
Betydningsfuldt vidnesbyrd
Vidnesbyrdene ringeagtet
Medarbejdere på vort college
Avind og dadlesyge
Herrens dag er for hånden
Ukloge ægteskaber
Advarsler og irettesættelser
Arbejdere for Gud
Satans redskaber
Skal et menneske bedrage Gud?
Sandhedens kraft
Vore lejrmøder
Broderkærlighed
Flid i arbejdet
Flytter til Battle Creek
Verdslighed i menigheden
Skal vi søge spiritistiske læger?
Se hen til Jesus
Kald på arbejdere
Guds segl
En indtrængende advarsel
Kristelig enhed

vidnesbyrd 32 (1885)
Evangelie prædikantens arbejde

Kristen vækst
Troskab i Guds gerning
Ikke-troendes indflydelse
Syndens bedrag
Kritiserer prædikanter
Troskab og udholdenhed nødvendig
Beklagelsernes syndighed
»Pris Herren«
Forældres ansvar
Oplæringen af børn
Kristen overbærenhed
Verdslig ærgerrighed
Kærlighed mellem brødre
Indløse tiden
Produktion af vin og cider

Ægteskab med ikke-troende
Bymissionernes underhold
Den sande missionsånd
Unge mænd som missionsarbejdere
Kolportagearbejdets vigtighed
Forlagsarbejdet
Forretning og gudsfrygt
Verdslighed en snare
Lægernes ansvar
Den forestående krise
Menigheden er verdens lys
Josua og englen

vidnesbyrd 33 (1889)
Enighed og kærlighed i menigheden

Opførsel i Guds hus
Religion og videnskabelig uddannelse
Vore børns uddannelse
De unges farer
Passende læsning for børn
Råd til de unge
Verdslig-sindethed
Praktisk gudsfrygt
»Eders fornuftige gudsdyrkelse«
Verdslig indflydelse
Vore institutioners behov
Vore institutioner i Battle Creek
Bestyrelsesmøder
Kristen indflydelse i hjemmet og menigheden
En indtryksfuld drøm
Daglig bibelgranskning nødvendig
Uddannelse af arbejdere
Uhellig ærgerrighed
»Hold jer fra det onde i enhver skikkelse«
Kærlighed til de fejlende
Menigheds pligter
Et brev
Guds kærlighed for syndere
Acceptabel bekendelse
Fejlagtige idéer om bekendelse
Guds nærværelse - en virkelighed
Vidnesbyrdenes natur og indflydelse
Grundløse beretninger

Et mirakel efterlignes
Bibelens hemmeligheder, et bevis på dens inspiration
Den truende kamp
Den Amerikanske Skildvagt og dens mission
Medarbejdere i sagen
Den uvurderlige gave
Guds karakter åbenbaret i Kristus
Ordet blev kød
Guds omsorg for sit værk