Vidnesbyrd for menigheden bind 6

482 sider, 66,9% er oversat okt 98-feb 99
side:


Forord (ikke af egw)
Sektion et - I udsigt
Guds hensigt med menigheden

Arbejdet i denne tid
Værkets udvidelse i fremmede lande

Sektion to - Evangelisk arbejde
Lejrmødet

Efter lejrmødet
Mindre prædiken, mere undervisning
Præsteseminarer
Dåben
Opførelsen af tilbedelseshuse
Børnenes møder og menighedsskoler
Arbejde for afholdssagen
Et levende eksempel på helsereformen
Kvinder i det evangeliske arbejde
Undervisning og gudsfrygt i hjemmet
Om at imødegå modstand
Lignelsen om det vildfarende får

Sektion tre - Uddannelse
En reform i uddannelsen behøves

Hindringer for reform
Læreres karakter og gerning
Ord fra en guddommelig lærer
Skolehjem
Industriel reform
Landbruget ved skolen i Avondale
Menighedsskoler
Skolens ledelse og økonomi

Sektion fire - Sundhedsvirksomheden
Guds plan med vore sanatorier

Lægens arbejde for sjæle
Enighed i vort arbejde
Sygearbejdernes ansvar
Verdens trang
Menighedens behov
Vor pligt mod troens husholdning
Vor pligt mod verden
Omsorg for forældreløse
Sundhedsvirksomheden og den tredje engels budskab..
Menigheden og præstetjensten forsømmes
Belønningen for tjeneste

Sektion fem - Kolportage
Korporørarbejdets betydning

Kolportørens kvalifikationer
Kolportøren er en evangelisk arbejder
Forenede bestræbelser i kolportage

En genoplivelse af kolportørvirksomheden

Sektion seks - Advarsler og råd
Om at vise gæstfrihed

Sabbatens helligholdelse
Sundhedsreformen genoplives
Stemmeudvikling for missionsarbejdere
Giv Gud, hvad Guds er
Kristus i hele bibelen
Vor holdning over for de civile myndigheder
Guds ord sættes højest
Forberedelse til den sidste krise

Sektion syv - Kald til tjeneste
Unge mænd i tjenesten

Menigheden og prædikanterne
Hjemmemissionsarbejdet
Flere muligheder
Hjælp til missionsmarkerne
Forlagshuset i Norge
Vort danske sanatorium
Hjælp til vore skoler
Genløsningens krav