Vidnesbyrd for menigheden bind 8

Dette bind er på 335 sider, 29,13% er oversat aug 96-jan 97.

Oplysninger om udgivelsen fra Den Internationale Forlagsforening. College View - se her

side:


Forord (ikke af egw)
Sektion et - Anledningerne lige nu
Vort arbejde

Missionsbefalingen
Løftet om ånden
Vort ansvar
Arbejdet hjemme og ude
Arbejdet i Europa
Et syn om striden

Sektion to - Ofte gentagene råd
Advarsler og råd til Battle Creek menigheden

Vor opgave for verden
Missionsarbejdet derhjemme og derude.
Helligånden på vore skoler
Væk fra det rigtige
En appel til brødrene i Battle Creek
En tilsidesat advarsel
Resultatet af reformation
En alvorlig advarsel
Review and Herald branden
Hvad kunne være sket
Glemsomhed

Sektion tre - Breve til læger
Prøvelsernes værdi

Samler sig for meget i Battle Creek
Ryk frem til mange steder
Guds hensigt med sine institutioner
Guds formål med sundhedsmissionsarbejdet
Et advarselsord
Fasthold lægearbejdet
Enighed i bestræbelserne
Kristus, middel for bøn og velsignelse
Opmuntrende ord
Guds ords værdi
Arbejdet for denne tid
Et bredere syn
Kristus vort eksempel

Sektion fire - Vær på vagt
Lektier fra tidligere

Hvordan skal vore unge oplæres?
Fordeling af ansvar
Ledelsen
Ét med Kristus i Gud
Lægfolkets arbejde
Vil vi blive fundet for lette?
På hjemvejen

Sektion fem - Den nødvendige kundskab
Gud i naturen

En personlig Gud
En falsk og en sand kundskab til Gud
Faren ved spekulativ kundskab
Den falske og sande uddannelse
Vigtigt at søge den sande kundskab
Kundskaben vi får i Guds ord
Vort store behov