Vidnesbyrd om sabbatsskolen

Dens gjerning og opgave, 1923, 64 sider.


Ransag Skrifterne.
Til Formænd og Lærere i Sabbatsskolen.
Sabbatsskolens Indflydelse.
Muligheder i Sabbatsskolegjerningen
Forældres og Læreres Ansvar.
Trangen til sand Gudsfrygt i vore Sabbatsskoler.
Hensigten med Sabbatsskolens Virksomhed.
En Hjerteforandring hos Lærere og Elever.
Betydningen af Lærvillighed.
Trangen til gudhengivne Lærere.
Følg Kristus.
Ingen Fremgang uden Guds Ånd.
Kjærlighed er den dragende Kraft.