Vidnesbyrd for prædikanter

oversat i 1992
side:


Forord (ikke af egw)
afsnit 1 - Kristi menighed
Her er hans største opmærksomhed

Menigheden Guds ejendom
Organisation og udvikling
Levningen af menigheden ikke Babylon

afsnit 2 - Nøjagtige alvorlige advarsler
Fare for afvist sandhed

Et nøjagtigt budskab
Verdslig underholdning
Forkastelse af lyset
»Den, der mener at stå, skal tage sig i agt, at han ikke falder!«

afsnit 3 - De hellige skrifter
Hvordan skal vi søge i skrifterne?

Studiet af Daniels bog og Åbenbaringen
Grav dybere

afsnit 4 - Guds høje standard
Sand uddanndelse i vore menigheder

Sabbats helligholdelse tegnet på trofasthed

afsnit 5 - En højtidelig appel til prædikanter
Kald til et højere mål


afsnit 6 - Menneskelige malngler og guddommelig tilførsel
Grunde for virkningsløshed og afhjælpningen

Behov for guddommelig kraft og visdom
Tilbage til den første kærlighed
Helligåndens kraft venter vort forlangende og modtagelse

afsnit 7 - Sarsommelighed
Må praktiseres med alt

Vielsesringen
Arbejdet skrider frem
Dovenskab
Jesu ånd
Herren kommer snart

afsnit 8 - Arbejdere med Gud
Kærlighed og tillid blandt brødre

Modtager gaver
Alvorlige tider
Aktivitet i vore menigheder

Direkte afhængighed af Gud

afsnit 9 - Arbejdere under Gud
Gud, mesteren

Ydmyghed
Ro og overvejelse
Vaklen i menighederne

afsnit 10 - Rette metoder, principper og motiver
Korrekt oplæring

Tab af selvet
Rådfør hinanden
Det dårlige ved lange taler
At kende Gud
Behovet for åndelig dømmekraft

afsnit 11 - Til brødre i ansvarlige embeder
Forbindelse med Guds arbejde

Behov for guddommelig vejledning
Brug af personlig dømmekraft

afsnit 12 - Midler og metoder
En trofast tiende

Praktisk undervisning i arbejde

afsnit 13 - Konferensens embedsmænd
Råd og vejledning

Konferens formænd
General Konferensen
Konferense embedsmænd

afsnit 14 - Appel for sandhed og loyalitet
»I er alle brødre«

»Du må ikke have andre guder end mig«
Under hvilket banner?
Herren har en strid med hans Folk
Kristi værdifuldhed over for hans efterfølgere

afsnit 15 - Til Guds arbejdsfolk
En irettesættelse mod egenkærlighed

Iver for Kristus
Guds sendebud
Vort budskab

Gud skal opsøges
»Giv mig dit hjerte«
Så ved alle vande

afsnit 16 - Højn standarden
Rene hænder og rent hjerte

»Tvæt jer«
Alt Herrens

afsnit 17 - Appel og advarsler
Verdens trang

Fare for at indføre verdslige fremgangsmåder i Guds værk
Satans snarer
Lad himlen lede

afsnit 18 - Livsvigtige principper for slægtskab
Jehova er vor konge

Personlig ansvarlighed og kristen enhed
Bed for sildigregnen
Hilsende ord
Et sejrende liv

Appendiksnoter