Vejen til et bedre liv

Lydbog
dansk side:
engelsk side:
ikke justeret

Opslagenes sidetal er fra 1994 men begge udgaver er med i Sidetalsoversætter

Kan købes på Dansk Bogforlag

Den store Læge
Lange arbejdsdage
I naturen og hos Gud
»Din tro har frelst dig«
Helbredelse af sjælen
Frelst for at tjene
Samarbejde mellem Gud og mennesker
Lægen som lærer
Undervisning og helbredelse
Vi skal hjælpe de fristede
Afholdssagen
De arbejdsløse og de hjemløse skal hjælpes
De hjælpeløse fattige
Vi skal tage os af de rige
I sygeværelset
Bøn for de syge
Brugen af lægemidler
Helbredet påvirkes af sindet
Friluftsliv
Almindelig hygiejne
De hygiejniske forhold blandt israelitterne
Klædedragten
Kostens betydning for sundheden
Behøver vi at spise kød?
Spis hverken for meget eller for lidt
Stimulanser og narkotika
Handel med berusende drikke
Hjemmets betydning
Hjemmets grundlæggere

Hjemmets indretning
Moderen
Barnet
Hjemmets indflydelse
Vi skal uddannes til at udføre missionsarbejde
En sand kundskab om Gud
Faren ved spekulativ tænkning
Falsk og sand uddannelse
Søg efter ægte kundskab
Guds ord giver lys
Hjælp i hverdagen
Kunsten at omgås mennesker
Udvikling og tjeneste
En højere erfaring