Vidnesbyrd til menigheden

272 sider, 1930. Udvalgte afsnit af "Testimonies for the Church", Vol I-VII og "Gospel Workers" Skandinavisk Bokforlag, Oslo

Dansk-norsk oversættelse

Vidnesbyrdenes natur og Indflydelse9
Bibelens Hemmeligheder bekræfter dens Inspiration41
Daglig Gransikning i Guds Ord53
Den uvurderlige Gave59
Guds Karakter aabenbaret i Kristus66
Ordet blev Kjød75
Herrens Dag forhaanden78
Den forstaaende Krise84
Guds Omhu for sit Værk89
Organisation og Orden94
Vort Samfundsnavn99
Guds Hensigt med menigheden - Værket for denne tid101
Værkets udvidelse i fremmede Lande112
Kristi Sendebud. Prædikanters Talemetode - Udd til Prædikegjerningen119
Missionsarbejde133
En Appel til vore Prædikanter142
Økonomi i Missionsvirksomheden152
Sømmelig Opførsel i Guds Hus156
Daaben. Dens Betydning - Forberedelse - Prøvelse før d. - Daabshandlingen - efter Daaben165
Sabbatens Helligholdelse - Reform for Sabb - Beredelse - Sabb i Hjemmet - rejser på Sabb - Møder på sabbaten173
Bønne- og Vidnesbyrdsmøder190
"Lov Herren."195
Menighedspligter. - Hvorledes man behandler fejlende - Valg af Ledere199
Forholdet mellem Menighedsmedlemmer206
Disciplin i Menigheden210
Kjærlighed til de fejlende214
Bøn for de syge223
Giv Gud det, som hører ham til. - Førstegrøden - Kom de fattige i Hus - Alle ting hører Gud til227
Testamenter og Legater234
Forretning og Kristendom243
Sky det onde under alle Skikkelser250
Josva og Englen261
Gjenløsningens Krav270