Kristen afholdenhed og bibelhygienisk renhedtilbage

Forord

Forordet er ikke skrevet af Ellen White.

For henved tredive år siden blev de første af en serie bemærkelsesværdige og vigtige artikler trykt, om med sundheds-temaet, af mrs. E. G. White. Disse artikler påbød straks deres alvorlige interesse, som kendte til mrs Whites tidligere skrifter og arbejde. Tusindvis ledes til at ændre deres livslange vaner, og fralægge sig en grundig nedarvet praksis såvel som en længe praktiseret eftergivenhed. En så stor revolution kunne ikke udføres i folks legemer uden hjælp af en kraftfuld indsats, om i dette tilfælde var den uomtvistelige tro, som skriverne henviser til ikke blot bærer sandhedens mærke, men blev anerkendt af noget højere end menneskers autoritet. Dette er ikke det rette sted hvor begrundelserne for denne tro skal overvejes, men læserens opmærksomhed henledes til nogle kendsgerninger i denne forbindelse:

1. På det tidspunkt at disse skrifter først bliv udgivet, blev sundhedsemnet næsten helt ignoreret, ikke kun af de folk som der blev skrevet til, men af verden i sin helhed.

2. De få der forsvarer nødvendigheden af en form af fysiske levevaner, udbredes i forbindelse med kamp for ægte reformationsprincipper mod de mest åbenbare og i nogle tilfælde væmmelige vildfarelser.

3. Ingen steder og ingen har fremført systematiske og harmonisk sandheder om kropsrenhed, fri for åbenlyse fejl, og i overensstemmelse med Bibelen, og den kristne religions principper.

Under disse omstændigheder, henviser teksterne til deres fremkomst. De principper der undervises i, er ikke fremtvunget af videnskabelig autoritet, men blev præsenteret på en enkel og ligetil måde af nogen som ikke foregiver sig for at kende videnskaben, men hævder at skrive ved hjælp af den guddommelige oplysnings autoritet.

Hvordan har de principper der bringes under så særlige forhold med så bemærkelsesværdige kraf stået tidens og erfaringens prøve? Det er et spørgsmål som rimeligvis kan stilles. Svaret findes i de kendsgerninger som kan bekræftes fuldt ud. Principperne der frembringes er sat på prøve ved tusindvis menneskers praktiske erfaring, hvad enten om det viser sig med intelligens eller i konsekvens, er resultatet i højeste grad tilfredsstillende. Tusindvis bevidner at de er blevet hjulpet fysisk, mentalt og moralsk. Mange af principperne er blevet lært, og antaget generelt og praktiseres så de ikke længere anses for at være reformer, og kan i virkeligheden betragtes som fremherskende levevaner blandt de mere intelligente klasser. De principper som for et kvart århundrede siden blev næsten helt ignoreret eller latterliggjort, har vundet indpas og fået tiltro og påskønnes i offentligheden, og indtil verden næsten helt glemmer at de ikke er blevet accepteret sådan. Der er gjort nye videnskabelige opdagelser og nye forklaringer af gamle kendsgerninger, har hele tiden føjet til bekræftende beviser, indtil ethvert principperne forsvares nu, der for mere end et kvart århundrede siden bestyrkes på bedst mulig måde af videnskabelige beviser.

Til sidst har reformationsbevægelsen der er baseret på principper der har været hævdet lang tid, efterlevet og fået fremgang, indtil i dag, og institutioner der er udviklet af den er vokset til de største og mest fremgangsrige foretagender af sin slags i verden; medens andre bestræbelser, der ser noget i samme retning, men besmittes af vildfarelser, har enten opgivet sandhedsprincipper, eller overgivet sig til vildfarelse, eller er faldet over i mørke. Det må visselig betragtes som en bemærkelsesværdig sag, og give et umiskendeligt bevis på guddommelig indsigt og ledelse, som midt i forvirrede og modstridende læresætninger, påberåber sig videnskabens og erfaringens myndighed, men omgæres af ultrærere tanker og afgiver det kraftesløse for godt, ved den store sammenblanding af vildfarelse, - må det betragtes som noget ekstraordinært, som en person ikke kræver videnskabelig kundskab eller lærdom burde kunne organiseres, fra den forvirrede og vildfarelses-fordærvede masse af ideer, fra nogle få skrivere og tænkere på sundhedsemner, et organ af hygieniske princpper der er så harmoniske, så pålidelige, og så ægte så at diskussioner, undersøgelser, opdagelser, og erfaringen i et kvart århundrede ikke har resulteret i at overtræde et eneste princip, men har blot tjent befæste det som er blevet lært.

Der er ligeså meget brug for den uendelige visdoms vejledning til at skelne mellem sandhed og vildfarelsen som for at udvikle nye sandheder. Nyheder er på ingen måde et særskilt karaktertræk for sande principper, og principperne fremstår ligeså godt som sandheder i renheds(hygiejne)reform, såvel som andre reformerende bevægelser. Den største og mest vigtige reformationsbevægelse i moderne tid er ikke dem som giver nye faktaer og principper, men dem som genopliver for længst glemte sandheder og principper, og som har ledt vejen tilbage til stier folk har betrådt i gamle tider, før verden var strejfet så langt bort fra fysisk og moralsk retskaffenhed.

Tak til Gud som altid får os til at sejre i Kristus, og for smagen af Hans kundskab hos os til at vise sig alle steder. For vi er en liflig duft af Kristus, hos dem der frelses, og hos dem der går fortabt: for dem skal vi være smagen af død til død; og for andre en smagen liv til liv. Og for hvem er disse ting tilstrækkeligt? 2. korinter 2,14-16.

Formålet med at udarbejde dette bind har været at samle skrifter i en forkortet form, som blev spredt ud i forskellige bind, og nogle som aldrig før er blevet trykt, så at mrs. Whites lære inden for dette emne kan nå så mange som det er muligt, som var den særlige intention; og man er sikker på at værket vil blive hjerteligt modtaget, og de alvorligste hensyn som vigtigheden kræver.