Åndelige gaver bind 1tilbage

Forord til genoptrykte udgave

Forordet er ikke skrevet af Ellen White.

Iblandt de mest skattede værker i bibliotekerne hos mange ældre syvendedags adventistmedarbejdere, er de første udgaver af E. G. Whites bøger, særlig ”Åndelige gaver,” Bind I-IV, publiceret i 1858-1864. I løbet af årene har mere fyldestgørende E G White præsentationer erstattet disse små oprindelige bind, som er ganske sjældne og meget eftersøgte. Som en tjeneste for en større og udvidende gruppe medarbejdere og studerende, er disse oprindelige tryksager blev genudgivet i fotografisk form og gjort tilgængelig for alle der ønsker dem.

Når siderne er reproduceret fotografisk, har de fået visse få typografiske fejl med sig, som var i det første optryk. De er bundet sammen som de oprindelige udgaver. I denne genudgivelse, var det ofte tilfældet som i de første dage, at de to bind er bundet under et omslag. For Bind II’s vedkommende, var der to forskellige variationer af tryk, et supplement omfatter også supplerende tekst i andet oplag.

Da disse bind ikke blot værtsættes af den nuværende generations syvendedags adventistmedarbejdere, men i en vis forstand fører læseren tilbage til atmosfæren for den spæde begyndelse er dette det oprigtige ønske fra udgiverne og
Ellen G. White udgivernes betroede medarbejdere.