Åndelige gaver. bind 3tilbage

Forord til den faksimilære udgave

Forordet er ikke skrevet af Ellen White.

Bindene III og IV af Åndelige Gaver blev begge udgivet i Spiritual Gifts 1864, fuldender denne firebinds serie. Med undtagelse af den sidste halvdel af bind IV, er disse to små værker indviet til menneskehedens historieberetningen fra skabelsen til Salomons dage, de første detaljerede skrifter af Mrs. White om dette emne.

Efterfølgende historiske beretning, der er i bind IV en udvidet artikel med overskriften ”Helse”, hvori Mrs. White først bringer en omfattende udtalelse om det betydningsfulde syn sundhedsreformen den 6. juni 1863. I dette går forfatteren hurtig fra den ene fase af det store sundhedsemne til et andet, og lægger grundlæggende principper ind, som danner grundlaget for Profetiens ånds sundhedslære.

Bind IV afsluttes af en gruppering af ”Vidnesbyrd” artikler udvalgt af Mrs. White fra den oprindeligt trykte pamflet Vidnesbyrd for menigheden, numrende 1 til 10. Hendes begrundelse for at gentrykke artiklerne i denne form skriver hun i begyndelsen af sidste sektion fra side 156.

Når den gengives her fotografisk, vil siderne naturligvis have de trykfejl med som var i første oplag. Et iøjnefaldende tilfælde af den slags vil bemærkes i bind III, side 301, på linje fire i sidste afsnit, hvor der er et uforvarende spring, en tilsyneladende historisk modstridighed, i en tilhørende referance, som giver nogle uopmærksomme læsere, der helt overser den tydelige lære i tidligere kapitler, anledning til at bogen lærer at babelstårnet gør før vandfloden. Denne trykfejl blev hurtigt opdaget og blev rettet i næste oplag i 1870 i Profetiens Ånd, bind I. Som er rettet i dette andet oplag, blev læresætningen om offersystemet oprettet ved porten til Eden, står der: ”Dette system blev fordærvet før vandfloden, og dem som skilte sig selv ud fra Guds trofaste efterfølgere, og gik i gang med at opføre Babelstårnet”

Forholdet med Åndelige Gaver, Bind III og IV til nuværende udgaver af E.G. Whites bøger. nævnes også. Senere og mere til fulde er Profetiens Ånds skrifter om den første Bibelhistorie og om sundhed er ikke kun blevet udbredt til Syvendedags adventistkirken men til den generelle offentliggørelse i Patariarker og profeter (1890) og I den store Læges Fodspor (Vejen til et bedre liv) 1905. I disse senere bøger behandles emnerne så klart i begyndelserne af bøgerne ligesom de gives menigheden i Åndelige Gaver, at det klart fuld ud, lige som mange gentagede syner har give forfatteren mere detaljeret information.

Idet læsegrupper stort set indkluderer mange som ikke kender til kilden til hendes information, undlader forfatteren alligevel, med sit ansvar, i disse senere værker, for den almindelige læser, at dvæle ved nogle få punkter i de små bind som blev skrevet for kirken alene. Et eksempel på dette er bemærkningen at da Adam blev skabt var han ”mere end to gange så høj som menneskene der nu lever på jorden.” (Bind III, s. 34) Denne udtalelse er interessant og i fuld overensstemmelse med erklæringen i 1. Mos. 6,4 at ”der var giganter på jorden i de dage.” Selvom det kan være så detaljeret, så undgår forfatteren alligevel informere læsere unødigt med fordomme, om hendes kald og arbejde, og udelades senere i beretningen for at præsentere sandhedens generelle budskab.

I denne fasimilære udgave af Åndelige gaver, Bindene III og IV er bundet i en bog, lige så ofte som med det første oplag, og det oprindelige omslag genproduceres for at gøre dette fasimiliære bind til en nøjagtig kopi af den ganske berigede oprindelige bogudgivelse.

De betroede af Ellen G. White publikationerne.