Grundprinipper for kristen uddannelsetilbage

Forord

Forordet er ikke skrevet af Ellen White.

Den første samling artikler fra Mrs. E. G. Whites pen om Kristen uddannelse blev publiceret i 1886. Pamfletten med den undervisning havde titlen ”Uddrag fra Vidnesbyrd om uddannelsesspørgsmålet”. Et genoptryk og udvidelse af dette hæfte kom ud i 1893, under titlen ”Kristen uddannelse.” Senere blev der udgivet en tilføjelse til ”Kristen uddannelse” med mere materiale. I 1897 blev ”Særlige vidnesbyrd om uddannelse” udgivet. Dette lille bind indeholdt artikler af uvurderlig værdi til vore lærere. Indledningen til denne bog er aldrig kommet frem før og udgjorde størstedelen af forfatterens skrifter om uddannelse i årene 1893-1896. I år 1900 blev der udstedet copyright for Vidnesbyrdene, bind VI. Dette bind har en stor sektion om uddannelse og fremhævede behovet for en uddannelsesreform.

Bogen “Uddannelse” blev udgivet i 1903, og behandlede de lidt større problemer med skolearbejdet, da bogen ”Råd til lærere, forældre og studerende om kristen uddanelse” kom frem første gang i 1913, behandlede mange detaljeproblemer som er almindelige indenfor uddannelsesområdet.

Artiklerne i dette nuværende bind er taget fra forskellige kilder. De er blevet valgt fra ”Kristen uddannelse,” ”Særlige vidnesbyrd om uddannelse,” ”Kristen mådehold og bibelhygiene,” Review and Herald, Signs of the Times, Youth’s Instructor, og Bible Echo. Med undtagelse af en artikel, ”En god uddannelse”, er der ikke udvalgt fra andre af forfatterens bind blandt disse skrifter end der allerede er trykt. De to manuskriptartikler, ”Studieafbrydelse” og “Korrekt skoledisciplin,” er blevet indsat med tilladelse fra E. G. White estatet og efter Generelkonferensebrødrens råd. De to manuskripter blev skrevet for mere end femogtyve år siden og var den gang til rådighed for skoleforstandere. Disse to artikler bør læses sammen.

Alle artiklerne er trykt uforkortet og ordnet kronologisk. Fordelen ved at læse hele artikler, ordnet efter hvor de er skrevet, er at de har sin særlige appel på grund af den historiske rækkefølge. Den supplerende liste af artikler ved slutningen af de forskellige kapitler, sammen med indholdsfortegnelsen, vil udgøre en forståelig fuld liste fra forfatterens skrifter over emnet kristen uddannelse.

Denne bog udgives i håbet om at den må blive til uvurderlig værdi for hundredvis lærere, som ikke har haft muligheden for at læse denne undervisning. Måtte den også vække ny interesse og føre til nye studier hos dem som har læst det før, og måtte vi blive dybt bevæget til at følge de daglige praktiske principper som fremlægges så klart, på en mere pålidelig måde.
Generalkonferensens uddannelsesafdeling.