Forløsningens historietilbage

Guds kærlighed sejrer til sidst

Forordet er ikke skrevet af Ellen White.

Genløsningens historie, af den begavede forfatter Ellen G. White, er en bog skrevet til disse tider. Idet vi nærmer os år 2000, efterlader verdens begivenheder et meget iøjnefaldende spørgsmål i horisonten. Er vi som forpinte mennesker, fordømt til flere trængsler og bekymringer, eller vil udsigterne i morgen ændre sig til det bedre?

Politikere og videnskabsfolk fremholder et vidst håb, men de fleste filosoffers, statsmænd og fremtrædende gejstliges stemmer synes at slå en undertone an.

Er der håb og forvisning nogle steder? Ja, for dem der nægter at fortvivle og som tænker at Gud ved alt om menneskers knibe og vil handle voldsomt for at ændre begivenhedernes forløb – for dem er der en udvej. Men læseren i denne bog vil finde mere end blot menneskers tanker som grundlag for denne optimisme. Tro vil spire op i hans hjerte idet han læser denne oplysende og kraftfulde beretning om menneskehedens passionerede kampe imod ondskabens mørke kræfter. Historien er baseret på tidernes lange bibelske tema mellem guddommelige og sataniske agenters kamp for kontrol over menneskets vilje og skæbne. Her ses der tilbage på skabelsen af mennesket og dets fald i synd, også på den dæmoniske kontrol som har ført til krige og spirende kriminalitet og universel lidelse og tragedie. I bogens center udbearbejdes menneskets genløsning ved Kristus på korset.

Hver side i denne beretning giver en indsigt i (10) historien der sjældent forsøges af nogen anden forfatter end af de Hellige Skrifters skrivere. Genløsningens historie er en sand krigshistorie – historien om Gud og dæmoner og mennesker i kamp. Dens højdepunkt er en sejrserklæring, med fred og genoprettelse for alle der følger Jesus Kristus, kongernes Konge, som sejrrigt vender tilbage til jorden.

De mennesker der har sammenfattet denne bog, har trukket valgte uddrag for fire forudgående bøger af Ellen G. White om dette påbydende tema. Disse uddrag er blevet sat sammen efter den historiske ordens udvikling. Beretningen strækker sig helt fra menneskets tilblivelse, og giver den bedste forståelse og åbenbarende kapitler om dette emne.

Tiden er kostbar. Tiden løber ud. Evigheden vinker til os alle. Læseren af denne bog vil opdage at fremtiden er strålende. Gud og de retmæssige magter vil til sidst vinde sejr.
Forelæggerne