Kolportørtjenestentilbage

Forord

Forordet er ikke skrevet af Ellen White.

Som svar på et guddommeligt hverv, har Syvendedags adventister gået entusiastisk ind i budbringerarbejdet, ved trykte sider om sabbatssandheder og genkomsten. I mere end et århundrede i vor evangeliske aktiviteter har udgivelsesarbejdet været et kraftfuldt organ for udbredelse af den tredje engels budskab omkring i verden.

I løbet af årerne, har Ellen G. Whites pen givet vejledning til forlag og omdeling af litteratur. I disse råd har salget af vore sandhedsfyldte bøger og blade ophøjet sig til et arbejde der ligner evangelieprædikantens arbejde. Sælgeren af bøger betragtes som kolportør - evangelist.

I 1902 blev et antal udtalelser fra Mrs. Whites pen om vor kolportørvirksomhed samlet og publiceret i "Håndbog for kolportører". Som følge deraf ledte Ellen G. Whites rod om litteratur arbejdet til en udvidelse af dette værk, og i 1920 kom den højtelskede "Kolportør evangelist" frem. Denne lille bog er blevet publiceret i mange sprog og er blevet cirkuleret vidt omkring.

Ønsket om at fjerne gentagelser af emnerne, for at sætte rådene i en velorganiseret, lokaliseret orden og derudover medtage enkelte udvalgte udtalelser mere fra Ellen G. Whites bøger, tidsskriftsartikler, og manuskript dokumenter, har ført til denne nuværende samling, som er blevet udarbejdet i harmoni med de bestemmelser som Mrs. White har gjort for fremtidige udgivelse af hendes skrifter. Der er lavet en reference til hver enkelt citat, og året for den første udgivelse er noteret.

Sideoverskrifter, er indføjet af udgiverne, der tjener som en hjælp (vi) for læseren med at finde den ønskede udtalelse. Fede skrifttyper bruges til at introducere hvert uddrag, medens kursiv bruge for en overskrift inden for selve udtalelsen. På nær nogle få udtalelser, der har karakter af gentagelser, er hele indholdet i "Kolportør evangelisten" inkluderet i dette nye bind. Alle referencer er til originale kilder og ikke til "Kolportørevangelisten," sådan som den også var sammenfattet efter Mrs. Whites død.

Læseren vil igennem hele bogen ofte finde begreber som "Kolportører," "Traktat og missionsselskab," og "kolportøragenter". Dette var termer der blev brugt i Ellen G. Whites tid, og læseren vil hurtig kunne forstå dem.

At rådene om litteraturevangelisme blev ordnet igen, i denne udvidede udgave, måtte vejlede og inspirere kolportørevangelister til en rigere og mere effektiv tjenestegerning for Mesteren, er dette det oprigtige ønske fra udgiverne og fra "The trustees of the Ellen G. White publications.