Skildringer fra Paulus livtilbage

Forord

Forordet er ikke skrevet af Ellen White.

Alle som har læst Kristi liv, som det vises i bindene to og tre af “Den Store Strid,” (Profetiens ånd) vi byde en anden bog velkommen af samme skriver, der behandler apostlens liv og arbejde på samme måde. Blandt de mange værdifulde værker af Paulus liv, har denne bog helt sit eget område. Den historiske beretning der skildres på en klar og sammenhængende måde, fra den tid hvor Paulus forfulgte menigheden, indtil han blev ”ofret” som et villigt offer for den sag, som han lærte at elske mere end sit eget liv. Udover dette trækkes praktiske moralske lektier til menigheden i dag, fra hans arbejde og lidelse, og fra den undervisning han gav til menighederne han tog sig af. Dette er bogens særlige træk, og er det som gør den særlig værdifuld.

Skriveren af denne bog, der har fået særlig hjælp fra Guds Ånd, er i stand til at kaste lys over Paulus lære og anvendelsen til vor tid, som ingen andre forfattere er villig til at gøre. Hun har ikke ladet sig trække til side og diskutere teorier, eller hengive sig i spekulationer. Der indføres intet fremmed stof. Således er der meget i andre bøger, som interesserer den nysgerrige, og har en vis værdi, men som efter lidt mere end teori, ikke finder sin plads i dette værk.

Naturligvis kunne den megen undervisning Paulus giver i sine breve, med en bog i denne størrelse kun betragtes som dele. Noget af dette henvises der ikke til, andet forbigås ved at blot at nævne det, og ingen dele drøftes til fulde. Noget af det nævnes, for at læseren kan komme i en ånd, som fremdriver den store apostel. Og hvis gennemlæsningen af dette bind skal lede læseren til at gribe det håb som støttede Paulus i hans arbejde og trængsler, og hjælper ham til at kæmpe troens gode strid, er formålet med denne udgivelse nået.
forelæggerne