Særlige vidnesbyrd om uddannelsetilbage

Indledning

Forordet er ikke skrevet af Ellen White.

En stor del af undervisningen i denne bog er ikke blevet trykt før. Det er nu udgivet i denne form, for at lyset som er givet i Profetiens ånd, siden bogen ”Kristen uddannelse” blev udgivet, kan være tilgængelig for alle. Så vidt det har været muligt angives der en dato for hver artikel, og alt det andet materiale der ikke er krediteret, er fra det oprindelige manuskript.