Vejen til Kristustilbage

Forord

Forordet er ikke skrevet af Ellen White.

Denne lille bogs titel fortæller dens mission. Den viser hen til Jesus Kristus som vor frelser. Han er den eneste, som kan tilfredsstille sjælens behov og lede vore fødder hjem til faderhuset skridt for skridt.

I et enkelt og letfatteligt sprog bidrager den til at forklare og løse mange af den kristnes problemer. Den fremholder endvidere den velsignelse, og glæde og fred, som findes i en fuldstændig overgivelse af selvet og en urokkelig tro på Kristi frelsende nåde og opholdende kraft.

Denne bogs vejledning har bragt trøst og håb til mange bekymrede mennesker og hjulpet dem til at vandre med større tillid og glæde i Den guddommelig Leders fodspor.

Dette er også forklaringen på, at bogen har fået så stor udbredelse. Den er udkommet i oplag efter oplag på hen ved 100 sprog i verden over. På dansk er den trykt i over 300 000 eksemplarer.

Det er vort håb, at denne værdifulde bog vil finde vej til mange nye læsere og blive til samme velsignelse og opbyggelse for dem, som den har været for de mange tusinder, der indtil nu har lært at værdsætte dens gode indhold.
 > Udgiverne