Kristusimut aqutissaq af Ellen G. White

tilbage

kap 13 - Naalagkami tipaitsungneq

Guutip qitornai qaemuneqarput Kristusimut autdlartitausallutik Naalagkallu ajungissusia saimaunerllu nalunaiaitigisallugsorllo Soorllu Jiisusip uvavtinut ataatap qanoq issuserpiaa samumersisimagaa, taamatut uvagut Kristusi silamiunut asangningneranik naakingnigtumik ilisarssingitsunut sarqumerniasavarput. Jiisusi oqarpoq: »soorllu silamiunut autdlartikingma, taamatut uvanga silamiunut autdlartipaka.« »Uvanga taukunaniitdlunga illitllu uvavniitdlutit ... Silamiunut ilisaremullunga autdlartikingma.« Juan. 17, 18.23. Apustili Paulusi ajoqersugkaminut oqarpoq: »ilivsi tassa Kristusip agdlagai« »inungnit tamanit ilisarineqartut atuarneqartutllsorllo« 2 Kor. 3, 3. 2. Ajoqersugkani tamaisa atordlugit Jiisusip agdlagkani silamiunut autdlartipai. Guutip qitornarigpatit aamataoq agdlagautigatit ilaqutangne, iglloqarfingme, avqusinermi najugarissangne. Jiisusip uumatingni ineqartup ingminik ilisarssingitsut uumatait oqalugfigiumavai. Imaqa biibili atuartangikaat nipiluuniit taussumuuna ingmingnut oqalugtoq tusasanagsorllo Guutip asangningnera suliaini takungilaat. Jiisusilli kivfarigpatit ilumoortoq imaqa illit avqutigalutit ajungissusia paasilerumaaraat asasinaulerdlugulu kivfartuusinaulerdlugulsorllo.

Krisumiut ivertitauput qilangmut avqumi qaumamusissartuusallutik. Qaumassoq Kristusimit ingmingnut qingortoq silarssuarmut akisuatituinasavaat. Inuunerat pissusiatllu imaituussariaqarpoq allat Kristusi kivfartuuneralu pillugu taukunatigut erqortumik paasissagssaqarsinausallutik.

Kristusimitllu ajoqersugaulluaruvta kivfartuunera kajungernartutut sarqumersiniasavarput soordlumi ilumut taamaitoq. Kristumiut isumamikut nikatdlunganermik aliasungnermigllu ulivkaartut oqauserigsaaratigllu nimaartut allat Guuti pillugu kristumiututllu inuuneq pillugu erqungitsumik isumaqalersisinauvait. Allat ima isumaliulersisinauvait Guuti qitornami pilluardlutik inuunigssaanik iluarissaqangitsuussoq, tassuunakutllu ataatarput qilangmiussoq erqungitsumik nalunaiautigaat.

Saatani qiimagtarpoq Guutip qitornai ugpinginermut nuanaanginermutllu pisisinaussaraangamigit. Guuti tatigingikigput anautisallutalu piumanera pissauneralu qularutigigivut takussaraangamiuk nuanaartarpoq. Isumaliorqugaluaqaatigut Naalagkap sujulerssuinermini atortitamigut ajoquserniaraatigut. Saatanip suliaa tassa Naalagaq inugtut naakingnissuseqangitsutut nagdligingnissuseqangitsututllu sarqumersiniardlugsorllo Sagdlusuissut muminiartarpaa erqarsautitllu Guuti pillugu isumanik uniorsimassunik ilaniartardlugit. Ataatarputllu qilangmiussoq pillugu sagdlusuissut erqarsautiginiasagaluardlugu Saatanip erssersitsiniarneri erqungitsut qiviamajaagajugpatdlaartarpavut Guutilu tatigingninginivtigut maalaarnivtigutllu mitagdlugsorllo kristumiutut inuuneq Saatanip sapingisaminik nikatllornartuutiniartuarpaa. Ilungersuanartutut ajornakusoortorsiornartututllu issikoqamugaluarpaa. Kristumiup nangmineq inuunermini kristumiussuseq taama pissuseqartutut nivtaraangamiuk Saatanip sagdluliuutai ugpinginermigut maligagssiuinerdlungnermigutllu tapersertarpai.

Sujumut ingerdlaniarnermi amerdlavatdlaartut kuukunitik, misiliigaluarnitik iluagtingitsoortut pakatsinitigllu unigfigivatdlaartarpait, taamaitumigllu taukua uumatait aliasungnermik sapiissusiirunermigllu imerneqartarput. Europamiititdlunga matuutumit arnamit taama pisimassumit isumakuloqissumitllu agdlagarsivunga. Oqautsinik tugpatdlersautaussunik uvavnut oqauseqarfigitsiarquvoq. Agdlagai atuariirdlugit unuami singnagtulerpunga nautsiivingmiitdlunga, nautsiiviullu pigingnigtorigunagaata nautsiivingmi angalaoqatigaanga. Naussunik nutsuivunga tivkatllu tipaitsuutigalugsorllo taava tuussuma matatup arnap sanivni ingerdlaqataujuardluni uparuartuutilerpaanga kapinartulingnik akornutigissaminik. Qeqarpoq isumakulugdluni aliasoqalunilsorllo Avqusininguaq sujulerssortivta avqutigissaa atuarnagu kapinartut naussupiluitllu akornatigoorpoq. »Alianaq,« anersaarulugpoq »ajussusia, nautsiivitsiarssuup alianaissusia kapinartut aserorpaat.« Taava sujulerssorterput oqarpoq: »Kapinartut unigtiinakit; kapivfigiinaqinavatit, ruusatllu assorutitllu nutsusavatit.«

Misiligtagkatit pilluarnartunik ilaqangitdluinarnerpat? Ullunik qaumassunik Guutip anersaata ilingni suliainik nuanaarutigingningnermit uumativit tigdlerulugfigissainik misiligtagaqangisainarpit? Inuuningni misiligtagkatit assiigingitsut erqarsautigissaraangagkit naapitamik ajungitsumik navssaagssaqanginerpit? Guutip neriorssuutai naussutut tipigigsutut itdlutik avqutingni tamagingni nausimanginerpat? Pissusiata tipigingneratalu uumatit imisanginerpaat nuanaalersitdlugo?

Kapinartut naussupiluitllu ikiliinasallutitllu aliasugtiinasavaatit. Tamakuinait katerssorugkit allanutllu nivtarterdlugit, taava Guutip asangningnera narrugaat allatllu avatingniitut inuunerup avqutaagut ingerdlanigssaraluanit akornusiisallugit.

Emarsautit inuunerup atoriigkap erqaissagssartainik avaangunartunik ilaartusallugit - ajortuliarissanik pakatsinernigllu - silatuumik iliornerungilaq, oqaluuserisallugit aliasuutigerussaardlugitllu kiisa sapiissusiirunermit tikineqardlune. Tarneq sapiissuseqangitsoq taartumik imerneqartarpoq. Guutip qaumassuata isernigssaralua matutarpaa allatllu avqutaat taagdlertardlugsorllo.

Guuti qutsavigiuk qimerdluugagssat ajungitsut uvatsinut takutitai pillugit. Asangningnerminik misigititsineri pingaartorssuit katerssortigik qimerlloortuinamullutigik. Guutip ernerata ataatami igsiavfia qimagka Guutiuussutsilu inuinartut atitidlugu inuit Saatanip pissauneranit aniguisikumallugit; uvavtinik ajugaussussinera tassuuna inungnut qilak angmardlugo, Guutiussutsillu alutornassusia taukununga sarqumersitdlugo; ilaqutariit ordlusimassut piuniirussaunerup nateqangitsuanit ajortip nakarfigititaanit qaqineqarnerat Guutilu ituinartoq inooqatigerqilerdlugu Kristusip iluarneranik atitineqardlutik, igsiavianutllu qutsigsisitausallutik aniguisitsissivtinut ugpernikut misiligauneq anigordluarsimaguniku - tassauput qimerdluugagssat Guutip uningavigalugit qimerlloomussai.

Guutip asangningnera qularutigissutut ileraangavtigu neriorssuutainigllu tatigissaerututut pileraangavta mitautigissarparput anersaarllu iluartoq aliasugtitardlugsorllo Anaanaussoq qanoq misigisagaluarpa qitornami maatdlatigiuaraluarpani ingmingnut ajungitsumik iliuiniarsimangisainartutut naugdli inuunermi norqainiarneri tamarmik qitornami ajungequtigssaanik inuunermilu nuanernerussorsiortinigssaanik sujunertaqartut. Asangningnera qularutigigaluarpassuk ila ajussusigssaa. Tamana uumataata aliatsangnermit sequmissutigisagaluarpaa. Alianartup angissusigssaralua ataataussumuutaoq qitornaminit taama pineqarsimasinaussumut! Qanorllu ataatavta qilangmiussup erqarsautigisavaatigut asangningnini qularutigiguvtigo, asangningnini ernituaminik pigdliissutigissani inoorqulluta? Apustili agdlagpoq: »Taussumami erni erdligingilaa, tuniupaali tamavta pilluta. Qanoq taava taussumuuna tamanik tunisanginerpaatigut?« Ruum. 8, 32. Ilale, qanormitauva amerdlatigissut suliamikut, nauk oqautsimikut pingikaluardlutik, ima oqartarpat: »Naalagkap uvanga taama oqarfigingilaanga. Imaqa allat asavai, uvangali asangilaanga.«

Tamakunuunatigut illit nangmineq tarnit ajoquserpat, tassami qularnitit oqautsigkut anitaraangagkit Saatani usserqullutit qaerqussutut itarpat. Tamatuma qularqajaanerit suli angnerulersitarpaa, ingilitllu kivfartortut aliasugdlutik qimasavaatit. Qularnerit taarsiorneritllu oqautsimik atautsimigdluuniit erqainaviirsaakit Satanip usserniartarangatit. Isuvssuutiginiartagai uumatingnut iserfigssarsigpata erqarsautitit tatigingninginermik qularnermigllu akerdliliilluinarumanerup pianik imerneqasaput. Misigissutsitit oqausingordlugit anitaraangagkit qularnerit oqauserissangniitut ilingnuinaq ajoqutigssangoratik nautsiiagssatut allat inuunerani sivkerdlutigllu ineritoqalerumaarput, oqauserisimassavitllu suniinerat akornuserniarneq ajornarsisinauvoq. Imaqa illit nangmineq ussernartumit Saatanillu nigaanit aniguerqigsinausassutit, imaqali allat ugpinginermit ilingnit pigssarsiamingnit aniguiniarneq ajulisassut. Ila, pingaassusia imaituinarnik oqaluuseqartasagavta anersaakut nakuussusermik uumassusermigllu kinguneqartugssanik.

Ingilit naalaortarput qanoq itumik silamiunut naalagkat qilangmiussoq nalunaiautigisagit. Oqaluuserissaruk inuussoq ataatamut saimaunartitaorqullutit. Ikingutip agssaa eqitaraangagku Guutip nersornarnigssaa qardlungni uumatingnilu ikile. Tamatuma taussuma efqarsautai Jiisusimut pisisavai.

Tamarmik misiligaunermik aliasuutinigllu oqimaitunik ussigaunernigllu agssortusallugit artornartunik naapitaqartarput. Ajornartorsiutit allanut oqalugtuareqinagit qinunikutdli tamaisa Guutimut aatakit. Qularneq narrujuumisimanerllu oqaluuseriniangisainarniardlugit ilefquliuniaruk. Allat ilungersorniarnerani nakussagtisinaussorujugssuuvatit qiimagsardlugit oqaluutdlugit.

Tarnit qavsiirpagssuit ussernartutigut isumamikut erlloqissuteqangaarsinauput uviningmut ajortillu pissauneranut sorssungnermingni agssortuisinaujungnaerdluinalerdlutik. Inuk taamaitoq sorssungaarnerani sapiissusiirutileqinagsorllo. Qiimagsarniasavat, neriungnermik ugpernermigllu sunerniasavat, avqutanilu sujumut ikiordlugsorllo Tailla Kristusip qaumassua ilingnit qingorsinauvoq. Ingminuinaq inuussumik ilaqangilagut." Ruum. 14, 7. Suniinivtigut nangmineq nalussaraluavtigut allat qiimagsarneqarsinauput nakussagtitaullutigllsorllo Imaluuniit sapiissusiirusinauput Kristusimitllu sagdlusuissumitllu nigortitausinaullutik.

Inuit qavsiirssuit Kristusip inuunera pissuserpiaalu uniorsimassumik paasisimaniartarpait. Isumaliorput asaneqarnermik iluamiirniarneqarnermigllu soqutigissaqangitsoq, anugtoq, sukangassoq, nuanaajuitsoq. Qavsiirpagssuartigut kristumiutut inuuneq taamatut nikatllornartumik simersimaneqartarpoq.

Qavsiinik oqartoqartarpoq Jiisusi qiassoq qungujulatitdluguli takuneqangisainartoq. Ilumoorpormi anaussissoq alianartumik misigdlersoq anernartumigllu misigissoq inuit naakinassusianut tamarmiussumut uumani angmaramiuk. Taamaikaluartordli ingminut naaggaarfigilluinardluni anernartutllu isumakuluutitllu tagdligaanik inuugaluardluni taamaitoq isumaa aliasorussaaginangilaq. Kiinaa aliasungnermik narrujuumisimanermigllu malungnartitsingilaq. Kisiani tamatigut efqigsisimalluinarnermik takussaqarfigssaujuardlune. Uumataata inuunerup puilassuata pikialaorfigaa, sumutdluuniitllu pigaluaraangami qasuerneq erqigsinerllo, tipaitsungneq nuanaarnerllu nagsatarissarpai.

Anaussisserput ilungersorpalugdluartuuvoq. Kisiani anugtorssuungisainardlunilu narragsimaartuungisainarpoq. Maligtaisa inuunerat anguniagagssanik ilungersornartunik ulivkaarpoq. Nangmineq akissugssaunertik taukua itisuumik malugisavaat. Nalinginaliornaviirniasaput. Nipiliortorssuarmik qiimasaarnermik issigititsisangitdlat quiasaapalaaqasanatigllsorllo Jiisusip ajoqersuutaa erqigsinermik kuugtut tunississarpoq. Nuanarnerup qaumassua qamingilaa. Qiimasaatsiarneq inerterqutigingilaa, kiinarllu nuanaartoq qungujulassorllo narssuniarnagsorllo Kristusi tikiutingilaq kivfartorfigerqulluni kisiani kivfartusallune, asangningneralu uumami naalagaugpat maligagssiuinera malisavarput.

Allat iliorneri ikingutingningitsut iluaitsutllu erqarsautigivatdlaaruvtigik uvavtinut ajornardluinasaoq asasallugit ima, soorllu Kristusip asagaatigut. Kristusilli asangningnera tupingnartoq uvavtinigllu misigeqatigingnissusia erqarsautivta uningavigigpatigik isuma tamatuma assinga allanut takutikumaarparput. Asaqatigiigdlutalu atarqeqatigiigtariaqarpugut kukunerit amigautitllu takungitsoorsinaungisaraluavut pinagit. Ingminiinaq iluartiniarneq igitariaqarparput, allatllu kukunerinut qanilaarneq naamagigtarnerllu narrutsajuinerllu agdliartortiniardlugit. Tamatuma ingminuinaq asaniartarneq nungutikumaarpaa isumatuungortitdlutalu oqausiinarssortuujungnaersitdluta.

Tugsiausiortoq oqarpoq: »Naalagaq isumalluarfiguuk ajungitsuliordlutitllo; nuna nunagalugu ilumoordlutitllsorllo« Tugs. 37, 3. »Naalagaq isumalluarfiguuk.« Ulloq pigssaminik nangmagagssartaqasaoq isumakuluutigssartaqasallunilu ilungersuanartoqasallunilo, qanorllu erlloqinartorsiutivut misilingneqautivutllu naapeqatigiingnivtini erqartorumassartiginerpavut? Ima erlloqinartorsiuteqarsorilersarpugut, sujoorassutigssaqarsorilerdluta imalu isumakuluutivtinik erqartuiniartartigaluta, kiisa isumaqalernarsinaulluni soorllu anaussissoqangitsugut nagdligusugsinaussumik asangnigtumigllo, qinutigissavtinik tamanik tusarumassumik ajornartorsiorfivtinilu tamani pissariaqarneratut ikiuimassumik.

Inoqarpoq sujoorassuteqartuartunik erlloqinartorsiutigisorissamingnitllu erlloqisitaujuartunik. Ullut tamaisa Guutip asangningnerata erssernerinik avatangerneqarput; ullut tamaisa isumagssuinerrnigut tunissutainik naamangaartunik peqartitauput, pilluarqussutitdli tauku takuneq saperpait. Sujooragissait nuaningitsut suussut taukununga nagdliusinaussut erqarsautaisa uningavigiuarpait. Imaluuniit ajornartorsiuteqarsimasinauput ima suungitsigigaluardluni taamaitoq qujassutigissariaqagarpagssuaraluinut issainik matussissumik. Ajornartorsiutit naapitaisa erqigsiviitdlisitdlugitllu nimaartungortipait, taamaitumigllu Guutimit avigsaartitdlugit massa taussumunga ikiorneqarfigisinaussatuamingnut pisineqautigisagaluarait.

Taama ugpingitsigiguvta iluartumik iliusanerpugut? Sooq taama qujasuitsigisanerpugut taamalu tatigingnissusikitsigaluta? Jiisusi tassa ikinguterput. Qilangmiut tamarmik ajungitsumik ingerdlanigssarput soqutigivigpaat. Ulluinarni ajornartorsiutivtinut isumakuluutivtinutllu isumarput nanertortitariaqangilarput tautorputllu aliasugpalugtungortitariaqarnagsorllo taamailioruvta nanertuutigssaqartualerdlutalu erlloqissutigssaqartualisaugut. Isumakuluutit uvavtinik nikatllortitsiinartugssat nukigdlaartitsiinartugssatllu misiligaunivtinitdli aniguilluarniarnivtini iluaqutaungitsut pigissariaqangilavut.

Imaqa ajornartorsiutinik niuvertarfingmi naapitaqartarputit. Imaqa ajutooralugtuinarputit imaqalu ajutoordluinarnigssat ilimanarsivoq. Kisiani sapiissusiiruteqinak. Aliasuutitit tamaisa Guutimut pisikit, erqigsisimaniardlutitllu sapiiserit. Ilisimassusermik qinugit pissagssatit tamaisa silalingmik ingerdlasinaorqullugit pigissaerunigssat ajunaarnigssatllu pingitsoorsinaorqullugit. Sapingisangnik iliorit kinguneqardluarnigssaat anguniardlugsorllo Jiisusip ikiorumavaatigut uvagutaordli ilungersorqulluta. Ikiorterput tatigalugu sapingisangnik ilioriirsimaguvit, taava sapiitdlutit nagdliukumaartut utarqikit.

Guutip piumassaringilaa inugtani isumakuluutinit nanertugausassut. Naalagkavtali saglloqigtarumangilaatigut. Uvavtinut oqangilaq: »erseqinaq avqutigssat navianartoqangilaq.« Nalungilaa misiligauvfigssaqardlunilu navianartoqartoq, tamanalu uvavtinut issertungilaa. Qitornani oqarfigingilai silarssuarmit ajortumit, ajortilingmit, piirsikumallugit. Qimaavfigssaanigdli saagfigineqardluni itigartitsingisainartumik unersuupai. Ajoqersugkani ima qinusimavai: »Qinutingilaka silarssuarmit piirserqullugit kisiani ajortunut sernigerqullugit.« »silarssuarme,« oqarpoq, »naagdliusause, tugpatdleritsili silarssuarmut ajugaugama.« Juan. 17. 15; 16, 33.

Qaqami okaluutsimini Jiisusip ajoqersugkani pingaartorssuarmik ajoqersorpai Guutimut tateqarnerup pissariaqassusianik. Ajoqersuinerata taussuma sujunertaraa Guutip qitornai qaqugorssuarmut qiimautigssikumallugit. Iliniagagssanigllu tugpatdlersautigerqussanigllu ulivqaarpoq ulluni kingugdlerni inuussunut. Anaussissup ajoqersugkani uparuupai qilaup tingmiainik isumakuluuteqaratik nersoringnissumingnik qardluutigingnigtartunik. »siaruarterinatigllu katerssuingingmata.« Taamaitorllu ataatavsi qilangmiussup isumagssorpai. Anaussissoq aperivoq: »taukunanga pingaarnerunginerpise?« Mat. 6, 26. Pingortitsissorssuup inungnik uumassunigllu isumagingnigtup agssani angmartarpai pingortitanilu tamaisa qaarsitdlartitardlugit. Tingmissat silainarmiitut nikanaraluartut puigungilai. Aitsainaraangata nerissagssaat nakartitangikaluarpaa, pissariaqagainigdli piariirsaupai. Nerissagssat piariigai katerssortariaqarrait. Ininguamingnut pissariaqartut ujartariaqarpait. Piaranguatik nerdlersortariaqarpait. Suliagssatik ornigtarpait tugsiaumik qarllordlutik »ataatavsi qilangmiussup nerisitarmatik.« »Taukunanga pingaarnerunginerpise?« Ilivsi sianigalugu anersaavsigutllu Guutimut patllorfigingnigtartuse, ilivsi tingmissanit pingaarnerunginerpise? Taussuma uvavtinut tunississup inuunermik, assimini uvatinik pingortitsissup inuunivtinigllu sernigingnigtup, taussuma tatigiinaruvtini pissariaqagkavtinik tunisanginerpaatigut?

Kristusip ajoqersugkani uparuupai narssami naussunik amerdlangaardlutik perataangikaluarnermingnilu kussanangaartutut ataatap qilangmiussup inungnut asangningnermi ersserneratut tuniussaanik. Oqarpoq: »Narssap naussui issigisigik qanoq naujartortartut.« Mat. 6, 28. Tauku naussut inuup agssainit pineqangitsut perataangikaluardlutik kussanassusiata Salumuup alutornassusia akimungaarpaat. Atissat pinernerpaat inuup erqumiitsuliornermigut pilersisinaussaisa nagdlerqajarsimangilaat narssami naussut kussanassusiat pinissusiatllu inuup agssainit pineqangitsoq, atissat Guutip pingortitai. Jiisusi aperivoq: »Narssap naussui ullumi atassut aqaguli kissarsuumut qissugissagssat Guutip taama atatikamigit angnerungaartumik ilivsi pisanginerpaase, ugpernikitsusi ?« Mat. 6, 30. Guutip erqumiitsuliortup qilangmiussup naussukulunguit aqagu asiussugssat pinerdluinartunik tamalernigllu qalipauseramigit qanoq taava angnerutigissumik assimini pingortitaussut isumagisanginerpai? Kristusip ajoqersuussutaa tamana uumatip ugpingitsup anilaanganeranut, erqigsiviineranut qularneranutllu narqigssuutauvoq.

Naalagkap ernini paninilu tamaisa tatigingnigtoorquvai naalagtoorqullugitllsorllo Jiisusi oqarpoq: »erqigsinermik uvanga pivnik tunivavse; silamiut ilerquatut pingilavse. Uumatisi anilaangikilit naasaangalernatigllsorllo« »tamatuminga oqarfigaavsi tipaitsussusera ilivsiniituarqullugu tipaitsussusersilu naamagterqullugsorllo« Juan. 14, 27; 15, 11.

Pilluarneq patsisinik nangminigssarsiortunik pisineqardluni naalangnerup avqutigingissaani pigssarsiariniarneqartoq tatigissagssaungitsuuvoq pigiuminaitsuulluni qaangiutiassardlunilsorllo Tamalertorpat tarneq kiserdliulerdlunilu aliasuuteqalisaoq. Naalagkalli kivfartuunera tipaitsungnartumik naamagissagssarsinermigllu kinguneqartarpoq. Krisumiu avqutitigut allangujassutigut ingerdlassariaqangilaq, allangujassunut isumakuluutinut pakatsinernutllu pineqartugssangordlugu isumakiirneqangilaq. Inuunerup matuma nuanaarutainik peqangikaluaruvta taamaitoq sujumut inuuneq piumaartugssaq qilanaardluta isumalluutigisinauvarput.

Maanisaordli kristumlu Kristusimik inooqateqarnermi nuanaartarpoq. Asangningnerata qaumassua pisinauvaat najuineralu tugpatdliutigiuardlugsorllo alloriarnerit tamaisa inuunivtini Kristusi qanigdliartorsinauvarput asangningnera itinerujartortumik misigisinaullugu erqigsinerullu najugaa pilluarqussaussoq qanigdliartorsinaullugsorllo taamaitumik sujoorangissuserput iginaviirtigo, aulajaitsumigdli qularungnaemeqalerta qanganit aulajainerulluinartumik. »Nalagaq mana tikitdlugu ikiuigame.« (1 Saam. 7, 12), Naggataa tikitdlugu ikiusavaatigut. Misigissavut qaangiuteriirsut qimerlloortigik tamatumalu erqaisitdlisigut Naalagaq tugpatdlersamiardluta aseruissullu agssainit anauniardluta qanoq iliorsimassoq. Guutip saimaunera ajungingaartoq tamaat uvavtinut takutitaa puiomaviimiartigsorllo Puiomaviirtigik qulliit atdlartigai, aniautit nipaitdlisitai, isumakuluutit piigai, sujooraneq nigortita amigautit ikiorsigai, pilluarqussutit tuniussai. Tamatuma pissagtisavaatigut avqutivta sivnerani atugagssavut suussut naapisinaulersitdlugit sapiitdluta.

Sorssungniamigssavtini ajomartorsiutinik nutaussunik ilimagissaqangitsoorsinaungilagut. Periirsordli pissugssarllu qimerlloorsinauvavut oqardlutalo: »Mana tikitdlugu Nalagaq ikiuivoq.« misiligaunigssap sakortuussusigssaa nukigssamit Naalagkap misiligauneq atorsinaorqullugu tuniukumassaanit sakortunerunaviangilaq.« Taamaitumik suliagssarput sumiinersoq autdlamerdlarput ugperdluta sumigdluuniit naapitaqasagaluaruvta misiligaunermut naapertutuumik nukigssaqartitaujumaartugut.

Qaqugu qilaup isaavfii Guutip qitomainut angmagaujumaarput naalangnassutsillu kungiata qardluinit pilluarqussut siutainut tutsiukumaarpoq nipilersornertut tusamingartutut: »Qaigitse, ataatama pilluarqussai ukorsii! Naalagauvfik silarssuup tungavilemaarneranit ilivsinut piariirsimassoq omigsiuk.« Mat. 25,34.

Taava utertitaussut najugkamut Jiisusip taukununga piariirsagaanut tikitdluamuneqasaput. Tassani nunami inuit Guuteqaratik inuussut ilagisangilait: Saglloqigtaissut guutipilugsiortut, mingugtuut ugpingitsutllo, katerssoqatigisavaitdli Saatanimut ajugausimassut Guutillu saimauneragut naamagtumik pissuseqaleriartorsimassut. Ajorti saamajaajuartagaq tamarme, amigassuseq tamaani erlloqissutaat tamarme, Kristusip auagut piieneqarsimasaoq tassane, atisavailu naalangnassutsimi atarqinaumilu pianik, seqernup qaumarnganik akimuingaartumik. Kussanassusia anersaakut itoq, pissuserpiaata naamagdluinassusia taukunuuna qingorpoq kussanassuserllu qagdleq akimungaardlugsorllo Igsiavissarssuup qauglloriip saani pitdlagagssaussusiiruput; ingilitut pingartigilerput taukunatut pisinautitaulerdlutik.

»Suna inuup akigisavaa tarnini utertikumallugu ?" Mat. 16, 26; kingornussagssaq pilluamangaartoq angusinaussani piniangikuniuk? Piitsuussoqarsinauvoq taamaitordli pisuussuseq pingaassuserllu silarssuup tuniusinaulemaviangisaa ingmini pigalugsorllo Tarneq utertitaq ajortimitdli evqiagaq, piginaussusii ajungitsut, tamarmik Guutimut kivfartornermut atorneqalersut nautsorssugagssaungitsumik naleqarput. Qilangmilu Guutip kiinaata saani ingilitllu iluartut akornani nuanaarneqartarpoq tarnimik utertitaussoqaraangat, nuanaarnermik ajugaunersiutinik illernartunik tugsiarnikut nalunaerneqartunik.