Kristusimut aqutissaq af Ellen G. White

tilbage

kap 3 - Allamik isumataarneq

Qanoq ililluni inuk Guutip saani iluartuutineqassava? Qanoq ilillluni ajortilik iluartuutineqarsinaava? Kristusi kisiat aqqutigalugu Guuti peqatigilersinaavarput taassumunnga illernartungollluta. Qanorli ililluta Kristusimut pisaagut? Amerlasuut aperqut taamaatoq aperqutigissarpaat inuppassuartut piinsisiortutut ajortiminnik nalujunnaarsitaallutik suaartutut: »Qanoq iliusaagut?« Piitrusip akissutaani oqaatsit siullliit imaaput: »Allamik isumataaritsi.« Allamilu tamatuma kingunitsiaagut oqarpoq: »Taamaatumik allamik isumataaritsi saaniarlusilu ajortisi piiarneqarqullugit. . . « Ap. Sul. 2, 37. 38; 3, 19.

Allamik isumataarneq ilaqarpoq ajortimik aliasuutiginninnermik taasumingalu tunussinermik. Ajorti soraarunaviangilarput ajussusia takulersinagu, uumatitigullu ilumoorluta tunungikutigu inuunermi allangornivimmik pissoqarnaviangilaq.

Allamik isumataarnerup pissusivia qasiit paasingilaat. Inuppassuit ajortuliorsimanertik aliasuutigissarpaat allaallu ajungitsup tungaanut qallikut allangorniartarlutik suliamik ajortut aniaatinik imminnut kinguneqarsinaanerat sijooragigamiku. Tammanali biibilip oqaatigissaatut itumik isumataarnerungilaq. Anniaatissaq ajortimit sijooragineruvaat. Taamatut Esaue aliasuppoq angajulliusutut pisinaatitaanini aarqitassaangitsumik asiutilluinarsimallugu takuleramiuk. Inngilip panani amullugu aqusinermi unitimmani Biiliam anilaarpoq, ajortulianilu nalunaarpaa toqutaanissani sijooraginermit; kisianni ajorti perqisimissutigingilaa, ajorti uumigingilaa. Juutarsi naalaki pisereerlugu oqarpoq: »ajortuliorpunga pingitsup alla pisikakku.« Mat. 27, 4.

Uummataata pissuutitassaassusermit nanertugaasup nassuerut tamanna nipangiutiinarsinaangilaa, tassa pillagassaassuseq pillarneqarnigssarlu annilaarluni misigigamiuk. Iliornerata kingunerissassaasa taassumunga nalliukumaartut sijoorangaalersipaat; Guutilli ernera pisikamiuk Israalillu illernartua taamaatikamiuk itisuumik uumatip ilorpiaagut aliasunneqangilaq. Faaraup ajortini nassuerutigaa Guutip pillaatai atukkani ajunaarutaarqerqunagit; perluilli soraarniariarmata Naalakkamut naalangitsuliorqippoq. Taakua tamarmik ajortip kingunerissassai sijooragaat, ajortili nammineq perqigsimissutigingilaat.

Uummalli Guutip anersaata suniineranut tunniuppat tarnip nalungissusia uumassungusaaq, ajortuliortullu Guutip inatsisaasa pingaassusiat illernassusiallu paasitsiarumaarpaa - inatsisai qilammi nunamilu naalakersuinermi tungavigissai. »Qaamassoq inunnik tamanik qaamarsaassoq,« silarssuarmut pissoq (Juan. 1, 9) tarnip inaanik ilorlermik qaamarsaavoq, taartumilu issertukkat sarqumigaaput. Ajortimik misiginerata tarni uumallu attorpaa. Ajortuliortup Israalip Guutiata iluassusia paasisavaa malugisallugulu qanoq ajortigisoq ajortilitut pissuutitaasassutsi mingutuussutsilu pigalugit uummatinik killisiuissumut sassassalluni. Qanoq Guuti asannigtigissoq, iluassuseq qanoq kajungernartigissoq minguissuserminerlu qanoq nuanertigissoq paasillugulu takusavaa. Eqqiarneqarnissaq qilangmiullu peqatigilernissaat erinigilisavaa.

Daavid orlunermi kingornagut qinnutaata sarqumersipaa ajortimik aliasuutiginninneq ilumoortoq qanoq itoq. Perqisiminera pissuussaarnerunalinu itivoq. Ajortuliornini patsisissarsiornikut millisarniangilaa. Pillaatissaq imminut ilimanartoq qinnumini pingitsoorumallugu kissaateqarnerminik oqaaseqangilaq. Daavid uniorqutitsinerme ajussusia takuvaa. Tarnime mingutuussusia takuvaa ajortuliorninilo aliasuutigingaarlugo. Ajortimik isumakiirfigineqarnerinaq qinnutigingilaa aamataarle uummat minguitsoq qinutigaa. Illernassutsip tipaatsuutaa kipitsatigingaarpaa, taava Gute erqisiveqatigerqilisagamiuk peqatigerqilerlugulo. Uko uumataata oqauserai (tugs. 32, 1. 2; 51, 3-16):

»Pilluarpoq pinerlunnerminik isumakeerfigineqartoq,
ajortuliaatsiminik matoorfigineqartoq.
Pilluarpoq inuk Naalakkap ajorteqartingisaa,
anersaamigut salloqitaauitsoq.
Guute-aa, saamaanga isumagissuissutsit naapertorlugo,
nallituissutsit angeqissoq naapertorlugo pinerliunnika piiarigit.
Massa pinerlunnika ilisimareerpakka ajortuliaaseralo issigituinarpara.
iisuupimik ajortaianga minguerqullunga,
uffaringa apumit qaqornerulerqullunga.
Uumamik minguitsumik pingortitsiviginga, Guute-aa,
anersaamiillo nakimanaveersumik ilukkut nutaaliorfiginga.
Kiinavit saanit iginaveerinnga, anersaallo illernartoq uvannit tigoqinago.
Anaassinerpit tipaatsungnartuanik kingumut tuninnga,
anersaallo kajumitup najummilinga.
Aammit akiniagassamit annaannga, Guute-aa,
Guutiga annatitsissiga,
taava oqara qiimmatassavoq iluarssutsit pillugo.«

Allamik isumataarneq taassumatut itoq nammineq piginnassusiinnatinnit pilersinneq saperparput. Kristuse kisiat aqqutigalugo pissarsiarineqarsinaavoq, taanna pavunnartoq inuillo tunissutinik tunillugit.

Tamanna tassarpiaavoq qasiit kukufigissartagaat taamaatumillo ikiorneqarnissaq Kristusip tuniukumassaralua pinngitsoortarlugo. Isumaliorput allamik isumataarqaangikunik Kristuse ornisinaanago, isumaliorpullo allamik isumataarneq ajortimik isumakeerneqarnissaanut ajornaallisaataassoq. Ilumoorpoq allamik isumataarneq ajortinik isumakeerfigineqarnerup sijornagut pissamat; kisiane uumatit sequmitut perqigsimissullo kisimik anaassissumik pissariaqassusertik misigissarpaat. Kisiane ajortuliortup Jiisuse ornigsinaarqallugo allamik isumataarnissane utarqisanerpaa? Allamik isumataarneq akornutaasanerpa ajortuliortup anaassissullo akornane?

Biibile ajoqersuingilaq ajortuliortoq allamik isumataareerune aatsaat Kristusip qaarqussutaanik tigusisinaalisassoq: Orninga tamase, erloqissuse nanertugaassusilo, qasuersisavasse.« Mat. 11, 28. Pissaaneq-una Kristusimit pissoq allanik isumataarnissamik piviussumik suniissartoq. Piitrusip tamanna ersserqigsarpaa Israilikuussunut oqaatsimine oqarame: »Taanna Guutip talerpimmigut qutsisisipaa naalagangortillugulo anaassissungortillugulo Israile allamik isumataarfissaqartillugo ajortiminillo isumakeerfigineqarfissaqartillugo.« Ap. Sul. 5, 31. Kristusip anersaa tarnip nalungissusianik itersaassoq pinago allamik isumataarsinaangilagut soorlo ajortit isumakeegaanerat Kristuse pinnago pisinaangikipput.

Kristuse kajumissisitaanernut ajungitsunut tamanut puilafiuvoq. Taassuma kiserluinarme ajortimut akerartorneq uummatinut ikkusinaavaa. Sallusuissummut erininerit tamarmik ajortiliussutsittinik nalujunnaarsitaanerit tamarmik nalunaaiaataaput anersaata uumatitinne sulineranut. Jiisuse oqarsimavaq: »uvanga nunamit qangatartitaaleruma tamaasa uvannut kajungersikumaarpaka." Juan. 12, 32. Kristuse ajortuliortunut sarqumissaaq anaassissutut silarssuarmiut ajortaat pillugit toqussutut; Guutillo savaaraa Golgathap saningassulianiitoq qimerloorutigo akiliuneqarnerup issertortua uvatinnut paasinarsilisaaq, Guutillo ajungissusiata allamik isumataarnermut pisisavaatigut. Kristuse ajortuliortut pillugit toqugame asanninneq paasissaangitsoq nitarpaa. Ajortuliortup asannissuseq tamanna qimerloortaraangago, tamatuma uumataa aqisilersarpaa, tarninga killillugo ajortimillo aliasuutiginninnermik kingunissiorlune.

Ilumoorpoq inuit ilaannikut aqqutitik ajortut kangusuutigissaraat ilerqumillo ajortut ilaat soraarutarlugit Kristusimut kajungersisitaanertik malugingikallaraluartillugo. Pitsaanerulernissamille norqaanerat ajungitsumik iliorumallune kissaateqarnermit ilumoortumit pissaraangat nungullugit Kristusip pissaanerata kajungersitarpai. Sunniissoq nalussaat tarninganut sunniivoq, tarningisa nalungissusiat itersarneqarpoq inuunerallo qalleq pitsaanerulersineqarlune. Kristusillo pisisimammagit saningassuline qiviarqullugo qimerloorqullugulo taanna ajortaasa kapissaat, taava inassutai tarningisa nalungissusianut suniiukumaarput. Guuteqangitsutut inuunerat ajortilo tarningane sorlanisimaqissoq taakununnga paasisineqalisaaq. Kristusip iluassusia paasisinaatsialisavaat oqarsinaalisallutillo: Ajorte qanoq-una sualuttigimmat taama ittumik pilliuteqartariaqartoq ajortillup anaaneqarnissaa sijunertaralugo? Asangninneq tamanna tamarme, aniarneq tamanna tamarme, nikanarsarneq tamanna tamarme pissariaqarsimanerpa tamarqunata naassaangitsumille inuussuteqarqulluta?

Ajortuliortup asannissuseq tamanna suallaatigingitsoorsinaavaa, Kristusimut kajungersiniarneqarnermine pinnaisinaavoq, piaaralunile taamaaituungikune Kristusimut pisineqarumaarpoq. Anaassiniarnerup sijunertarissaanik paasissaqalernerup ingerlakumaarpaa saningassullup ataanut - pemisimillune, ajortit Guutip ernerata asassaata anniarnerinut pissutaasimassut perqigsimissutigalugit.

Guutip anersaa taanna pingortitarssuarme avatitiinnitume sulissoq inuit uumataanut oqalutarpoq pigingisamingnillo erinisuuteqarnerat oqaatigigssaanngitsoq pilersitarlugo. Silap piisa erininerat naammaginartumik tunisinaangilaat. Guutip anersaata ilungersortumik oqaapai ujarqullugit piit emisinermik qasuernermillo kisimik tunissisinaassut, Kristusip saamaanera tipaatsunneralo illernarssutsip pia. Sunniissut takussaassut takussaangitsullo atorlugit anaassisserput suliuarpoq inuit uummataat kajungersiniarlugit ajortip nuanaarutai naammasissutissaangitsut qimallugit pilluarqussutit naassaangitsut immine pineqarsiinaassut ornemullugit. Tarnimut silap matuma puilassuinut ussiitsunut imernialusinaraluartunut Guutimit oqaassut imaapoq: »imerusuttoq aggerle; piumassullo imeq inuunartoq akeqangitsumik piliuk.« Juan. Sarq. 22, 17.

Illit uummatinne silarssuup matuma tuniusinaassaanit annerussumik erinigissaqartutit Guutip nipaata tarnine erinigisassissutiginiagaa ilisarilerniaruk. Allamik qinnuvigiuk isumataalersemullutit Kristusilo ilinnut sarqumersemullugo asanninnerme soraiuitsup naamalluartup qerqane. Anaassissup inuunerane Guutip inatsisaasa tungavippiaat - Guutimut inunnullo asanninneq - naamalluarlutik ersserput. Ajungitsuliorneq asanninnerlo nanminissamik piniangitsut tarningata kajungerissarai. Qimerlooruttigo qaamassullo anaassissitinniit pisup tuffigippatigut ajorteqassuserput takusavarput.

Nikudiimusitut immaqa usorssisimassutigaarput inuunerput pissuussaarnerusimanngimmat, ilerqorisaarniarnerup tungaagut pitsaagatta; isumaliorpugullo nalinginartut ajortuliortutut Guutip saane uumatittigut maniguutisalluta pissariaqangitsoq. Qaamassordle Kristusimit pisoq tarnitisinnut qingorpat minguttuussuserput takusavarput. Takulisavarput pilerssaarutitta nanminissarsiornerussusiat Guutimullo akerartorneq inuunittine qanoq iliortumik tamanik kimitsissoq. Taava paasiumaarparput uvagut nammineq iluassuserput ilumut atissatut ipertuutut itoq Kristusillo aata kisime ajortip mingutitsineranit eqqiarsinaagaatigut uumativullo nutaangortisallugit assimine.

Guutip asannissusiata qingornerata, Kristusip minguissusiata qaamaallanninguata tarnimut isertup erssarilluinartumik takutitarpai ipertai tamaasa inuullo pissusiviata ippinnartue amigaataalo sarqumertarlugit. Takutitarpai illigussutsit iluaatsut, uumatip uppingissusia qarlullo minguttuussusiat. Ajortuliortup iliornere naalangitsuliornerussut Guutip inatsisaanik tunulliussivigissai issaasa saane nittarneqartarput, anersaavalo assortuisinaajunnaarsineqartaraaq aliasuttineqarlunilo Guutip anersaata killisiuissup suniineragut. Imminut aliasuutigilersarpoq Kristusip pissusia minguitsoq, iluarnerinaassoq qimerloortaraangamiuk.

Pruffiitip Daanialip qilammit aallartitap imminut takutitup naalannassuseq qaamanerissaa takugamiuk tupigusuutigingaarlugo misigilerpoq qanoq sangiitsigalune amigartigalunilo. Issiginnaakkap tupingnangaartup tamatuma sunniinera allaaseralugo oqarpoq: ». . . nukeerupunga takusunarsillunga nukillaarlungalo.« Daan, 10, 8. Tarneq taamatut attorneqarune namminissaminik piniartarnine imminuinnarlo asanine iperarluinasavai. Kristusip iluassusia aqqutigalugo uummatip minguissusia Guutip inatsisaasa pissaat Kristusillo pissusivianut naapertuutoq ujarumaarpaa.

Pauluse oqarpoq: »iluarnissaq inatsisiniitoq erqortisallugo assuarnaatsunga.« (Filip. 3,6), imaapoq: Qanoq iliornine sarqumissut pineqasappata. Inatsisille anersaakut ituussusiat paasileramiuk ajortilittut imminik takulerpoq. Ajorte taamaatisimavaa inatsisit allasimanere uutuutiginiarqisaarlugit, soorlume inuit inuunerminnut sarqumissumut inatsisit taamatut atortaraat; Guutille inatsisaasa isumaat itinerusoq takuleramiuk Guutillo imminik issiginninneratut imminik takulerlune maniguutingaarlune sikkippoq pissuutitassaassutsilo nassuerutigalugo. Oqarpoq: »uvangalo inatsiseqarnanga inuugaluarama inassutip taava pallinmanga ajorte uumarpoq; uvangale toquvunga." Ruum. 7, 9, 10. Inatsisit anersaakkut ituussusiat takuleramiuk ajortip maajunnassuserpiaa takullualerpaa, imminillo pillune pingaartutut isumaliutigiungnaarpoq.

Ajortit tamarmik Guutip issaane angeqatigiingillat. Naatsorssuinerane, soorlutaaq inuit naatsorssuinerane, ajortit assigiingitsumik angissuseqarput, kisiane ajortumik iliorneq una unaluuniit qanorluuniit inuit issaane suungitsigigaluarpat ajortimik mikissoqangilaq Guutip issaanut. Inuit erqartuussinerat namminissarsiornerussarpoq amigartuullunilo, Guutille tamaasa erqorluartumik issigissarpai. Imerajutoq narrugineqartarpoq oqaatigineqartarlunilo ajortaata tamatuma qilammut isersinaatisangikaa, taamaatorle makitaneq, namminissarsiorneq tukkuissuserello assuarnartuutinneqarajunngillat. Ajortulialle taako pingaartumik Guutimut maajunnarput. Qanoq issusianut nallituigajussusianullu akerliuput, asanninneranut namminissarsiornertaqangitsumut silarssuarmik ajorteqangifiusumik ulikkaarissumut akerliuput. Ajortimut angisuumut suunersumut orlusup misigissarpai piitsuussutse kangusunnninilo qanorlo Kristusip saamaanera ajorssaatigitigigine; kisianne makitassuseq pissariaqassutsimik misigissaqartitsineq ajorpoq, taamaatumillo uummat Kristusimut pilluarqussutinullo soraauitsunut uvattinnut tuniusallugit tikiussutigissaanut matussarpaa.

Ilanngaaserissukulunnguaq ima qinusoq: »Guute-aa, saamaanga ajortiliusunga." (Luk. 18, 13) imminut issigaaq inuttut ajortorsssuartut, allallume aama taamatut isigaat. Anaaneqartariaqassutsile misigaa, ajortiminillo artorsaateqarlune kangusuuteqarlunilo Guute ornipaa saamaanermillo qinullune. Uummataa Guutip anersaanut ammavoq saamaaneq suliarissassaa tassane suliarisinaatillugo ajortillo pissaaneranit aniguissisinnaatillune. Farisiiarip qinutaata oqarataartup, ajorniangitsup nalunaarpa uummataa anersaap iluartup suniinissaanut matorqasoq. Guutip namminerlo avisaarsimassusertik pissutigalugo sianigingilluinarpaa Guutip illernassusianut naamalluinassusianullo nalerqiullune ajorteqassutse. Amigaateqarnine takutingilaa, suallangilarlume.

Ajorteqassutsit takugukko pitsangorsarqaarnissat utarqeqinago. Qanoq amerlatigisimagaluarnerpat isumaliortut Kristuse ornisallugo ajukkunnaqalutik! Nammineq ilungersornikut pitsaanerulernissat ilimagaauk? »Inuup qernertup amine allangortisinaanerpaa, milakulaalluuniit milane ilissisaaq ajungitsuliorneq sapisanngilarse, ajortuliorumatuussuse." Jer. 13, 23. Guute sanerqullugo uvattinnut ikiortissaqangilaq. Kajumisaarutit sakortunerussut, pissusissat pitsaanerussut isumalluuniit iluarnerulernissaa utarqisangilavut. Imminut qanoq iliorfigisinaangilagut. Kristuse ornitariaqarparput taamaatuarluta.

Kisianne kinaluunniit erqarsaammik imaatumik imminik salloqitarnaveerle Guutip asannissuserssuarmigut saamaanermigullo annatikumaarai asiginaassut allaat. Ajortip aseruutaassuserssua saningassullup qaamanerane aatsaat iluamik takuneqarsinaavoq. Inuit ilungersorlutik Guute ajungipallaaqigame ajortuliortut ajattusangikai, taama oqartut Golgatha qiviarlissuk. Tassaana inuit ananiarlugit allamik iliuusissaqangimmat, tassaana ajortip pissaanerata mingutitsissup qimarratiginissaa illernartullo peqatigerqilernissaat Kristusip pilliutaa pinnago inuiaqatigiinnut ajornarluinarmat inuuneq anersaap pia ilaafigerqilerneq ajornarluinarlune - tamannaana pillugo Kristusip naalangitsut pineqarnissaat imminut pisikaa ajortuliortullo sinnerlugit aniarlune. Guutip ernerata asanninnera, aniarnera toqualo nalunaiaataaput ajortip sualussuserssuanut paasissutissaallutillo ajortip pissaaneranit aniguifissaqangitsoq inuunermillo pingaarnerusumik neriugissassaqarane tarneq Kristusimut tuniutingippat.

Allamik isumataarsimangitsup ilaannikut utorqatsissutiginiartutut imminik kristumiunerartut pillugit oqartarpoq: "taakutut pitsaatigaanga. imminik naaggaarfiginikut, imerajunnginnikkut minaarssornikulluunniit uvanniit pitsaanerussumik pissuseqangillat. Aliikusersuutaasinnaassut qiimallanniutillo uvattut asavaat.« Taamailillutik allat kukunere utorqatsissutiginiarlugit atortarpaat namminneq naamasissassarigaluarlugo naamasingitsuugkaminnut. Kisiane allat kukkunere kimulluuniit patsisiginiagassaangillat; Naalakkame assiginiagassamik tasiornerliorsinaassumik tuningilaatigut. Guutip ernera minguitsoq assiginiagassaraarput; ukulo atiinarmik kristumiussut pissusianik ippiginnitut tassarpiaagaluarput pitsaanerusumik inuussariaqartut maligassaassusermillo pitsaanerusumik takutitsissariaqaraluartut. Kristumio qanoq itariaqartoq taama ilisimatigigunikko namminneq ajortuliaat sule annerusutut isigisariaqalisanginerpaat? Sorliit iluarnersut nalungilaat imminiiginarlugille naammasiniarnagit.

Kinguartitsiinnarnaveerit. Ajortivut asiginarnissaat uummativillo Jiisusikut minguiarneqartinissaa ullormut allamut utarqiseqinago. Taanarpiaq tuusintilipassuit kukussutigisimavaat tamarnerminnik naassaangitsumik kinguneqartoq. Uvane annertuumik taasangilaka inuunerup sivikisusia nalunartoqassusialo. Tassuunarpiarle angisuumik navianartorsiorsimavugut - navianartorlo tamanna naamatumik paasisinaangilarput - anersaap nipaa oqaassissoq tunuartikallarutigo ajortime inuuneq qinerlugo; kinguartitsinerme taanna taamatorpiaq isumaqarpoq. Qanorluuniit soqutaangitsigissunguatut ajorte isigigaluaraanne - tuniufigiinaraane kisiane-una tamarnissamik naassaangitsumik navianartorsiorlune. Ajugaafigingisatta ajugaafigiumaarpaatigut aserugaanissattinillo kinguneqarumaarlune.

Adam Evalo isumalioraluarput taama soqutaangitsigisoq soorlo paarnamik nererqungisamik nerineq Guutip oqaatigisaatut sualutigisumik kinguneqarsinaangitsoq. Soqutaalluangitsorissaalle taanna tassaavoq Guutip inatsisaanik illernartumik allangortitassaangitsumik uniorqutitsineq, tamatumata inuk Guutimit avisaartippaa toqup isaafii ammarlugit nallinnassuserlo naassangitsoq silarssuattinut pisillugo. Qangarssuarmit maanamut ajulersut nipaat nimaarnerillo nunarssuarmit naoralaartutut pisarput, pingortitallo tamarmik anersaarulutut erloqillutillo inuit naalanginerata nalissaanik. Qilammiulluuniit allaat, Guutip tungaanut pikititsinerat malugisimavaat. Saningassulik napavoq pilliummut tupinnangaartumut Guutip inatsisaanik uniorqutitsineq pillugo akiliussissuusallune pisariaqarsimasumut erqaassutissaallune. Ajorte. Soqutaangitsunguatut issiginiaqinatigo.

Uniorqutitsineq sunaluunniit Kristusip saamaaneranik tunulliussinerit imaluunniit sussarinninginerit qanorluuniit ittoq ilinnorpiaq tukkumaarpoq. Uummat mangertisavaa, piumasuseq asiujartortisavaa sijuneqasuseq sakukilliartortillugo tunniusinaassuseerukiartortiinnarnatillo aammataaq anersaap iluartup qaarqusineranut naalasinnaassuseerukiartortikumaarlutit.

Qasiit tarnimik nalungissusia puttarssissaqartoq erqarsaammik matuminnga tuppallersarniartarpaat: Inuusertik ajortoq piumallerunik allangortisinaallugo saamaanerup qaarqusinera nalingimirisinaallugo taamaatorle anersaamit suniivigineqarsinaajuasallutik. Isumaliorput - saamaanerup anersaava narrugereerlugo sunniisinaasusertillo Saatanip isumaqataasut atoreerlugo - aqqutertik ajortoq qimasinnaasallugo ajornartorsiorluinalerunik. Taamaalinissarle ilimagisamit ajornarnerujumaarpoq. Inuunerup misigissassarititaasa ineriartuutigititaasalo inuup pissusivia ima sanalluareersimatigissarpaat: Jiisusimik malinninnialersutut allangornissaq ikittuinaasunit kisaatigineqartarlune.

Allaat inuup pissusiane amigaatip ataasiinaagaluartup, kajungerisap ajortup ataasiinnaalluuniit iperarniarnago pissuserineqartuarune kiisa iivangiiliumit killigaasinaajunnaarnermik naggateqarumaarpoq. Nuanaarutipiluup suussulluunit tarnip Guutimut assortuinera sakortusaannartarpaa. Angutip Guutip sallusuissutaanut upperumangituarnermik soqutigissaqangituarnermilluuniit pissuseqartup nmmineq siaruartigarpiane katerssorumaarpai. Ajortip soqutigitaatsumik inuunerinissaanut naviasaarumik allamik angutip ilisimasup oqaasianit saakortunerussumik biibilimiitoqangilaq oqarmat: »Iluaatsoq ... ajortuliaasia pituutaritillugo aallarnaveersarneqasavoq." Uss. 5, 22.

Kristuse ajortimit aniguisisalluta piareersimavoq, kisiane pingitsaaliineq ajorpoq. Uvagullo uniorqutitsiuarnikut ajortimut pulajartuinarutta aniguisitaanissarpullo kissaatigingikuttigo saammaanera ilasiumanago, taava allatut qanoq iliuuseqarsinaasava? Tammarnitinnut nammineq pisuuvugut asannissusia narrugereerattigo qanoq iliornerput nalungikaluarlugo. »Ata ramassa nalliutoq nuanersoq, tamassa ulloq anaassivik.« »Ullume nipaa tusarussiuk uummatise manngerteqinasigik.« 2 Kor. 6,2; Epr. 3, 7. 8.

»Inuit isimik nalaaniitut isigissarpaat, Naalagarle uummamut issigissarpoq.« 1 Saam. 16, 7. Inuup uummataa isigaa nuanaaruteqartarnerane aliasuuteqartarneranilo, uummat assigiiginarmik pissuseqajuitsoq, tamartartoq mingutussutsip perquserlunnerullo inaat. Uummatip killinneqaatigisinaassai ilorlerpaat sijunertarissaallo ilisimavai. Tarnit qanoq mingututigigaluarpat orniguk. Uummatit ammaruk tamanik issiginnitumut tugsiaasiortutut oqarlutit:

»Guute-aa, killisioringa, uummatigalo misiguuk;
misilinnga erqarsaatikka misiginiarlugit;
misissoringalo naalliunnartumut aqqutaasoq atuarneriga; tasioringalo naassaangitsup aqqutaagut." Tugs. 139, 23. 24.

Qavseerssuit Guutisiornerat sianissusiinarmut tunngavoq Guutmik mianerinninniarneq pissuussaarnerinaassoq uummatip eqqiarneqarneranik ilaqangitsoq. Qinnutit imaakile: »Uummamik minguitsumik pinngortitsiviginnga, Guute-aa, anersaamillo nakimanaveersumik ilukkut nutaaliorfiginnga." Tugs. 51, 12. Tarnit ilumoorfiginiaruk. Ima asuliingitsigalutillo nikallujuigit soorlume timikkut inuunerit navianartorsioraangat pisartutit. Tamanna Guutip illillo akunissinne aalajangertariaqarpoq aalajangernermik naassaangitsumut tungasumik. Neriunneq tunngaveqanngitsoq aseruutissarisavat.

Guutip oqaasii killisiniartakit qinungaarlutit Guutip inatsisaasigut Kristusillo inuuneragut anguniagassat iluasuseq oqaatsip ilinnut nittarpai; taanna piginago »Naalagaq takuneq ajornaqaaq." Epr. 12, 14. Ajortimik nalujunnaarutaavoq annannissallo aqqusernga nassuitsumik sarqumersillugo. Qarssupiinnarnaviikkit taakunuunatigut Guutip nipaa tarninnut Oqaluttarmat.

Ajortip annilaarnassusia takulerukko, qanoq issuserpiarisat takulerukko nikallorluinaqinak. Kristusiuna tikiusimasoq ajortuliortut annaaniarlugit. Uvagut Guute saamaanartitassaringilarput, kisiane - asannissutsip tupinnassusia - Guutip Kristusime silamiut saammaanartipai. 2 Kor. 5, 19. Asanninnermigut qitornane tammartut inusiarnerlune qaarquvai. Ataataq nunamiusoq qitorname kukkunerinut kamajuikaluarlune Guutip anaaniakaminut nikallujuissusia nallisangilaa. Ajortuliorsimasunut asannipalunnerusumik allamik oqaassissoqarsinaangilaq. Inuit qarluinit anissunit kipiluttorpalussutsimikkut nallerneqangisaanartumik taassuma tamartut qaarqussarpai. Neriorsuutai naviasaarutaalo tamarmik asanninnerinarmik pissuteqartarput.

Saatane oqaraluarpat ajortilissuussutit, aniguisitsissit qiviaruk naamasissaalo erqartorlugit. Ilinnut iluaqutaajumaarpoq qaamasua qimerloorukko. Ilisariniarit ajortuliorsimassutit, akerarle oqarfiguuk: »Kristuse Jiisuse silarssuarmut pisoq ajortuliortut annakumallugit.« (1 Tim. 1, 15) Anaaneqarsinaassutillo asannissusiagut naleqangitsukut. Jiisusip Siimuut aperaa akiitsugaqartut marluk pillugit. Sijulliup akiitsugaqarfigaa aningaasanik amerlangaartunik, aapaatale apparminit ikinnerujussuarnik; tamaasale isumakeerfigai. Kristusillo Siimuut aperaa taakkua arlaata sorliup naalake annerusumik asassagaa. Siimuut akivoq: »amerlanernik akileerqungisaata.« Luk. 7, 43. Ajortilissuusimagaluaqaagut, Kristusile toquvoq isumakeerfigineqarqulluta. pilliinermigut pissarsiaa ataatamut nittarneqasallune naammapoq iluaqutissattinik. Amerlanernik akileerqungisaasa annermik asajumaarpaat issiavissaarssuanullo qaninnerujumaarlutik unnersiutiginiarlugo asanninnerssua pilliutaalo soraauitsumik kinguneqartoq pillugit. Guutip asannissusia sijunersillualeruttigo ajortip ajussusia paasinerulerumaarparput. Takuleruttigo anaaneqarnissattinut Guute qanoq attigisumik iliorsimasoq paasilaatsialeruttigulo Kristusip uvagut pilluta pilliutaa naleqangitsoq, tamatuma uummaterput aatikumaarpaa perqisimingaarnermillo pilersitsivigiumaarluta.