Kristusimut aqutissaq af Ellen G. White

tilbage

kap 4 - Ajortimik anngiiarneq

»Pinerlunnerminik isertuiinnartoq pilluasangilaq, pinerlunnerminille nassuerutiginnittoq iperarlugillo, taanna anakkumaarpoq." Uss. 28, 13.

Guutip saamaaneranik pineqarnissamut piginnaasutissat naapertuilluartuullutillo inornangitsuullutillo artornangillat. Ajortittinnik isumakeerfigineqarsinaarqulluta sumik artornartumik iliuuseqarnissarput Naalakap piumassaringilaa. Iluartuliorlune angalanissat sivisuut ajornakusoortorsiornartullo perqisiminiarluniluunniit aniartinissat tarnivut qilaap Guutianut perqullugit ajortuliarpulluunniit isumakiigassangortiniarlugo, tamako pissariaqangillat. Ajortiminik nassuertoq iperarlugulo nallituinermik pineqassaaq.

Apustile oqarpoq: »Ajortissinik angiiarfigeqatigiigitse qinullusilo, katsorsarneqarqulluse.« Jaak. 5, 16. Ajortise Guutimut taakuninnga isumakeerisinaasutuamut nassuersigik kukunisilo immissinnut angiiaqatigiillugit. Ikinngutit sanililluunnit sumik patsiseqarfigigukko kukkunernik oqarfigissariaqarpat, taassumalo pinaanane isumakeerfigisallutit pissusissaraa. Tulleraa Guute qinnuvigisariaqarakko qatanngut inarlikkat Guutip pigimmago, taamalo inarlerakko pingortitsissinnut utertitsissinnullo ajortuligavit. Tamanna taamalillugo nittarne qarpoq saamaanartitsissutuattinnut palasiunerssuattinnut »tamatigut uvattinnut usserneqartumut ajorteqaranile,« »qajannarsaatsitinnillo naakkinnisinaasumut.« Epr. 4, 15. Iluaassutsip minngue tamaasa piiasallugit piginnaavoq.

Ajortulinerminik angiiarnerme tarnimikkut Guutip saane nikanartisimangitsut Guutimit ilassineqarsinaasut sijullerpaaq sule naammasisimangilaat. Saanniarneq ugguarfiungitsoq misigissarilersimangikuttigo, maniguulluinarluta anersaamillo sequmittumik pilluta ajortivut angiiaatigisimanagit taamalo iluaassuserput aliasuutigilernago taava ajortit isumakiigaanerat ilumoorluta pissarsiariniarlugo ujarsimangilarput. Ujarlersimangisaannarutalo Guutip erqisinera naninaviangilarput. Ajortuliarisimasattinik isumakeerfigineqarsimanginittinut pissutituaaginarpoq uumativut maniguutitikumasimanginatigik Guutillo oqaasiisa piumassarissaat najorqutariumasimanagit. Erssarilluinnartumik nalunaajaagaareerpoq. Ajortinik angiiaatiginningeq sarqumisumik kisitaluunniit ilisimassatinnik pissagaluarune uummamit pissariaqarpoq, isertungitsumik ilumoortumillo. Kinaluuniit taamaaliornissaminut erlorquneqartariaqangilaq. Nassuerneq pissussaassariaqangilaq sorqusaapaluttumik soqutigitaapalutumillo ajortillo pissuserpiaanik paasinnilluarsimangitsune pilersinniartariaqarane. Nassuerneq uummatip ilorpiaanit pisoq Guutimut ituinartumut naakitartumullo apuutarpoq. Tussiaasiortoq oqarpoq: »Aserortersimasunik uummatillit Naalakkap qanippai, sequmitumik anersaallit annaatarpai.« Tugs. 34, 19.

Angiiarneq ilumoortoq nungullugit immikut pissuseqartarpoq ajortinik immikuutaartunik ilisarssinerusoq. Taakko imaatuusinnaaput: Guutiinnarmut nittartariaqartuusinnaallutik, kukunerusinnaapput inunnut innarlikkanut ajoqusikkanulluunniit angiiaatigissariaqartut; imaluunniit tamanut tunngasuusinaaput taamalo tamanut angiiaatigissariaqarsinaallutik. Kisianne angiiarneq sunaluunniit atungitsunik ilaliussuinaveersaarniasaaq iluaatsuliat pissuufigissarpiaannaat nassuerfigalugit.

Saamualip ulluine Israalikut Guutimit avissaarput. Ajortip kingunere ajortut atortariaqarpaat Guutimumme upperneq pigiunnaarsimagamikko. Inuiaat sijulersussallugit pissaaneranik ilisimassusianillo paasinninnertik pigiunnaarsimavaat; imminut illersuisallune piginaaneranik ajugaatitsisinaassusianillo tatiginninneerusimapput. Silarsuarmiittut tamarluinnarmik naalakkersortaat tunussimavaat inuiaqatigiillo erqaminniittut naalakersortaasa assingannik pisaarnersartik kissaatigilerlugo. Erqisineq nassaaritinnago angiiaat erssarissoq una angiiaatigaat: »imminnut kunngimik qinullutik." 1 Saam. 12, 19. Ajortuliaq paasillualigartik taanarpiaq oqaatigissariaqarpaat. Qujasuissusiata ninniortipai Guutimillo avisaartillugit.

Angiiarneq perqissimilluarnermit saanniarumanermillo pinngitsoq Guutimit ilassineqarnaviangilaq. Inuunerme allangornerit aalajaatsut pisariaqarput. Guutip nuannaringisai tamaasa taamaatittariaqarput. Taamaaliorneq ajortimik perqisimisutiginerup ilumoortup kingunerinngitsoortussaanngilaa. Pilersittassaq uvagut tungittinit naammasineqartussaq ersserqarilluartumik uvattinnut nittarneqarpoq: »Uffaritse, eqqiiaritse, suliase ajorsusiat issimma saanit peersiuk, ajortoq alarsiuk. Ajungitsuliornermut sungiusaritse, inarluissut aperqutigisiuk, angutaaserfigissat ikiorsigik, iliarssuit illersorsigik, uvillarnerit sernigisigik.« Is. 1, 16. 17. Iluaatsup sallunaveeerut utertikkuniuk, arsaarutit taarserunigit, ilerqussat inuussutaassut ingerlavigigunigit iluaatsuliornanilo, inuusavoq taanna, toqusanngilaq. Hsk. 33, 15. Paulusip saanniarneq oqaluuserigamiuk oqarpoq: »Ata, takusagisse, Guutip perqussaanik aliasulerasse tamanarpiaq aallarniutigalugo qanoq perqisaartigilersuse, tassalo oqaatsisinnik illersorluse ajorinnillusilo mianerinnillusilo kajungerlusilo ilungersorlusilo pillaallusilo. Tamatigut malunnarsivuse pisimasumut tamatumunga pinngitsuussuse." 1 Kor. 7, 11.

Ajortip ilerqorisaarnissamik paasinnillune soqutigisaqarneq nukillaartisimasaraangago inuup ajortuliortarnnikut inuunermine amigaatine takusinaajunnaartarpai ajorte qanoq angitigisoq naammasigine paasisinnaanago, anersaallo iluartup pissaaneranut nalujunnaarsitsissumut naalangiinarune ajortimut tappiituaanassaaq. Nassuernera ilumoorluinarnerungilaq ilungersorluniluunniit pinerunane: Ajortulinine ilisarilersaraangamiuk nungullugit patsisissarsioraraaq. Oqararaaq una unaluuniit patsisigingikaluaruniuk maanna assuarineqaatiminik iliorsimanaviangikaluarlune.

Adam Evalo paarnamik nererqunngisamik nerereeramik kanngusullutillo annilaalerput. Erqarsaataat sijulleq tassa qanoq ilillutik ajortuliornertik patsisissarsiorniasallugo toqumik pillarneqarnissaq sijooranartoq pingitsoorniarlugo. Guutip ajortuliornertik pillugo aperssormatik Adamip Guutilo nuliilo pisuutiniaraluarpaa. Oqarpoq: Arnap uvannut aaparititavit tassanga orpimmit tunimmanga nerivunga.« Arnaq pulateriaarssuk pisuutiniarlugo oqarpoq: »Pulateriaarsuup salloqittarmanga nerivunga.« 1 Moors. 3, 12. 13. Sooq-una pulateriaarsuk pinngortikakko? Sooq-una Edenimiittipiuk? Aperqutit taamaatut ajortuliornerminut patsisissarsiorneraniiput. Taama orlunerminnut Guute pisuutinniarpaa. Imminut iluartiniartarneq tamanna sallup ataanit pinngortarpoq, kingornalo Adamip ernerine paniinilo (inunne) tamane sarqumersarpoq. Nassuerneq tamanna immikkut ittoq Guutip anersaata pilersitaringilaa Guutimillo atortuutineqarnaviarane. Inuk perqisiminerup ilumoortup pisissavaa pisuussutse tamaat nammallugo nassuerutigitillugo torqortuinane pisuussaarnanilo. Ilangaaserissukulunguatut isine qilammut aarlortisallugit sijoorasutut nillerumaarpoq: »Guuteaa, saammaanga ajortiliusunga." Luk. 18, 13. Ajortulinerminnillo nassuertut iluartuutinneqarumaarput Jiisusip aammigut tarnit perqisimisut saammaanartikkumammagit.

Perqisiminerup ilumoortup maniguutilerfiusup qanoq ituussusianik paasisutissat Guutip oqaasianiitut takutipaat nassuerneq patsisissarsiornermik kukunermilluuniit millisaaniarnermik ilaqangitsoq. Pauluse patsisissarsiungilaq. ajortuliornerme ajussusia minnerulersiniaraluarnago erqorlugo oqalutuaraa. Oqarpoq: »Iluartullo amerlasuut parnaarussivimmut pisittarpaka palasiunerit taama piginaassuseqartimmanga; toqunneqaraangatalo akuerinnitarpunga, naalagiartarfinnilo tamane pillarneqartitarpakka, pingitsaalissarpakalo mitallemullugit; silaarssorfigissaraangakillo qinnugissaraakka illorqarfinnut asimiitunut allaat malersortarlugit.« Ap. Sul. 26, 10. 11. Nangaane oqarsinaavoq: »Kristuse Jiisuse silarsuarmut pivoq ajortuliortut annakumallugit, taakunane uvanga sallersaavunga.« 1 Tim. 1, 15.

Uummat maniguuttoq sequmitorlo - ilumoorlune peqisimilersoq Guutip asannissusianik Jiisusillo sanningasulimme aniarneranik misigitsiasaaq. Soorlulo erneq ataataminut asannitumut nassuertartoq, taamatut ilumoorlune perqisimissup ajortine tamaasa Guutimut nassuerutigiumaarpai. Allasimavorlo: »Ajortivut anngiiaatigigutigik, taanna ilumoorlunilo iluartuuvoq, ajortitinnik isumakeerfigaluta iluaatsunillo sunik tamanik piiaafigaluta." 1 Juan. 1, 9.