Kristusimut aqutissaq af Ellen G. White

tilbage

kap 5 - Tunniunneq

Guutip unersuuta tassa: »Ujarumaarpassinga nanillungalo uumatisigut iluungarluse ujarussinga.« Jer. 29, 13.

Uummatip iluungaagut Guutimut tunniutariaqarpoq taamaangippat taassuma assingane allangornissaq uvattinne pinaviangimmat. Pilerqaarnitinnit Guutimut takornartaavugut. Qanoq issuserput anersaap iluartup ima oqaatigaa: "Pinerlunnissine ajortissinnilo toqungagaluarpuse,« »Niaqoq tamarme annernarsivoq, uummat tamarme napparpoq.« Diaavulup nigaanit nigarneqarpugut "Taassuma pisarimmatigut piumasaminik iliorqulluta." Evf. 2, 1; Is. 1, 5. 6; 2 Tim. 2, 26. Guutip katsorsarumavaatigut aniguisikumalluta. Taamaliornissamutdle allangorluinnarnissaq - inuutsita nutaangortitaalluinnarnigsaa - pisariaqarmat iluungarluta taassumunnga tunniutariaqarpugut.

Isummata uvinimmut tunngassup assortorniarnera sorssuutigineqartartunit tamanit ilungersornarnerssaavoq. Namminiussutsip tunniunnera - tamakerlune Guutip piumassaanut tunniunnisaq sorssunnermik ilaqarpoq. Kisianne tarneq Guutimut tunniuttariaqarpoq iluasuserme nutaangorqullune. Guutip sijulerssuinermine pingitsaaliineq naammaginaatsoq naalagarsiorluinnarluta maleruutiinnarfigissassarput atunngilaa, naak Satanip taamaanerarsinaagaluaraa. Sijulerssuinera inuup silaqarsusianik tarningatalo nalungissusianik saafiginninneruvoq »qaasassuse, erqartuuteqatigiisa.« Is. 1, 18. Taama pinngortitsisup pingortitaminut qaarqussinera nipeqarpoq. Guutip pingortitame piumassusiat pingitsaaliniangilaa. Pallorfiginninneq kajumilluarnermit aalajangerfigisaqareernermillo pningitsoq ilassisinaangilaa. Naalanniartup pingitsaalisaanermit pilersitaasup tarnip inuullo qanoq issuserpiaata ineriartorluarnissaraluat akornusersorumaarpaa. Tamatuma inuk maskiinatut pissusilersortungortissavaa, tamannalo pinngortitsisup sijunertaringilaa. Taasuma piumasaraa inuk pingortitame pitsaanersaat ineriartornermik pitsaanerpaamik angusaqassasoq. Uvattinnut sarqummiupai pilluarquneqarnissat angingaartut taakkununnga saamaanermigut ingerlakumagaluarluta. Imminut tunniuterqulluta qaarquvaatigut piumasane uvaguttinne suliariumallugo. Ajortime inusiaataanitinnit aniguisineqarumanerluta Guutillo qitornaasa kiffaangissusiannik iluartumik peqataajumanerluta uvagut nammineq qinigassaraarput.

Guutimut tunniukutta sooruname suulluuniit taasumannga avisaartitsisinaasut taamaatissavavut. Taamaatumik anaasisoq oqarpaq: »Taamataaq ilarse kinaluunniit pigissaminik tamanik isumakiingitsoq ajoqersugarisinaangilara.« Luk. 14, 33. Uummatip Guutimit nigoriartuutigisinaassai tamaasa peertariaqarput. Qaseersuit pisuusutit Guutipilugaat. Aningaasanik asanninnerup pisuussutinillo kajungerissaqarnerup kalunnertut saatanimut pitussimavai. Allat tusaamassaaneq silamiutullo atarqineqarneq anguniarpaat, allallo imminnuinnaq asaneq allanik sussakeerissoq soqutiginningitsorlo inuuneraat. Tamakkule qilerutit kittorarneqartariaqarput; Guutillo silarssuullo ataatsikkut pigisinnaangilaatigut. Guutip qitornarisinaangilaatigut iluungarluta tassumunnga pigissaritinngikutta. Qasiit Guute kiffartuuniarlugo oqartarput, kisianne namminneq ilungersorniarnerinnartik tatigaat. Inatsisai naalanniarpaat pitsaanerulerniarlutillo anaaneqarniarlutillo namminneq piginnaassusiinnarmikkut. Kristusip asanninnerata itissusianik paasinninnermik uummataat attorneqarsimangillat, kristumiutulle naammasiniagassatik naammasiniarpaat taamaaliornissamut Guutimit pinngitsaalinneqangajassimasutullusooq qilammut isersinaarqullugit. Kristumiuussuseq taamaatoq suunngilaq. Kristuse uummame ineqarpat tarneq asanninneranit taassuminngalo peqateqarnermik nuannaaruteqarnermit ima ulikkaarneqarsimatigissarpoq: Inuup taamaattup taassuminga qimerluuinermine namminiussutse tunulliusinaalersarlugo. Kristusimik asanninneq qanoq iliornerinut tamanut pikialaffingorumaarpoq. Guutip asanninneranit pingitsaalineqartutut misigissut Guutip piumassasisa qanoq oqinerusumik naammasinissaa ujarnaviangilaat. Anguniagaq mikinerpaaq ujarnaviangilat utertitsissimille piumasaa naapertorluinnarlugo inuunissaq tubaartariumaarlugo. Qilanaangarnermik peqarlutik tamaasa tunniukumaarpaat Guutillo pianik anguniakkamik naleqassutigissaanik soqutiginninnertik takutikumaarlugo Kristusimik nassuerutiginninneq asanninnermik itisuumik taamaatumik ilaqangitsoq oqaasiinnaavoq, oqaasiinnavik, inussiaataaneq artornartoq.

Isumaqarnerputit tamaasa Kristusimut tuniutisallugit angivallaartoq? Ima imminik aperigit: Kristuse uvanga pillunga qanoq iliorame? Guutip ernerata tamaasa tunippai - asanninneq, anniarneq, allaat inuunine - utertinneqaatissatinnik. Uvagut asanninnermik taassuminga pineqartussaanngikaluaqissugut uummativut taassumunga erligisinaanerparput? inuunittine nal. Akunnere tamaasa pilluarqussutai saamaaneranit pissut tigussarpavut, taamaatumillo naammatumik paasisinaangilarput ilisimaassusermit naakinassusermillo qanoq ititigissumit anaaneqarsimassugut. Ajortita ikilerssortitaat issiginnaaginarsinaanerparput taamaatorlo asanninnera imminillo tunniunera narrugalugit? Naalannassutsip naalagaa qanoq attigissumik nikanarsarsimassoq erqarsaatigigutigo, taava sorssunnikkut imminillo naaggaarfiginikut aatsaat inuunermut isersinaanerput narrusuutigisinaanerparput?

Isumamikkut maniguutinngitsut qasiit aperiumassapput: Sooq perqisiminiasanerpunga maniguunniasanerlungalo naalle Guutip ilasiumassaneraanga paaserqaangikaluarlugo? Kristuse qiviarquvara ilinnut. Ajorteqangilaq allaamme sule annermik: Qilassuup naalagaraa. Inulle pillugo ajortinngorpoq, »pinerlutunullo ilaliussaavoq; amerlasuullo ajortuliaasiat taassuma erssupaa sassarporlo pinerlutut sinnerlugit.« Is. 53, 12.

Suulliuko uvagut tamakerluta tuniusagutta iperagassavut? - Uummat ajortimit aatsugaassoq Jiisusip nammineq aamminik eqqiiartariaqagaa asanninnermigullo killeqangitsukkut anaatariaqagaa, taamaatorlo inuit tamaasa iperasagunikik artornartorssuutitarpaat. Kangusuutigaakka oqaatsit taamaatut tusasallugit; kangusuutigaakka allasallugit.

Pigalugo iluaqutigissatinik Guutip arsaarniangilaatigut. Qanoq iliornermigut tamatigut qitorname iluaqutissaat sijunertarissarpaa. Qanortoq-una Kristusimik anaassissussamitut qinigaqarsimanngitsut tamarmik paasisinaatsiarlissuk taassuma tuniniaraatik namminneq ujakaminnit ajunginerungaartumik. Inuit namminneq tarnertik ajoqusingaartarpaat ajortumiingaartarlutillo erqarsaatimikkut iliornermikkullo Guutip piumassaanut akerliussumik iliuuseqarsimassaraangamik. Aqquume taassuma ajunginerussumik ilisimannitup pingortitamilo iluaqutissaanaannik iliortartup inerterqutigisimassaane nuanaarnermik piviussumik nassaassaqangilaq. Pinerlunnerup aqusernga nallinnarssutsip aserugaanerullo aqutissaraat.

Kukuneruvoq isumalioraanne Guutip qitorname naalliunnerat iluarisagaa. Qilammiut tamarmik inuit pilluarlutik inuunissaat soqutigingaarpaat ataatata qilammiussup pingortitame ilai nuanaarnerup matuisa silataannut mattuniangilai. Guutip piumavaa nuanaarutit suussut pilluaanermik pakatsinermillo pilluarnerullo isaafianit anisitaanermit kinguneqarsinaassut pingitsoorniasagivut. Silarssuup utertitsissaata inuit taamaaginnartillugit ilassiumavai, amigaataat, naammalluangissutaat sangiissutaallo tamaasa atortillugit. Ajortimillo eqiarniaannangilaatigut aammigullo utertinniaannarata, uummatille erininera erqississutissarsisikumalluta kikkunne tamane nammaattaminik tigusiumassune nammakaminillo nammakiussiumassune. Imminut ornigutut inuussutaassumik piumallutik erqisinermik qasuernermillo tunissarpai. Piumassaa unaannaavoq: naammasissassavut naalangitsut angusinaangisaannut qilamme pilluarquneqarnissamut uvattinnik ingerlatitsissussat naammasisagivut. Tarnip inuunera nuanaarnivillo tassa Kristusip naalannarsinissamik neriuutip uummatitinne ineqalernera.

Qasiit aperissarput: Guutimut tuniutisaguma qanoq iliusaanga? Taassumunga tuniunissat nammineq kisaatigigaluarpat, ilerqorisaarniarnikulle pisinaanerit suunngilaq; qularnerup nanertorpaatit ilerqunillo ajortime inuunermit pissunit naalagkersugaallutit. Unnersuigaluarnitit imaaliorumallutillo aalajangerluarnitit siorqatut kuerssatut qajannartigaat. Erqarsaatitit, kajungerfigilersakatit, misigissutsitit naalakersorneq saperpatit. Unersuutitit uniorqutisimassatit imaaliorumagaluarnitillo pingitsuukatit ilisimagakit iluameerniarsinaajunnaarsorilerputit isumaliulerlutillo Guutip ilasisinaangikaatit. Ernumaqinalle. Paasissariaqarit-una piumassutsip pissaanera. Piumassutsip inuup pissusia aqutarpaa - aalajangersinaanera qinersisinaaneraluuniit ajungitsumik ajortumillo. Piumassutsip erqortumik atorneranik tamarmik patsiseqartarput. Guutip inuit sorlernik iluarnersunik qinerlersinaassusermik tunisimavai. Uummatit allangortisinaangilat; immininnit Guute asasinnaangilat, kisianne kifartuukkumallugo qinersinaavat. Piumassutsit taassumunga tunniusinnaavat, taava ilinne suniissaaq piumallersitarlutit naammasissaqartitarlutillo iluarissane naapertorlugo. Taava pissutsit tamarme Kristusip anersaata sunnineranut pisineqarumaarpoq. Qilanaarissatit taassumunga sammitineqarumaarput erqarsaatitit taassuma erqarsaataannut nalerqutungorumaarlutik.

Ajunginnissamik iluarnissamillo kissarnitit ajungitsuupput pigigukit; kissaatigiinnaraluarukille iluaqutigisangilatit. Qasiit tammarumaarput naak neriullutillo kristumiungorusukaluarlutik. Piumanerat ima angitigilersimangilaq piumassusertik Guutimut tunniusinnaalersisimanginamikko. Maannakut kristumiungorumallutik aalajangersimangillat.

Piumassuseq erqortumik sammiveqarsineqarpat inuunerme allangorluinnarneq pisinaavoq. Piumassutsit Kristusimut tunniukuko pissaaneq pissaanernit allanit sakkortunerussoq peqatigilisavat. Pissaaneq pavannga pissavat ilinnik serniginnisinaassoq, taama Guutimut tunniutuarnikkut inuuneq nutaaq, uppernerup inuunertaa inuunerilersinaallugo.