Kristusimut aqutissaq af Ellen G. White

tilbage

kap 6 - Upperneq ilasinninnerlo

Tarnivit nalungissusia anersaamit iluartumit eqeersinneqaleriartortillugo paasiartulisavat ajortip ajussusia, pissaanera, pillartariaqassusia, annernartua nuannaringilluinnarlugulo qiviarsinnaalisavat. Malugisavat ajortip Guutimit avisaartisimagaatit inusiaataassutillo ajortip pissaanerata ataane. Aniguiniarlutit ilungersornerujartortillutit sapissutsit takullualeriartuinassavat. Nuannarissatit mingutuupput uummatit ajortuullune. Takulerpat inuunerit ilinnut asanerinnaviusimassoq, isumakieefigineqarnissallo erinigilerpat, eqiarneqarnissaq aniguisitaanissarlo erinigilerlugo. Guutimik erqiseqateqarnissaq taanna assigilerlugo qanoq angusanerpiuk?

Erqisineq pissariaqarpat - Guutip isumakeerfiginninnera erqisinera asannissusialo misigalugit. Erqisineq taanna aningaassanik pisiarineqarsinnaangilaq, sianissutsip tunniusinnaangilaa, ilisimassutsikut anguneq ajornarpoq. Illit nammineq ilungersornikut pissarsiarinissaa ilimagisanngilat, Guutille ilinnut akeqangitsumik tunniunniarpaa. Aningaassanik pinnago akilersinnago." Is. 55, 1. Pissaraat assat isatiinnaruko tigullugulo. Naalagaq oqarpoq: "Ajortuliaaserse aapallarisutut ikkaluarune aputitut qaqortigilisavoq; aapallarisaatitut ikkaluarune savat merquisut qaqortigilisavoq." "Uummamik nutaamik tuniumaarpasse anersaarlo nutaaq ilussinut tunniullugo." Is. 1, 18; Hsk. 36, 26.

Ajortitit nassuerutigisimavatit uummatikullo ilumoorlutit qimasimallugit. Aalajangersimavutit imminik Guutimut tunniukumallutit. Taava orniguk qinnuvigalugulo ajortimit eqiiarqullutit uummamillo nutaamik tunerqullutit. Taama unnersuereerame taamaaliusassoq upperit. Tamassa Jiisusip nunamiikkallarame ilinniartitsissutta Guutip tunniukumassaa pisagipput pissallugo upperutta. Jiisusip inuit napaataat ajorunnaarsitarpai pissaanine upperigaangassuk. Takusinnaassaasigut ikiortarpai taamalo takusinaangisatik pillugit tatigisinaalersillune - pisippai ajortimik isumakiisinaanine upperisinaalersillugo. Tamanna ersserqisumik taavaa tumartorsimassoq ajorunnaarsikamiuk. "Ilisimarqullusiuk inuup ernera nuname ajortinik isumakiisinaassoq, tumartorsimassoq oqarfigaa: Makillutit inangaviit tiguuk angerlarlutillo." Mat. 9, 6. Imaattumitaaq iivankiiliulersaartoq Juanase oqarpoq Kristusip tupinnartuliai erqartoramigit: "Tamakkule allasimaput upperqulluse Jiisuse Kristusiusoq Guutip ernera arqagullo inuussuteqarqulluse ilisse uppertuse." Juan. 20, 31.

Biibilime oqalutuarineqartunit erssarisunit, qanoq Jiisusip naparsimassut ajorunnaarsitarai, iliniarsinaavarput qanoq tatigisagipput ajortittinik isumakeerfigineqarqulluta. Angutip Bethesdap tasiata sinaane napparsimassup oqalutuarineqarnera erqaamasigo. Angutikulunguaq saperluinnarpoq avatinilo ukiune 38-ne atorsinaasimanngilai, Jiisusille perquvaa: "Makillutit innangaviit tiguuk angerlarlutillo." Juan. 5, 8. Napparsimassoq oqarsinaagaluarpoq: "Ajorunnaarsinniarumma oqaatsitit naalasavaka." Kisianne naagga, Jiisusip oqausii naalapai, upperpoq ajorunnaarsitaallune, anaassissullo perqussinera erniinnaq naalapaa. Pisunniarlune isumalerpoq, pisulerporlo. Soorlo Kristuse oqartoq taama iliorpoq, Guutillo nakuussusermik tunivaa; ajorunnaarpoq.

Taamatut illit ajorte nappaatigaat ajortitit immininnit akilersinaangilatit, uummatit allangortisinaangilat imminillo iluartungortisinaanak. Guutile neriorssuivoq tamakuninnga tamanik iliorfigiumallutit Kristusikkut. Unnersuut tamanna upperaat - ajortitit angiiaatigalugit Guutimullo imminik tunniullutit. Kiffartuukumallugo aalajangerputit. Taamaalioruvit ilumut Guutip unersuunne ilinne naamasisavaa. Neriorssuut uperigukko isumakeerfigineqarsimassutillo upperalugo Guutip manna piviussungortisavaa: Ajorunnaarsitaasaatit soorlo Jiisusip tumartorsimassoq pisusinnaalersikaa ajorunnaarsitaanissane upperimmago. Upperuvit taama pisaaq.

Ajorunnaarsitaasimaninnik maluginissat utarqeqinago, kisianne oqarit: Pereersoq upperaara imaanngitsoq taamaalereernera malugigakko, kisiannile Guutip taama neriorssormanga."

Jiisuse oqarpoq: "Sunaluunniit piumallugo qinnutigigusiuk piumaarise uppersinaritse, taava pissavarse." Mak. 11, 24. Neriorssuutip tamatuma naammasineqarnissaanut patsisissaqarpoq tassalo: Qinusassugut Guutip piumassaanut naapertuuttumik. Piumassaale tassaavoq ajortimit eqqiiarumalluta, Guutimut qitornangortikumalluta inuunermillo iluartumik inuuneqarsinaassunngortikumalluta. Taamaatumik pilluarquneqarnissat taakko qinnutigisinaavavut pisisagivut upperluta Guutilo qutsavigalugo taakkuninnga tunisagaatigut qulannginatta. Pisinnaatitaareerpugumme Jiisusimukarnissattinut tassane eqiarneqarluta inatsisillo saane atasinaalerluta kanngusuuteqarnata tarnitalo nalungissusiagut nanertugaanata. "Taava maanna Kristuse Jiisusimiittut pillagassaatitassaajunnaarput." Ruum. 8, 1.

Taama misigissaqareerluse immisinnik pigiunnaarpuse. Akisuumik pisiarineqarpuse utertineqarasse. "Aserujassumik siilvimilluunniit kuultimilluuniit pinase... Aamille akisuumik soorlo savaarqap assuarnaatsup inarluitsup tassa Kristusip pianik." 1 Piit. 1, 18, 19. Iliornikkut artornaatsukut Guutimut uppilerlutit tunniukavit anersaap iluartup uummatinne inuuneq nutaaq pilersipaa. Qitornangorputit Guutip ilaqutaanut ilanngutoq, asavaatillo soorlo erne asagine.

Maanna Jiisusimut tuniutereeruvit tunuarniaqinaq. Qimanniaqinago, ullulle nungullugit oqartarit: "Jiisusip pigaanga taassumunga tunniutereerama." Guute qinnuvigiuk anersaaminik tunerqullutit saammaanermigullo ataterqullutit. Soorlo Guutimut tunniunikkut taassumunngalo uppilernikut taassumunga qitornangorsimassutit, taamatut taassumane inuussariaqarputit apustile oqarpoq: "Taamaatumik Kristuse Jiisuse Naalagaq pigilerassiuk taassumane saqigitse." Kul. 2, 6.

Ima isumaliortoqartanguatsiarpoq misilinneqarqaartariaqarlutik Naalakamullo saanniarsimanertik nitarqaartariaqarlugo - aatsaallo taava pilluarqussinera qinnutigisinnaalisallugo. Guutille pilluarqussutaa maannamiit pereersinaavat. Guutip saammaanera, Kristusip anersaa sangiissutsiminne ikiortissartik pissariaqarpaat taamaangippat ajorte assortorsinaanginamiko. Jiisusip piumavaa taamaaginarluta ornisagitine: Ajortilikuluulluta, ikiortissaarulluta, attaveqalerumalluta. Aggiutariaqarpavut: sangiissuserput taallaat, sianiitsorpallannerput, ajorteqarnerput perqisimillutalo isigaasa saane naallutariaqarnerput. Taassuma naalannaatissaraa asanningaarlune pakkutisalluta, ikivut mitusersorlugit mingunnitinillo tamarmit eqiiarluta.

Tassane tuusinterpaat kukkussarput. Kristusip nammineerdlune isumakeerfigigaatik upperingilaat. Guutip oqaasiinnaa upperingilaat. Kisianne kinaluunniit unersuummik upperinnitoq ilisimasavoq Guutip saammaanermigut. Ajortit tamaasa isumakeerai. Erqarsaat una Guutip neriorssuutai illit pissaringikitit, erqarsaat taanna anisinniaruk. Kialuunniit ajortuliortup perqisimissup pissarai.

Nakuussut saamaunerlo Kristusikut uvatinnut tunniussaaput, kiffartortullo inngilit tarnimut uppertunut tamanut aggiutarpaat. Kina qanorluunniit ajortuliortuutigigaluarune nakuussumik, minguissusermik iluartuutitaanermillo Jiisusime pillune toqussume pissassaqarpoq. Kristusip erinigaa atissaat ajortip mingutitai peerumallugit iluarssutsimilo atissaanik qaqortunik atitikumallugit. Inoorquvai; toqorqungilai.

Guutip inuit toqujassut imminnut iliuuttarneratut iliorfigissangilaatigut. Erqarsaatai isumassuigajussusermik, asanninnermik nalliginnikajussusermillo ulikaarput. Oqarpoq "iluaatsup qimalliuk aqqutigissane, piungitsuliortullo qimalligit erqarsaatine saallunilo Naalakkamut, taassuma angajorqaatserfigiumaarpaa taava, Guutitinnut saakile isumakeenertoqimmat." "Pinerlunnitit piiarpaka nuiatut isillugit, ajortuliaatillo putsutut." Is. 55, 7; 44, 22.

"Massa iluaringilara toqulersoq toquppat, oqarpoq Naalagaq naalagaassoq, saallusilo inuugitse." Hsk. 18, 32. Saatane piareersimavoq Guutip unersuutaanik erlinnangaartunik arsaarumalluta. Pisinaagaluarune qaamassup seqernere neriuullo tamaat tarnimit piirumagaluarpai; kisianne taamaaliorniarnerane akuereqinago. Ussiissoq tusaaqinago kisianne oqarit: »Jiisuse toquvoq inoorqullunga; asavaanga, tamarqungilaangalo.« Naakkitarajuttumik qilamme ataataqarpunga, naallo asanninnera asiginarsimagaluariga, naak pilluarqussutit uvannut tunniussai atupilusimagaluarikka, nikuinniarpunga ataatannukarlungalo oqarfigisallugo: »Ataataq, ilinnut qilammullo ajortuliorpunga, kingorna ernernik taaneqarneq qinngarquppunga. Kifartortivit ilaattut itinnga.« Assersuutip oqalutuuppaatit erneq tammartoq qanoq ilasineqasassoq: »Sulile ungasisumiitillugo angutaata takulerpaa naakigingaalerlugo, arpallunilo qungasiagut eqipaa kunillugulo.« Luk. 15, 18-20.

Asserssuutilluuniit taassuma naak ima killinnartigigaluarlune ataatata qilammiussup nallituinera naassaangitsoq naammatumik oqaraatigisinaanngilaa. Naalagaq prufiitikkut oqarpoq: »Asanninnermik soraauitsumik asavakit, tamanna pillugo isumassuinermik qilussarpakkit.« Jer. 31, 3. Ajortuliortoq sule ataatame illuanut ungasissorssuarmiitillugo nunamilo takornartame pigissaminik nungulusinnaatillugo ataatap uummataata erinigingaarpaa, erinilernerlo sunaluunniit tarnime itertitaassoq Guutimut uterumalernermik kinguneqartoq tassaaginarpoqanersaap asannillune qaarqussinera, kimigiiserlune, oqaamisaariniarlune tammalersorlo ataatap uummamigut asanninneranut pisinniarlugo.

Biibilip neriorssuutai angingaartut issigereerlugit qularneq inissaqartisisinaanerpiuk? Isumaqarsinaanerpit ajortulikulunguaq uterurumallerpat ajortinilo asiginarumalerpagit Naalakap sukannersuullune akornuserumasagaa perqisimillune imminut perqunago? Erqarsaat taamaatoq peerle! Erqarsaatit taamaatut ataatat: qilammiussoq pillugo erqarsaataassut aatsaat tassa tarnimut ajoqutaassut. Ajorte uumigaa; kisianne ajortilik asavaa, Kristusimilo imminik tunniupoq tamaasa piumassut annaaneqalersinaarqullugit pilluarnermillo soraauitsumik naalannassutsip naalagaafiane angusserqullugit asanninnine nalunaarniarlugo oqaatsit ukuninnga nammineq qinereekaminit asannerpalunnerussut sakortunerussullo uvattinut atorsinaasimagaluarnerpai? Nalunaajaavoq: »Arnap naalungianngue puiortarnerpaa timime iluata erniaa nallitussanago? Puioraluarpalluunniit taamaatoq uvanga puiusangilakkit.« Is. 49, 49, 15.

Aarlorit qulartutit sijoorassutillo; Jiisuse inuuvoq sinnerlutit sassarumallune. Guute qutsavigiuk erne asassane tunniummago, qinugillo pillutit toqua pilusinnarqunago. Anersaap ullume aggerquvaatit. Uummativit iluunngaagut Jiisusimukarit; taava pilluarqussinereranik piumafigisavat.

Neriorssuutitit atuartaraangakit erqaamassaruk asanninnermut taassaangitsumut nalliginninnermullo nalunaamutaassut. Asanninnerup soraauitsup uummataa saamaassoq ajortilinnut sammivoq killeqangitsumik isumassuissuseqarlune. »Taassumuuna utertitaavugut auagut ajortittinik isumakeefigineqarluta saamaassingaarnera missiliorlugo.« Evf. 1, 7. Upersinnarit Guute ikiortigigit. Assine inumme pilersemikumallugo piumassaraa. Nasuerlutit perqisimillutillo ornikuko pallisavaatit isumassuinermik isumakeenermillo peqarlune.