Kristusimut aqutissaq af Ellen G. White

tilbage

kap 7 - Jiisusimit ajokersugaassup ilisarnaqutai

»Taamaatumik kinaluunniit Kristusimiittoq pingortitaavoq nutaaq; pisoqaq qaangiupoq, ata, nutaanngorpoq.« 2 Kor. 5, 17. Inuit tamarmik immaqa erqorluinarlugo oqaatigisinaanngilaat qanga imaluunniit sume allamik isumataarnertik tamatumungaluunniit patsisaassut tamaasa tikkuarsinaanagit. Imaangilarle sule allamik isumatarsimangitsut. Kristuse Nikudiimusimut oqarpoq: »Anore isumaminik pissaraaq sijorssunneralo tusartaraluarpat, sumille pissoq sumullo ingerlassoq ilisimangilat. taamaaput anersaamit erniusimassut tamarmik.« Juan. 3, 8. Guutip anersaata inuup uumataanut sunniinera assersuunneqarsinaavoq anorimut takussaangimmat, kingunerile taamaatoq erssarisumik takuneqarsinaalerlutillo misigineqarsinaalersarput. Pissaanerup erniorqisitaassup inuup issaanit takuneqarsinaangitsup inuuneq nutaaq tarnime pilersipaa; inuk nutaaq Guutip assingane pingortipaa.

Anersaap pinngortitsinera nipaatsumik malunnaatsumillo ingerlatillugo kingunere sarqumisapput. Uummat Guutip anersaagut nutaanngortitaasimappat inuuneq tamatumunga nalunaarqutaasaaq. Uummatita allangortinissaanut Guutillo isumaanut naapertuuttungornissamut immitinnit qanoq ilioriusissaqangisilluta imminuinnarlo tatiginiangilluinnartariaqarallartilluta suliavulluuniit ajungitsut isumalluutiginiartariaqangisillugit inuunitta sarqumerumaarpaa Guutip saammaanera ilumiugineripput -ngineripulluunniit. Takujumaarpat allangorneq qanoq-issusitinne, ilerqutinne soqutigissatinnilo. Qanoq-isimagaluarnita maannalo qanoq-issutsitta assigiinngissusiat ersserqilluinarumaarpoq. Inuup qanoq-issuserpiane sarqumersitarpaa iliornertigut ajungitsutigut ajortutigulluunniit nalaatsortutigut pinnago kisianne imaassutsikut annikut oqalutarnermine iliortarnerminilo ilemunnaarissamigut.

Ilumoorpoq samumissukut assuarnaatsumik pissusilersortoqarsinaassoq Kristusip pissaanera nutaanngortitsissoq pigingikaluarlugo. Suutineqarneq allanillo atamineqarneq angujumallugo kajungerneq ajungitsumik assuarnaatsumillo inuusinaangortitsissarpoq. Imminut ataminartiniarnerup samumissukut ajorte nigortertisinaavaa. Uummat namminissarsiortoq ajungitsorssuarmik iliorsinaavoq. Qanorme taava ililluta ilisimasavarput sorlerne arlaaniilluta?

Kina uummatitinne naalagaava? Kina erqarsaatitta uningavigaat? Kina oqaluusererusunneruvarput? kimut pigitipavut misigissutsivut itinerussut nukivullo ajunginerit? Kristusip pigippatigut erqarsaatigisavarput emarsaativullo nuannernerit taassumunga sammitineqasaput. Suussuserput pigissavullo. Erinigisavarput assigilerumallugo, anersaavanit sijulerssorneqarumalluta.

Kristuse Jiisusime pingortitangortut nutaat anersaap inerititaanik inerititaqasaput nakuussunik: »asanninneq, tipaatsunneq, emisineq, kamajuineq, avaaginninneq, angajomaatserneq, ilumoorneq, qanilarneq, piitaauinneq.« Gal. 5, 22. Piumassusitorqat malerqikumajunnaasavaat Guutille erneranut uppernikut tumai atuarlugit ingerlajumalisapput qanoq issusia imminne ersserneqartikumalisallugo minguiarumalisallutillo soollo taanna minguitsuussoq. Sijornagut qingarssorsimassatik maanna asalerpaat, sijornagullo asasimassatik qinngarssorpaat. Maniguussuseqangitsut isumainnarminnillo ingerlajumassut qanilaartunngorput uummatimikullo maniguuttungorlutik. Pingaakujutut ilungersorpalutungorlutillo nikanartitungorput. Imerajutoq imerajutuujunnaarpoq inuunerlutorlo ilerqorisunngorpoq. Silarssuarmiut ilerque atortuilo aserujassut taamaalleerneqarput. Kristumiut pinnersaat qalleq ujasangilaat »Pinersaateqasapulle inummik issertukkamik uummatip, anersaap piuaatsup sallaatsup pianik aserujuitsumik, taanname Guutimut erlinnaqimmat.« 1 Piitr. 3, 3. 4.

Inuk allamik isumataarsimassutut taaneq ajornaqaaq inuunerane pitsaanerulernermik pissoqarsimangippat. Ajortillip unnersuunne naammasiguniuk, ilumuuiinginikut pissarsiane taarserlugit, ajortine angiiaatigalugit Guutilo inoqatinilo asallugit, ilisimassavaa toqumit inuunermut nuusimallune.

Tammartut ajortilitut pissuseqarluta Kristusimut pigutta saammaaneragut ajortit isumakiigaaneranik pissarseqataalluta asanninneq uummame sikkilisaaq. Nammagassaq suussok artornarungnaasaaq Kristusip uvattinnut nammakiutitaa oqimmat. Pissussaassuseq nuannersuinaalisaaq, imminillo tunniuneq tipaatsunnartuinaalisaaq. Aqqut taartumit matoorsimasorissaq iluassutsip seqernanit qaammarsarneqartuulisaaq.

Kristusip pissusia asanartoq malinnitaanisaaq takutikkumaarpoq. Guutip piumassaa suliarisallugo nuannaraa. Guutimik asanninneq naalannaatissaalo pillugo nikallujuinneq anaassissitta inuunerane nakuussutaaput. Asanninnerup taassuma qanoq iliortarnere pinnersarlutillo pingaartungortipai. Asanninneq Guutimit pivoq. Uummatip allamik isumataarsimangitsup pinngortisinnaanaguluunalersisinaanngilaa. Uummame Jiisusip najugaane atsaat ittarpoq. »Asavarput asarqaarmatigut.« 1 Juan. 4, 19. Uummame Guutip saammaaneragut nutaanngortitaassume qanoq iliornerit tamaasa ansanninnerup ingerlatilersarpaai. Taassuma inuup pissusia pilersitarpaa, piumallertarnere aqutarpai, kajungissusii nalakersortarpai, akerariinneq ajugaafigissarpaa inuullo misigissusii ajungitsungortitarlugit. Asanninneq taanna tarnime pigineqarune inuuneq nuanersungortitarpaa tamaginnilo erqatiniittune minguersaassutut sunniineq siaruarlugot

Kukussuteqarpoq marlunnik Guutip qitornaasa - pingaartumik atsaat saammaaneranut tunniuterlaajussut - mianerssorfigissariaqagaanik. Sijulleq erqartoreerparput, tassa nammineq suliaannane tatigalugit sakugalugillo Guutimut iluarissassaaniarneq. Suliamigut iluartunngorniartoq inatsisit maleruarniarqisaarunigilluunniit ajornarluinnartumik naammasiniagaqartuuvoq. Inuit Kristuse ilaginago suliarisinaassaralue tamarmik imminnut asanermit ajortimillo aatsugaaput. Kristusip saammaanerata kisime iluartunngortissinaavaatigut uppernikut.

Kukussut tamatuma akerlia sijulliullo navianaqataa tassa isumaqaraanne Kristusip inuit Guutip inatsisaanut naalanniartariaqartikai uppernerinnakkut saammaanerminik peqataasinnaangoratta taamalo suliavut anannissattinnut atorsinaanatik.

Malugiuk naalanniarneq qalliinakkut Guutip piumassaanut naapertuunniarnerungitsoq tassaassorle asannitup kiffartornera. Guutip inatsisaasa qanoq issusia nalunaarpaat. Paasissutissaaput asannillune sijunertarissaanut angisuunut, taamaatumillo inatsisai qilamme nunamilo naalakersuinerata tunngavigai. Uummativut nutaanngortitaasimapata Guutip assingane, Guutip asannissusia tarnivtinnut ikkuneqarsimapat, taava inassutai inuunitinne erssisanginnerpat? Asanninnerup sijunertaa uummatittinne ikkuneqarsimapat inuk taassuma pinngortitsissime assingane nutaanngortitaasimapat, taava angerusisaap neriorssuutaa erquussimasaaq: »Inassutika uummataanut tunniukumaarpaka erqarsaataanullo allakumaarlugit.« Epr. 10, 6. Inatsisaallo uummame allasimagunik inuuneq sunnersimasanginnerpaat? Naalanneq - tatigissassaassutsip asanninnerullo kiffartuussissutaat - ajoqersukamut ilisarnaaterpiaavoq. taamaatumik allasimassut oqarput: »Tassaavoq Guutimik asanninneq inassutai maleruarutigik.« »Oqartoq ilisaraara, inassutaalo maleruarnagit, taanna sallutuuvoq, sallusuissullo ilumiugingilaa." 1 Juan. 5, 3; 2, 4. Uppernerup naalannissaq inunnut pissariaarutinnago kiserluinarme Kristusip saammaaneranik ilangeeqaataalersippaatigut taamaalillutalo naalannermik takutitsisinnaalersilluta.

Naalannitigut annaaneqarnissaq pissarsiaringilarput, massame anannissaq Guutip akeqangitsumik tunissutigaa uppernikut tigussariaqartoq. Naalannerle uppernerup ineritoraa. "Ilisimavarsilo ajortit piissallugit erssersoq, ajortimillo ilumiugissaqangilaq. Kinaluunniille taassumaniittuartoq ajortuliortaringilaq; kinaluunniit ajortuliortup takunagulo ilisarinngilaa." 1 Juan. 3, 5. 6. Ilisarnaat erqortoq tassaavoq. Kristusimiikkutta Guutillo asanninnera uvattiniippat misigissutsivut, erqarsaativut qanorlo iliornivut Guutip piumassaanut inatsisine erssersitaassumut naapertuukumaarput. »Qitornanguaka kimulluunniit tammartitinnaveeritse. Iluarnermik ilerqulik iluarpoq soorlo taanna iluartoq.« 1 Juan. 3, 7. Guutip inatsisaasa iluartut inatsisit qulit Siinaime tunniussat iluarneq suussoq nalunaarpaat.

Kristusimut uppernermik taaneqartartoq oqaatigineqartartorlo Guutimut naalanniarnermik pissariaarutitsissutut, uppernerungilaq pissuussaarneruvorle. »Saammaanermit annatitaavuse uppernikkut.« »taamataaq upperneq sulianik ilaqangitsoq taamaanermine toqungavoq.« Evf. 2, 8; Jaak. 2, 17. Jiisuse nunamut pinngikallarame oqarpoq: "Guutiga, perqussat naammasisallugo kajungeqaanga, inatsisitillo uummamiugaakka.« Tugs. 40, 9. Kingumullo qilaliangitsiarnermine nalunaarpoq: »Ataatama inassutai maleruarikka asannissusianiittuarlungalo." Juan 15, 10. Allasimassut oqarput: »Matumuunalo nalujunnaarpugut ilisarigipput inassutai maleruarutigik. . . Taassumaniituarlune oqartoq ima saqissariaqarpoq soorlo taanna saqissoq.« »Kristusisaaq anniarmimmat ilisse pilluse maligassaqartilluse, tumine atuarqullusigik.« 1. Juan. 2, 3-6; 1 Piitt. 2,21.

Inuuneq naassaangitsoq angorqullugo piumassarineqartoq taannarpiaavoq taannaajuarsimassoq - paradiisime angajorqaatta sijullerpat orlunerat sijorqullugo taannaajuarsimassoq: Guutip inatsisaanut naalalluinnarneq, iluarluinnarneq. Tamatumanga minnerussumik piumassaqarnikut inuuneq naassanngitsoq tunniuneqartussaagaluarpat silarssuarssuup tamarme pilluarnissaa navianartorsiortitaasagaluarpoq. Tamatumame ajorte naalliunnaataalo erloqissutaaneralo naassanngitsumut tassaatuinnartussanngortissagaluarmago.

Adamip orlunerme sijornagut Guutip inatsisaanut naalannikkut iluarluartumik pissuseqasallune sapingilaa, ajortulioramile sapilerpaa, ajortuliaalo pillugo pilerqaarnitinnit aserugaavugut imminik iluartunngortisinaajunnaarluta. Ajortiliugatta iluaatsuullutalo inatsisit illernartut naammalluinnartumik naalasinnaangilavut. Immitinne iluarssuseqangilagut. Guutip inatsisaasa naammaserqussaat tamakiissumik naammasisinaangilavut; Kristusille periarfissarsivaatigut. Nuname inuuvoq misiligaanerit ussigaanerillo naapitassarissakavut taakorpiaat atorlugit. Ajorteqanngilluinnarlune inuuvoq. Pilluta toquvoq, ajortivullo imminut pisikkumavai iluassusermillo tuniumalluta. Taassumunnga tuniukkuvit anaassissitullo ilasisimallugo taanna pillugo iluartuutinneqasaatit qanorluunniit inuuninne ajortuliortuutigisimagaluaruvit. Kristusip pissusia pissutsinnut taarsiunneqasaaq, Guutillo ajortuliorsimangisaannartutut ilasisavaatit.

Allaamme tamatumannga annerussumik: Kristusip Uummat allangortisavaa uppernikut uummatinne ineqalerame. Peqatigilernera tamanna atatinniartariaqarpat upperlutit, piumassallo taassumunga perqutuinnarlugo; taamaatuartillutillo ilinne suniiumaarpoq piumallersitarlutit naammasissaqartitarlutillo iluarissane naapertorlugo. Taavame oqarsinaasaatit: »Maannalo uvinimme inuuserissara Guutip erneranut upperlunga inuusetaata, uvannik asannitumut imminillo tunniullune pillunga.« Gal. 2, 20. Jiisuse ajoqersukkaminut oqarpoq: "Ilise oqalutuunnginasse, ataatasile anersaa ilissine oqalutuummat." Mat. 10, 20. taama Kristuse ilinne sulippat anersaata assinganik erssersitaqasaatit suliaasalo assinginik suliaqarlutit - iluarnerup naalannerullo suliaanik.

Taava immittine usorsitsaatissaqangilagut immitinnik angisuutinniarnissamut tunngavissaqarata. Kristusip iluarnera uvatinnut pissangortoq suliarlo anersaata uvatinne uvatigullo naammasissaa neriunnitta kiserluinnaat tunngavigaa.

Upperneq oqaluuserigaangattigo erqaamasavarput upperneq ataasiinnaangitsoq. Qularunnaarsitaanermik tunniussaassoqarpoq kristumiut uppernerannit allaalluinnartumik. Guuteqarnera pissaaneralo oqaasiisalo ilumoorssusiat ilumut piussuupuut Saatanilluunniit kiffapiluisaluunniit ilumoorlutik miserratigisinaangisaanik. Biibile oqarpoq: »Anersaapiluitaaq upperaat uulillutillo."Jaak. 2, 19. Tamannale uppernerungilaq. Guutip oqaasiisigut nalujunnaarsitaallune akerlilersuinginerinnarmik pissuseqarane piumassutsinille taassumunnga tunniussissup Guute uummanik asanninnerminillo tunivaa; inuk taamaatoq upperneqarpoq - uppernermik asanninnikut sulissumik tarnimillo eqqiiaassumik. Uppernikut taassumuuna Uummat Guutip assingane nutaanngortitaassarpoq, uummallo taanna saanniangikallarnermine Guutip inatsisaanut naalatuusimangikaluartoq taamaatuusinaangikaluartorlo, maanna inatsisaanik illernartumik nuannaaruteqalerpoq tusiaasiortoq oqaqatigisinaanngorlugo: »Ata, inatsisitit asangaarakkit; ulloq naallugo erqarsaatigissaraakka.« Tugs. 119, 97. Inatsisit iluarnerat uvatinne naammasineqartarpoq »uvinik malinnago anersaarle malillugo saqissune.« Ruum. 8, 4.

Inoqarpoq Kristusip asanninneranik isumakeerfiginnitumik misigissaqarsimassunik ilumullo kisaateqalersimassunik Guutimut qitornaajumallutik kisiannile paasillugo pissusertik naammangipallaartoq inuunertillo kukunernik ulikaarlune, qularerqajaaginarpaallo uummatimik anersaakkut iluartukkut nutaangortitaasimanerat. Uummatinut taamaatunut oqarumavunga: Qularnermit tunuaannaqinak. Qasiinik Jiisusip isigaasa saanut pallortariaqartarpugut qialluta amigaativut kukkunivullo pillugit. Kisianne sapiissuseeruttariaqanngilagut. Naak akerqamit ajugaafigineqaraluarutta taamaatoq Guutimit qimagaangilagut ajattugaanatalo. Naagga, Kristuse Guutip talerpiata tungaaniippoq qinnullutalo. Juannase asanartoq oqarpoq: »Tamakuninnga ilissinnut allapunga ajortuliorqunase ajortuliortoqaraluarpallo ataatame illersuissoqarpugut, Jiisuse Kristusimik iluartuussumik." 1 Juan. 2, 1. Kristusip oqaasii puioqinagit: "Ataatap asavaase." Juan. 16, 27. Imminut uterterusupaatit nammineq minguissutse illernassutsilo ilinne akisutut takujumallugit. Taassumunnga tunniukumasinaruvit taassuma ajungitsuliarnik ilinne aallarniissup naammasiumaarpaataaq Jiisusip Kristusip ullussaane. Ilungersornerullutit qinussarit: Annerussumik upperit. Uvagut nammineq sangiissuserput takuleruttigo utertitsissitta nakuussusianut perqusa. taava unnersiutigisavarput taanna, kiinnata qaamarqutaat.

Jiisuse qanilliartortillugo nammineq ilinnut naammangissutsit paasiartuinnasavat tappinneruleriartusagavit amigaatitillo taassuma pissusianut naammalluinartumut akerliussut erssarilluinnartumik sarqummisammata. Tamanna uppernaqutaavoq Saatanip tammartitsiniarnerisa pissaaneerussimanerannut Guutillo anersaata inuuneqalersitsissumik suniissartup ilinnik utertitsilerneranik.

Uummame nammineq ajorteqassutsiminik takungitsume Jiisusimik asanninneq itisuumik issinaanngilaq. Tarnip Kristusip saammaaneragut allangortitaassup Kristusip Guutisut pissusivia nuanaarutigiumaarpaa. Kisianne ilerqukkut aserorsimassuserput takunngikutigo tamanna uniusanngitsumik uppernaqutaavoq Kristusip pissusianik pingaarnerussusianillo takunnisimanginittinnut.

Immitinnik atarqiunnaariartorutta anaassissitta minguissusia asannissusialo killeqanngitsoq takulluariartorlugo nuannarileriartusavarput. Nammineq ajorteqassutusitta taassumunnga isumakeesinnaassumut pisisavaatigut; tarnerlo sapissutsiminik misigalune Kristusimik ujaarlerpat taassuma pissaanine ramaat pigalugo sarqumerfigiumaarpaa. Ajulissutsitinnik misiginita taassumunga Guutillo oqaasianut qaninnerujartortipaatigut annerungaartumik pissusia paasiartusavarput sulilo naamannerujartortumik assingane ersseriartusalluta.