Kristusimut aqutissaq af Ellen G. White

tilbage

kap 9 - Inuuneq sulinerlu

Silarssuarmi inuuneq qaamanerlu tamarmi nuannaarnerlu tamarmi Guutimi aallaveqarput. Soorlu qinngornerit seqinermit, soorlu pikialaarnerit puilassumit, taama taassuma pilluarqussutit pinngortitaminut tamanut tunniuttarpai. Sumiluunniillu inuuneq Guutip pia inuit uummataaniitaraangami allanuttaaq misinnartitaassarpoq asanninnermik pilluarqussutaanermillu.

Annaassissitta tipaatsuutaa tassa inuit orlusimasut makitillugit annaallugillu. Taamaaliorumalluni nammineq inuunini erliginngilaa, saningassulilli atorpaa mitaatigineqarnini soqutiginagu. Taamatut aama inngilit suliaqartuartitaapput allat pilluarnissaat pissutigalugu. Tamanna tassa taakua tipaatsuutaat. Naakinartunik tamatigullu pissutsimikullu akimassuseqarnikullu imminit nakkanganerusunik ikiuineq uummatit imminuinnaq asasut nikanarsaatitut isigissartagaat inngilit ajorteqanngitsut suliariuagaraat. Anersaaq Kristusip imminik pilliutigisup anersaava qilammi naalakersuivoq tassaniitullu pilluarneranit tunngaviulluni. Anersaaq taamaatoq Kristusip ajoqersugaasa pigissavaat; suliaq taamaatoq suliarissavaat.

Kristusip asanninnera uummatimiitaraangami tipigissutut isertorneqarsinaangitsutut ittarpoq. Qaninnguukatta tamarmik sunniinera illernartoq malugisavaat. Kristusip anersaava uummami inoqajuitsumi puilasutut ittarpoq tamanut tumannguersaammik pikialasoq ajunaarluinalersut tamaasa inuunerup ernganik piumangaarlutik imerumalersittarlugit.

Jiisusimik asanninneq sarqummisaaq taassumatut suliumanikkut soorlu taanna sulisoq inuit pilluarquneqarnissaat pitsaanerulernissallu pillugu. Pinngortitanik tamanik ataatatta qilammiusup isumassortuagaanik asannitunngortisavaatigut misiginneqatiginnitunngortillutalu.

Annaasissitta nunami inuunera aqqisimaarnerunanilu imminuinnaq isumaginerunngilaq; ilungersorluni qasusuillunilu sulivoq inuiaat tammarsimasut annaaneqarnissaat pillugu. Nerssutaatit nerissarfiannit sanningasulimmut imminut naaggaarfiginerup aqqutaa suliassat ilungersuanartut, angalanissat qasunartut kajuminnaatsut, isumakuluutit suliassallu erloqinartut nigorterniarnagit. Oqarpoq: »sorlu inuup ernera tikiutinngitsoq kiffartorfigerqulluni, kisianni kiffartussalluni inuussutsilu akissatut tunniusallugu amerlasuut utertinneqaatissaannik.« Mat. 20, 28. Tamanna tassa inuunerata sijunertatuaa angeqisoq. Allat tamarmik pingaannginnerupput. Neqissaa imissaalu tassa Guutip piumasaa suliarisallugu suliarerqussaalu naammasissallugu. Namminissarsiorneq imminullu tunngassuinnarnik soqutigissaqarneq atunngilluinnarpai.

Taamatut Kristusip saammaaneranik pissarseqataasut imminnik pilliutiginissamut suussumulluuniit piumassuussapput, tassami allat aammataaq torqutigisai tunissummik qilammit pissumik pissarseqataasinnaarqullugit. Sapinngisartik naapertorlugu iliorumasuussapput silarssuup pitsaanerulersinniarnerani inuunermikut suleqataajumallutik. Anersaaq taamaatoq ilumoorluni saanniarsimasumi sarqummertaannarpoq. Kinaluunniit Kristusimiitaraangami kissaateqalersarpoq allat oqalutuukumallugit ikinngut qanoq-itoq Jiisusimi nanisimagini. Sallusuissut annassutaasoq iluarsiartuutaassorlu isumaani naqitariinnarneqarsinnaanngilaq. Kristusip iluarnera atisimaguttigu anersaakullu iluartukkut tipaatsuummik immerneqarsimalluta nipangininarsinnaangilagut. Naalakkap angajorqaatsernera ussersimallugulu takusimaguttigu oqalutuassaqasaagut. Filipup annaasisumik naapitsineratut allataaq tassunnarqullugit qaaqujumaarpavut. Kristusip pissusiata asanassusianik silarsuassallu piumaartussap uniusangitsumik takussaanngitsunik unnersuuniarumaarpavut. Aqqummik Jiisusip aqqutigisimasaanik atuarusunneq sakkortusiartuinnarumaarpoq. Erinigiartuinarumaarparput erqatinniitut takussagaat »Guutip savaaraa silamiut ajortaanik ersuttoq.«

Allanillu pilluarqussaatitsiniarluta sulinerput uvagut nammineq pilluarquneqarnissatinnik kinguneqasaaq. Tamanna Guutip sijunertaraa tunigamisigut suliassamik utertitaanissamut tunngassumik suliassaqartilluta. Taassuma inuit tunivai Guutip pissusianik ilangiisinnaatillugit, tamatumunngalu tungasumik inoqatiminnut pilluarqussut aggiutariaqarpaat. Tamanna tassa atarqinaat anginerpaaq, tipaatsuut annerpaaq Guutip inunnut tunniussinaasaa.Taamaalillutik asanninnikkut suleqataasut pingortitsisertik qanillinerpaasinnaavaat.

Iivankiiliup nalunaarutaata oqaluussissutigineqarnissaa nallituinerullu naammatinneqarnissaa Guutip inngilinut qilammiussunut suliaritissimasinaagaluarpaa. Sijunertarisani naammasiniarlugu sakkut allat atorsimasinnaagaluarpai. Asanninnermigulli soraauitsukkut qinerpaatigut Kristusimut inngilinullu suleqataassungortilluta, tamatumuunakkut pilluarqussutinik, tipaatsuummik anersaakullu qaffartitaanermik kiffartornerup namminissarsiunngitsup taamaatup kingunerissartagaanik pissarseqataarqulluta.

Kristusi kattufigissavarput anniarnerani peqatigigutigu. Suliap suulluunniit imminik tunulliulluni allat iluaqutissaannik sulinerusup tunisisup uummataani ajunngitsuliorumaneq nakussatittarpaa inullu taanna silarssuup utertitsissaanut atanerulersillugu »piitsuugaluarluni piitsunngortumut pillusi, piitsuunermigut pisuungoqullusi.« Tassaluuna tasssuunaannaq taamaalilluta Guutip pinngortikamisigut sijunertaa naammagiguttigu atsaat inuuneq uvatinnut pilluaquneqaatinngorsinnauasoq.

Kristusip ajoqersukaminut suleqqusineratut suliumaguvit tarnimik taasumunnga pisitsiniarlutit Guutip piinik misigissaqarnerujumajartuinalisasutit paasissaqarnerujumalerlutillu, iluarnermullu kaallutillu imerusulisallutit. Ilungersorlutit Guutimut qinusalerumaarputit uppernerit nakussatitaamullugu tarnillu anannerup puilassuanit imertineangaarqullugu. Akerlilerneqarnerup misilinneqaatillu atugassavit qinunermut allakanillu atuarnermut pisikumaarpaatit, misigissassallu itinerujartuinartut angujumaarpatit.

Namminissarsiorani allat pillugit sulinerup inuup pissusia itinerujartortitarpaa aalajaasuseqalersitarlugulu kristumiutullu kusanassuseqalersitarlugu emisinermik pilluarnermillu kingunissiorluni. Pingaarnerusumik piniagaqartitaalersarpoq eqiasunneq namminissarsiornerlu inissaarutitaallutik. Taamaalillutik kristumiutut ilemorisaarnermi sungiusartut Guutip sulissunerani alliumaarput nakuussungorlutillu. Anersaakkut tappissuseqalerumaarput uppissuseqartuinnarlutik qinunikullu nakuussuseqarnerulerlutik. Guutip anersaa taakkununnga suniiumaarpoq tarnimilu emisineq illernartoq Guutip akissutaatut pilersikumallugu allaat ajunngequtissaanik namminissarsioratik suliniartut ilumut namminneq annanisartik taamaallutik sulissutigisarpaat.

Saammaanersiartuutigisinnaassatuarput tassa kisimi namminissarsiorata Kristusip sulissutigerqussaa suliarutigu tassaassoq sapinngisanguatinnik ikiortariaqartut ikiomullugit pilluamussaanermillu pissiniarqullugit. Nakuussuseq sulinikkut pilersarpoq; sulineq inuunerup pinngitsoorsinnaangilaa. Kristumiutut inuunerminnik ingerlatsiniartut pilluarqussutit saammaanersissutissatigut (kuisutikkut nerliivikullu) pissut tiguinartarlugit Kristusilu pillugu suliniarnatik - inuuniaraluarput nerissarlutik sulissarnatilli. Tamannali anersaakkut timikullu ittumik pigaluaraangami tamatigut nukillaariartornermik aseroriartornermillu kinguneqartarpoq. Avatiminik atuiumanngitsup atorsinnnaajunnaarumaarpai. Taamatut nukinnik Guutip tuniussaanik atuingitsup Kristusimi alliartorunnaaginnarani nukik pigereeralukki annajumaarpaa.

Kristusip ilagisai Guutip sakkusatut qinigarai inuit anannissaannut. Suliassat tassa iivankiiliu silarssuarmi nalunaajaatigisallugu, suliassarllu tamanna kristumiunut tamanut tungavoq. Kialuuniit piginaassutsini pitsaanerit tamaliortariaqarfiillu tamaasa atorniartariaqarpai anaassissup imminut suliassissutaa suliariniarlugu. Kristusip asanninnerata uvatinnut sarqumersitaassup tamanut taasuminnga ilisarsinngitsunut akiligassaqartutut ilersipaatigut. Guutip qaammarqummik tunivaatigut uvatinnuinnaq pinnagu allanutaaq ingerlatememullugu.

Kristusimik malinnitut suliassartik paasilluaraluarpassuk maanna Guutimik nalussuni iivankiiliumik naalunaajaasoq ataaseq tuusintilipassuarnik peqatissaqasagaluarpoq. Kikullu tamarmik suliami nammineerlutik suliami tamatumani suleqataasinaanngitsut tapersersorsinaavaat pigissaminnik, soqutiginninnerminnik qinnussissarnerminillu, taamalu suliaq kristumiulinni maannakkornit sakkortunerujussuarmik ingerlaneqarsinnaasagaluarpoq.

Nunanut Guutimik nalussunik inulinnut aallartariaqasangilagut illumiluunniit inuqativut qimatariaqasanagit tassani sulissutigissassaqarsimagutta. Sulisinnaavugut illumi inoorqatigissatinni, ilagiinni, inunni ulluinnarni inooqatigissatinni imaluunniit atassuteqarfigissatinni.

Anaassissita nunami inuunermi ilarujussua Naassarami sanasoq sannaviani qatsussiuitsumik sulilluni atorpaa. Inngilit kiffartortut inuunermut naalagaasoq ilagaat ilisarissaanani atarqineqaranilu naassorisaasut sulissartuinnaallu akornanni angalagallarmat. Suliaq imminut suliaremussaq sulissutigaa assassordluniluunniit suligallarami napparsimassunilluunniit ajorunnaarsitsissarlunilu Giniisaratip tasiata malingisigut pisutaraluarami assigiimmik ilumoorluni ilungersorlunilu. Taamatut uvaguttaaq inuunermi atorfimmi suunnginerussumikkaluarluta suliassanillu nikanarnernik suliaqaraluarluta Jiisusi ilagalugu ingerlasinaavugut taannalu ikiortigalugu suliarput ingerlasinnaallugu.

Apustili oqarpoq: »Kinaluunniit qanoq itilluni qaaqunerqaruni, qatanngutikka, taamaaginnarli Guutimut." 1 Kor. 7, 24. Niivertup niivertarfini ima ingerlasinaavaa naalakki ilumoornermigut naalannarsisillugu. Kristusimik malinnilluartuuguni qanoq iliornermigut tamatigut upperissani malunnartikkumaarpaa anersaarlu Kristusip pia inunnut nittarumaarlugu. Assassornermik suliaqartup eqiasuilluni ilumoorlunilu assiginiarluarsinaavaa inna inuunerup suliassartaanik nikanartunik sulerulutoq Galiliiap qatsinnerisa akornnani. Kinaluunniit Kristusip amanik taassisartoq ima sulissariaqarpoq allat ajunngitsuliaminik takussaqarsinaatillugit taamalu pinngortitsisiminik utertitsissiminillu naalannartitsissariaqarnerminik isummerfissaqalersillugit.

Qassiit piginnaassusertik Kristumik kiffartuussinermut atungitsoorpaat tassa allat tamatumani piginnaassuseqarnerummata piukkunaateqarnerullutillu. Ima isumaqartoqalersimavoq immikkut piginnaassuseqarluartut kisimik piginnaassutsitik Guutimik kiffartuussinermut atortariaqaraat. Qavsiit isumaliortarput iluanaartut amerlanngitsut kisimik piginnaassuseqarluarnermik tunineqarsimassut tamannalu pillugu sinneri ilungersornartuni suleqataasallutik. Qaaquneqangitsut tassalu akilerneqarnissartannitaaq angussisinnaanatik. Tamannali talantinik asserssuummi oqaatigineqartumut akerliuvoq. Illup naalagatta kiffani qaarqugamigit tamaasa immikut suliassippai.

Inunermi suliassat suunnginerit suliarisinaavavut anersaaq asannitoq pigalugu »Naalakkamut kiffartortutut.« Kul. 3, 23. Guutip asanninnera uummamiikuni inuunermi ersserumaarpoq. Kristusip naamajuminartuata poorsimasavaatigut, suniinerpullu allanut qaffaallaataassaaq pilluarqussutaallunilu.

Isumaliusanngilatit Guuti sulissutisagit aatsaat pissutissaqaruvit pingaartunik aatsaalluuniit piginaassuseqaruvit qaqutigoortumik. Silamiut pillutit qanoq isumaliornissaat isumaliutigissanngilat. Ulluinarnni inuunerit uppernerpit minguissusianut pissuussaanngissusianullu nalunaajaataapat inoqativillu paasilerpassuk iluartumik piniaritit, taava suliniarnitit maangaiinarsimassanngillat.

Jiisusip ajoqersugaani nikanarnerit piitsuunerillu allanut pilluarqussutaasinnaaput. Immaqa namminneq paasinngikkaluarpalluunniit sumik ajungitsumik naamasissaqarnertik. Suniinermikudli nalusamikkut pilluarqussutip malingi pilersissinnaavaat annerujartorlutillu itisiartuinnassassut, tamatumali inerititai ajunngitsut qularnangitsumik taakkununnga nittarneqanngisaanassapput aatsaat naatsorssuiffissarssuup kingulliup ulluani nittarneqarumaarlutik. Isumaliunngikaluarput nalullugulu sumik angisuumik naammasissaqarnertik. Piumaffigineqangillat kinguneqarnissaa isumakuluutigalugu nanertuutigerqusallugu. Nipaallutik sijumut ingerlaanartariaqarput suliarlu Guutip sijulerssuinermini immingnut tunniussaa ilumoorlutik suliaralugo, taava inuunerat asuliinnassanngilaq. Tarnikkut ineriartorumaarput Kristusilu assigileriartuinnarlugu. Inuunermi maani Guutip suleqatigai, taamalu piareersarneqarput suliassamut pingaarnerussumut tipaatsunnissamullu taallerneqangitsumut inuunermi piumaartussami.