Budskaber til menigheden kapitel 13. Fra side 74.     Fra side 59 i den engelske udgave.ren side   tilbage

Hemmelighedsfuld banken

(74)   Den 24. august 1850 så jeg, at den "hemmelighedsfulde banken" var Satans kraft; en del deraf var direkte fra ham og en del indirekte ved hans redskaber, men det udgik alt sammen fra Satan. Det var hans værk, som han udførte på forskellige måder; men mange i kirkesamfundene og i verden var så indhyllede i stort mørke, at de troede og lærte, at det var Guds kraft. Engelen sagde: "Skal et folk ikke søge sin Gud, skal man søge de døde for de levende?" Skulle de levende gå til de døde for at få kundskab? De døde ved ikke noget. Går I til de døde i stedet for til den levende Gud? Man har forladt den levende Gud for at samtale med de døde, som intet ved. Se Es. 8,19-20. ret

(75)   Jeg så, at det snart ville blive betragtet som bespottelse at tale imod denne banken, og at den ville sprede sig mere og mere, at Satans magt ville tiltage, og nogle af hans ivrigste tilhængere ville få magt til at gøre undergerninger, ja endog til at få ild til at falde ned fra himlen i menneskenes påsyn. Det blev vist mig, at disse nutidens troldmænd ved hjælp af banken og mesmerisme ville forklare alle de undergerninger, som vor Herre Jesus Kristus gjorde, og at mange ville tro, at alle de mægtige gerninger, som Guds søn udførte på jorden, blev udført ved denne samme kraft. Jeg blev henvist til Mose tid og så de tegn og undere, som Gud gjorde ved ham for Farao. De fleste af dem blev efterlignet af de ægyptiske troldmænd; og jeg så, at lige forud for de helliges endelige befrielse ville Gud virke mægtigt for sit folk, og det ville blive disse nutidens troldmænd tilladt at efterligne Guds værk. ret

(75)   Den tid vil snart komme, og det vil blive nødvendigt for os at holde fast ved Jehovas stærke arme; for alle disse store tegn og mægtige undere fra djævelen har til hensigt at forføre Guds folk og bringe dem til fald. Vort sind må være fæstet ved Gud, og vi må ikke frygte med de ugudeliges frygt, det vil sige frygte, hvad de frygter, højagte, hvad de højagter, men indtage et tappert og modigt standpunkt for sandheden. Dersom vore øjne kunne oplades, ville vi se skikkelser af onde engle omgive os og forsøge at finde en eller anden ny måde, på hvilken de kunne plage og ødelægge os. Og vi ville også se Guds engle beskytte os mod deres magt; for Guds vågende øje er altid over Israel til det gode, og han vil beskærme og frelse sit folk, dersom de sætter deres lid til ham. Når fjenden kommer som en flod, vil Herrens Ånd drive ham bort. ret

(76)   Engelen sagde: "Husk på, at du befinder dig på fortryllet Grund." Jeg så, at vi må våge og have den fulde rustning på og gribe troens skjold; da vil vi kunne bestå, og den ondes gloende pile kan ikke skade os. ret

næste kapitel