Budskaber til menigheden kapitel 72. Fra side 350.     Fra side 289 i den engelske udgave.ren side   tilbage

Jorden lægges øde

(350)  Min opmærksomhed blev atter henledet til jorden. De ugudelige var omkommet, og deres døde legemer lå på dens overflade. Ved de syv sidste plager havde Guds vrede hjemsøgt jordens beboere og bragt dem til at forbande Gud og tygge deres tunger af smerte. Særlig havde de falske hyrder været genstand for Jehovas vrede. Deres øjne var blevet fortæret i deres huler og tungerne i deres mund, medens de stod på deres fødder. Efter at de hellige var blevet befriet ved Guds røst, lod de ugudelige deres vrede gå ud over hverandre. Jorden syntes at være oversvømmet af blod, og døde kroppe lå fra dens ene ende til den anden. ret

(351)  Jorden lignede en øde ørken. Stæder og byer" der var styrtet sammen under jordskælvet, henlå som ruinhobe. Bjerge var blevet flyttet bort fra deres steder, efterladende store fordybninger. Sønderrevne klippestykker, der var slynget op af havet eller revet ud af selve jorden, lå spredt over hele dens overflade. Store træer var blevet rykket op og lå strøet ud over landet. Her skal satan og hans onde engle have deres hjem i et tusind år. Her vil han blive indesluttet for at vandre frem og tilbage over jordens sønderbrudte overflade og se følgerne af sit oprør mod Guds lov. I et tusind år kan han nyde frugten af den forbandelse, han har forårsaget. Begrænset alene til jorden vil han ikke have frihed til at strejfe om til andre planeter for at friste og plage dem, der ikke er faldet i synd. I den tid gennemgår Satan svære lidelser. Siden han faldt, har hans onde karaktertræk været i stadig virksomhed; men da vil han være berøvet sin magt og være henvist til at overveje den rolle, han har spillet efter sit fald, og til med bæven og rædsel at se fremad til den frygtelige fremtid, da han må lide for alt det onde, han har gjort, og blive straffet for alle de synder, hvis udøvelse han har været årsag til. ret

(351)  Fra englene og fra de genløste hellige hørte jeg fryderåb, der lød som ti tusind musikinstrumenter, fordi Satan ikke mere skulle plage og friste dem, og fordi beboerne i andre verdener var befriet for hans nærværelse og hans fristelser. ret

(351)  Dernæst så jeg troner, og Jesus og de hellige sad på dem; og de hellige regerede som konger og præster for Gud. Sammen med sit folk dømte Kristus de ugudelige døde, idet man jævnførte deres handlinger med lovbogen, Guds ord, og afgjorde hvert enkelt tilfælde efter de gerninger, der ved legemet er gjort. Derpå udmålte de til de gudløse den del, disse måtte lide efter deres gerninger, og dette blev skrevet over for deres navne i dødens bog. Også Satan og hans engle blev dømt af Jesus og de hellige. Satans straf ville blive langt større end deres, som han havde bedraget. Hans lidelser ville overgå deres i en sådan grad, at de ikke kunne tåle nogen sammenligning. Efter at alle de, som han havde bedraget, var omkommet, skulle Satan stadigvæk leve og vedblive at lide meget længere. ret

(352)  Efter at dommen over de ugudelige døde var afsluttet ved udløbet af de tusinde år, forlod Jesus staden, og de hellige og en del af engleskaren ledsagede ham. Jesus steg ned på et stort bjerg, og så snart han satte sine fødder derpå, delte det sig og blev til en mægtig slette. Derpå skuede vi opad og så den store, skønne stad med tolv grundvolde og med tolv porte, tre på hver side, og en engel ved hver port. Vi råbte: "Staden, den store stad! Den kommer ned fra himlen fra Gud!" Og den kom ned i al sin pragt og blændende herlighed og tog plads på den mægtige slette, som Jesus havde beredt til den. ret

næste kapitel