Kristen afholdenhed og bibelhygienisk renhed kapitel 17fra side141

tilbage

Renhed er en hjælp

(141)  “Og hvorfor er I bekymrede for klæder?” “Er ikke livet mere end maden, og legemet mere end klæderne?” [Mattæus 6,28. 25.] ret

(141)  Moderen bør ikke bruge sin tid og kræfter på besmykke sine børns klæder unødigt; dette kan hun faktisk ikke hvis hun har den rette ansvarsfornemmelse over for Gud. Det er ikke nødvendigt at pynteskære og brodere klæder; tiden på dette er for dyrebar, og bør bruges på at forme karakteren og udvikle sindet, indprente de rigtige principper, og lære børnene renhed, ærbarhed og sandfærdighed. ret

(141)  Maden bør være så enkel at moderen ikke skal bruge al sin tid på at tilberede den. Det er rigtigt at der skal bordet skal dækkes med omhu, med sund mad, tilberedt på en sund og indbydende måde. Tro ikke at du blot skal sætte det skødesløst sammen, og serveringen af den mad er godt nok for børnene. Men der bør bruges mindre tid på at tilberede usunde retter til bordet, for at behage en fordærvet smag, og mere tid på at uddanne og opdrage børnene. Lad de kræfter der nu bruges på unødige planer for hvad der skal spises og drikkes, og hvordan man skal klæde sig, blive brugt på at holde deres kroppe rene, og deres klæder pæne. Misforstå mig ikke her. Jeg siger ikke at i skal holde dem inden døre, som dukker. Der er intet urent i rent sand og tør jord; det er udskillelserne fra kroppen som besmitter, kræver at tøjet skiftes og kroppen vaskes. ret

(141)  Hyppige bade er meget gavnlige, særlig om natten, før man sover, eller når man står op om morgnen. Det vil kun tage nogle få øjeblikke at give børn bad, og børste dem indtil deres kroppe ser sunde ud. Dette før blodet ud til overfladen, afhjælper hjernen; og der vil være mindre tilbøjelighed til at hensvælge sig i urene skikke. Lær de små at Gud ikke er glad for at se dem med urene kroppe og uden glød, med usordineret laset tøj. Fortæl dem at han ønsker at de skal være rene uden på og inden i, så han kan bo hos dem. ret

(142)  Når klæderne er pæne og rene, vil det være middel til at holde tankerne rene og liflige. Alle klædeartikler bør være enkel og simple, uden unødig besmykkelse, så at det kun er et lille arbejde at væske og stryge det. Specielt de klædningsdele som kommer i kontakt med huden, bør holdes ren, og fri for alt dårlig lugt. Intet af irriterende art bør røre børnenes kroppe, deres klæder bør heller ikke få lov til at binde dem på nogen måde. Hvis der er mere opmærksomhed på dette, vil der forekomme langt mindre urenheder. ret

(142)  Jeg har ofte set børns senge I en sådan tilstand, at der hele tiden kommer en dårlig og giftig lugt fra dem, og var uudholdelig for mig. Lad altid børnenes øjne hvile på det som kommer i kontakt med kroppen, nat og dag, rent og sundt. Det vil være et middel så de lærer at vælge det rene og pæne. ret

(142)  Lad dine børns soveværelse være pænt, uanset hvor få dyre møbler der måtte være i det. Begynd i de smås første år med at de skal sørge for deres klæder. Lad dem få et sted at lægge deres ting bort, og lære at lægge alle klædningsdele sammen og rene på deres sted. Kan du ikke skaffe en billig kommode, så brug en manufakturkasse, udstyr den med hylder, og dæk den med strålende ganske velmønstret stof. Dette lærer pænhed og orden, som vil tage lidt tid hver dag, men det vil betale sig for dine børns fremtid, vil endelig spare dig for megen tid og mange bekymringer. ret

(142)  Hvis forældre ønsker at deres forældre skal være rene, må de omgive dem med rene mennesker at omgås, som Gud kan anerkende. Hjemmet må holdes rent og pænt. Urene, forsømte hjerner i huset vil føre til urene forsømte hjørner i sjælen. Mødre, I skal være jeres børns opdragere, og I kan gøre en stor forskel, hvis I begynder tidligt med at indprente rene anker, og udruste deres værelser på en ren, smagsfuld og tiltrækkende måde. Hvis børn for et lokale, som de ved er deres eget, og hvis de lærer at holde det ordentligt, og gøre det behageligt, vil de få en fornemmelse af ejerskab, - vil de føle at de har et hjem i deres eget, og vil mærke en tilfredshed, med at holde det pænt og ordentligt. Moderen må nødvendigvis inspicere deres arbejde, og komme med forslag og instruere. Det er moderens arbejde, og intet bør få lov at komme ind imellem hende og hendes børn. ret

(143)  Når der kommer gæster, som der ofte vil, skal de ikke have lov til at tage al moderens tid og opmærksomhed; hendes børns timelige og åndelige velfærd bør komme først. Tiden bør ikke bruges på at tilberede berigede kager, peier og usunde levenedsmidler til bordet. Dette er en ekstra omkostning, og mange kan ikke tillade det. Men det store onde ligger i eksemplet. Det enkle og simple i familien må bevares. Prøv ikke at give indtryk af at du kan føre en livsstil, som du i virkeligheden ikke kan. Prøv ikke at få det til at se ud som det ikke er, hverken din tilberedelse af bordet, eller in optræden. Så længe du behandler dine gæster venligt, og får dem til at føle sig hjemme, bør du altid huske at du er lærer for de små Gud har givet dig. De overvåger dig, og intet i din optræden skal føre deres fødder ind en forkert vej. Vær det for dine gæster, som du er for din familie hver dag, - behagelig, hensynsfuld og høflig. På denne måde kan alle opdragere være eksempel i gode gerninger. De bevidner at der er noget vigtigere end at holde tankerne på hvad der skal spises og drikkes, og hvad man skal klæde sig i. ret

(143)  Lad også moderens klæder være enkle og pæne. Så kan hun fortsat bevare sin værdighed og indflydelse. Hvis mødre bærer på utidige klæder der hjemme, lærer de deres børn at følge i det samme sjuskede spor. Mange mødre tror at alt er godt nok der hjemme at have på, om det er nok så snavset og sjusket. Men de mister hurtig deres indflydelse i familien. Børnene sammenligner deres mødres klæder og andre, som klæder sig pænt, og deres respekt for hende svækkes. Mør, gør jer selv så tiltrækkende som det er muligt, ikke ved kunstfærdig tøj, men ved at bære rene, og velpassende klæder. Derved giver I jeres børn stadige lektier i at være pæne og rene. Enhver moder bør have kærlighed og respekt for sine børn. Alt om hendes person, bør lære renhed og orden, og bør forbinde deres tanker med renhed. Man fornemmer en udmærkelse, en idé om hvordan tingene passer i de helt unge børn; og hvordan renhedens og hellighedens ønskelighed gør indtryk, når deres øjne dagligt hviler på usorignerede klæder og uordentlige værelser? Hvordan kan himmelske gæster, hvis hjem er helt rene og hellige, indbydes i sådan en bolig? ret

(144)  Guds ord erklærer. “Eller ved I ikke, at jeres legeme er et tempel for Helligånden, som er i jer, og som I har fra Gud, og at I ikke tilhører jer selv? I er jo købt og prisen betalt; ær derfor Gud i jeres legeme!” [1 Corinthians 6:19, 20.] ret

(144)  Forældre er forpligtet over for Gud til at danne omgivelserne sådan, at de svarer til den sandhed de bekender. Så kan de give deres bør korrekte lektier, og børnene vil lære at forbinde hjemmet herned, med hjemmet der oppe. Familien her må, så vidt muligt være forbillede for den i himlen. Så vil fristelser til at falde i det lave og krybende miste deres kraft. Børn bør lære at de kun er på prøve her, og uddannes til at blive beboere i de boliger Kristus bereder for dem der elsker ham og holder hans bud. Det er den højeste pligt som forældre kan udføre. ret

(145)  Forældre bør i særlig grad betragte sig som Guds agenter, til at undervise deres børn, ligesom Abraham gjorde, for at holde Herrens vej. De behøver at søge Skrifterne flittigt, og vide hvad Herrens vej er, så de kan lære deres hus. Mika siger: ”Hvad Herren kræver af dig: Hvad andet end at øve ret, gerne vise kærlighed og vandre ydmygt med din Gud.” [Mika 6,8.] For at blive lærere, må forældre hele tiden samle lys fra Guds orakler, og føre dette dyrebare lys ind i deres børns uddannelse. Lær dem at der må herske principper i deres spise, deres drikke og deres klæder. Lær dem fra spæd af at Guds lov er husets regering, og at det må adlydes i alle livets forhold; at hvor den fysiske lov ignoreres bevidst, vil den moralske lov ignoreres. ret

(145)  Det kristne liv er et stadigt selvfornægtende og selvkontrollerende liv. Dette er lektier børn må lære fra deres små af. Lær dem at de må praktisere afholdenhed, rene tanker og hjerte og handlinger, da de tilhører Gud, fordi de er købt for en pris, endog hans dyrebare Søns blod. ret

næste kapitel