Kristen afholdenhed og bibelhygienisk renhed kapitel 5fra side55

tilbage

Yderligheder i kost

(55)  Mange af de synspunkter syendedags adventister fremholder, skiller sig helt ud fra dem som verden i almindelighed fremholder. De som forsvarer en upopulær sandhed bør, frem for alle andre, prøve at være konsekvente med deres eget liv. De må ikke prøve at se hvor anderledes de er fra andre, men hvor nær de kan komme til dem, de ønsker at påvirke, så de kan hjælpe dem til de standpunkter som de værtsætter så højt. En sådan kurs vil anbefale de sandheder de fremholder. ret

(55)  De som forsvarer en reform i kosten bør, når de dækker deres egne borde, bringe kostrenhedens muligheder i det det bedste lys. Ved eksempler på principperne bør de anbefale det til åbne mennesker. ret

(55)  Der er en stor klasse som vil afvise enhver reformbevægelse, uanset hvor fornuftig den end er, hvis den lægger restriktioner på appetitten. De rådfører sig med smagen, i stedet for med fornuften og sundhedslovene. Alle som forlader vanens slående spor og forsvarer reformen, vil møde modstand af den klasse. De vil regnes som radikale, lad dem altid følge en pålidelig vej. ret

(55)  Men ingen bør lade modstand eller latterliggørelse vende ham fra reformarbejdet, eller få ham til at se let på det. Han som er besjælet med den ånd der drev Daniel, vil ikke være snæversynet eller indbildsk, men han vil være fast og stå beslutsomt for det rigtige. Han vil i al sin omgang, hvad enten det er med brødre eller med andre, ikke vakle fra princippet, medens han samtidig ikke underlader at vise en ædel og Kristus-lignnde livsførelse. Når de som forsvarer den hygiejnisk rene reform lader det gå til yderligheder, skal folk ikke bebrejde, hvis de væmmes. Den religiøse tro kommer således i vanry, dem der er vidne til denne inkonsekvens vil, i mange tilfælde, aldrig senere kunne tro noget godt om den reform. Disse yderligheder gør mere skade på få måneder, end de kan rette op på livstid. De går ind i et værk som Satan glæder sig over at se. ret

(56)  Der er to klasser som er blevet vist mig: først de som ikke lever op til det lys som Gud har givet dem; dernæst, de som er for hårdnakkede med at gennemføre deres ensidede idéer om en reform, og gennemfører dem til andre. Når de tager et standpunkt, står de hårdnakkede på dette, og tager næsten alt over stregen. ret

(56)  Den første klasse antog reformen fordi nogen gjorde det. De fik ikke selv en klarere forståelse af dets principper. Mange af de som bekender sandheden har taget imod den fordi nogen andre har gjort det, og for deres liv kunne de ikke give en begrundelse for deres tro. Det er derfor de er så ustabile. I stedet for at veje dets motiver i lyset af evigheden, i stedet for at kende de underliggende principper for deres handlinger på en praktisk måde, i stedet for at grave ned til bunden, og opbygge et rigtigt fundament for sig selv, vandrer de i lyset af andres fakler, og vi visselig fejle. ret

(56)  De andre klasser ser forkert på reformen. De tager en for sparsom kost. De lever af en mad af dårlig kvalitet, tilberedt uden at kunne ernære kropssystemet. Det er vigtigt at mad tilberedes med omhu, så at appetitten, så længe den ikke er forvansket, kan smage den godt. ret

(56)  Når vi ud fra principper aflægger de ting som irriterer maven og man bliver syg, bør tanken aldrig komme frem at det har lille betydning hvad vi spiser. Jeg anbefaler ikke en forarmet kost. Mange som behøver et sundt liv, og antager det de mener sådan ud fra samvittighedsfulde motiver, mener at tro det er sådan, bedrages af at tro en mager spiseseddel, tilberedt uden ihærdighed, og består mest af grød og såkaldte stærkt gennemblødte perler, er det som menes som en reformeret kost. Nogle bruger mælk og store mængder sukker som grød, tror at de derved gennemfører sundhedsreformen. Men sukker og mælk i kombination er fører til gæring i maven, og er derved skadelig. Men sukker og mælk i kombination er nødt til at skabe gæring i maven, og derved skadelig. Fri brug af sukker af enhver slags er med til at hæmme kropssystemet, og er ikke så sjældent årsag til sygdom. Nogle tror at de blot må spise en mængde, og af en vis kvalitet, og afgrænse sig til to eller tre slags mad. Men når der spises for lille en mængde, og det ikke af den bedste kvalitet, får de ikke tilstrækkelig med næring. ret

(57)  Der er ikke nogen bred fornemmelse for en sundhedsreform. Folk kan ikke spise det samme. Nogle fødeartikler som er sunde og velsmagende for en person, kan være skadelig for andre. Nogle kan ikke bruge mælk, medens andre kan ernære sig ved det. For nogle er tørrede bønner og pærer sundt, medens andre ikke kan fordøje dem. Nogle maver er blevet så følsomme at de ikke kan gøre brug af groft grahamsmel. Så er det muligt at lave en fast regel, som regulerer enhvers diæt-vaner. ret

(57)  Snævre idéer, overdrivelse på mindre punkter, har været til stor skade for hygiejnens sag. Der er økonomi i at tilberede mad, som bliver en forarmet kost, i stedet for at være sund. Hvad er resultatet? – dårligt blod. Jeg har set flere grunde til at sygdomme er vanskelige at kurere, som kommer af en udpint kost. De berørte personer var ikke tvunget af fattigdom til at få en forpint kost, men gjorde det for at følge deres egne fejlagtige idéer om sundhedsreformen er. De samme fødevarer blev tilberedt dag efter dag, måltid efter måltid, uden variation, indtil resultatet blev dyspepsi og generel svaghed. ret

(57)  Mange som antager sundhedsreformen beklager sig over at den ikke er overens med dem; men når de sidder ved deres borde kommer jeg til konklusionen, at det ikke er sundhedsreformen der er noget galt med, men den dårlig tilberedte mad. Jeg appellerer til mænd og kvinder, som har fået forstand af Gud: lær hvordan der skal laves mad. Jeg siger ikke for meget når jeg siger at mænd, såvelsom kvinder, behøver at forstå den enkle og sunde tilberedelse af mad. Deres forretninger gør ofte at de ikke kan skaffe sund mad. De kaldes til at forblive dage og uger hos familier, som er næsten helt uvidende om dette. Hvis de får kundskaber, kan de bruge dette til godt formål. ret

(58)  Undersøg dine kostvaner. Studér fra årsag til virkning, men føre ikke falske vidne imod sundhedsreformen, ved at handle uvidende som modarbejder den. Forsøm eller misbrug kroppen ikke, for derved kan den ikke give Gud den tjeneste som tilkommer ham. Jeg ved ganske bestemt at nogle af vor sags mest nyttige medarbejdere er døde på grund af denne forsømmelighed. At sørge for kroppen ved at give den mad kroppen synes om og giver styrke, er et af husholderens første pligter. Bedre med mindre dyrt tøj og møbler, end at spare på de nødvendige varer på spisebordet. ret

(58)  De fleste folk bliver sundere når de spiser to måltiderne om dagen end tre; andre, under kan kræve noget at spise til aftensmåltidet under eksisterende omstændigheder. Men dette måltid må være meget let. Ingen må tro at det er et kriterium for alle, - at enhver må gøre præcis som han gør. ret

(58)  Snyd ikke maven for det som er sundt, og misbrug den aldrig ved at belaste den med noget den ikke kan bære. Fremelsk en selvkontrol. Behersk appetitten; hold den under fornuftens kontrol. Tro ikke det er nødvendigt at sætte usund mad på dit spisebord når du har gæster. Der må vises hensyn til din families sundhed og indflydelsen over dine børn, såvel som dine gæsters spisevaner og smag. ret

(59)  Nogle sundhedsreformatorer bekymrer sig hele tiden om deres mad, uanset hvor enkel og sund den er, om den vil skade?! Til disse vil jeg sige: Tro ikke at din mad vil skade mig; men når du har spist efter din bedste overbevisning, og har spurgt Herren om at velsigne maden, så tro at han har hørt din bøn, og fald så til ro. ret

(59)  Sundhedsreformen betyder noget for os, og vi må ikke forklejne den med snæversyn og dårlig skik. Vi må være oprigtige for at gøre det rette. Daniel blev velsignet fordi han var standhaftig og gjorde hvad han vidste var det rigtige, og vi skal velsignes, hvis vi prøver at ære Gud med hjertets fulde fortsæt. ret

næste kapitel