Kristen afholdenhed og bibelhygienisk renhed kapitel 7fra side73

tilbage

Overbebyrdede husholdere

(73)  For mange skal det store altopslugende mål i livet – det som retfærdiggør alle udgifter eller alt arbejde, - se ud som nyeste stil. Uddannelse, sundhed og bekvemmelighed ofres på modens alter. Også ved bordenes opdækninger, mode og opvisning udøver deres fordærvelige indflydelse. Den sunde tilberedelse af mad kommer i anden række. Serveres der mange forskellige retter, bruger det tid, penge og hårdt arbejde, uden at føre til noget godt. Det er nok moderne at få et halvt dusin retter ved et måltid, men den skik ruinerer sundheden. Det er moderne skik som følsomme mænd og kvinder burde fordømme, både ved forskrift og eksempel. Vis lidt hensyn til livet når du laver mad. ”Er ikke livet mere end maden, og legemet mere end klæderne?” [Matthæus 6,25.] ret

(73)  I disse dage, kræver hjemmeopgaver det meste af al husholderens tid. Hvor meget bedre ville det ikke være for hjemmets sundhedstilstand, hvis bordets tilberedelser blev gjort mere enkel. PÅ dette alt ofre der tusinde liv hvert år, - liv som kunne forlænges, om det ikke var for en masse industrielle opgaver. Mange mødre går ned i graven, som kunne have levet, hvis hendes vaner var mere enkle, og blive til velsignelse for hjemmet, menigheden og for verden. ret

(73)  Satan finder på disse skikke, hvorved vor tids samfund overbebyrdes, og mange af modens tilbedere kender ingen bedre vej, end at bruge deres dyrebare prøvetid på den mest frugtesløse bestræbelse, at holde gang i sin foranderlige dekreter. Hvilket regnskab skal de aflægge på Guds Domsdag, som har ligeså meget krav på deres tid, styrke og alle deres kræfter? ret

(73)  Overalt i vort land lyder der et almindeligt råb: ”Hvor kan jeg finde en god husholder, som ved hvordan der laves mad?” Manglen på gode kokke og husholdere er faktiske ganske alarmerende. Hvis denne tilstand af tingene fortsætter, efterlades vi helt blottet for god hjemmehjælp. ret

(74)  Men hvad er grunden til at denne frygt blandt vore piger for hjemmets pligter? Hovedårsagen er, at et sådant arbejde betragtes som en skændsel. Generelt får madlavning ikke den respekt som det burde have. Jeg har set folk, tidligere fattige men nu rige, hvis gode sans synes at være gået bort sammen med deres fattigdom, og de bliver overfladiske i alt. Nogle som lærer at blive sypiger, bog-sættere, korrekturlæsere, bogholdere eller skolelærere, betragter sig selv som for aristokratiske til at gå med til madlavning. ret

(74)  Disse idéer har næsten forvansket alle samfundsklasser. Kokken får lov at føle at hendes job er noget der sætter hende på langt ned på rangstigen, og at hun ikke må forvente at omgås med familien på lige vilkår. Vil du overraskes hvis intelligente piger søger andre fag? Undres du over at der er så få uddannede kokke? Det eneste under er at der er så mange som vil underlægge sig en sådan behandling. ret

(74)  Kokken udfylder en vigtig plads i husholdningen. Hun forbereder mad der skal i maven, for at danne hjerne, ben og muskler. Alle familiemedlemmers sundhed beror mest på hendes dytighed og forstand. Hjemmets pligter vil aldrig få den opmærksomhed de kræver, før dem der udfører pligterne, får den rette respekt. ret

(74)  Egenkærlighed, selvtilbedelse, afgudsdyrkelse af selvet har ligget på kvinders skuldre, som et snærende åg de har båret. De er betynget med tunge byrder at bære. Og dette tunge arbejde for i interesse for moden, bliver kun gengældt af lidelse og undertrykkelse. Kristus ser ned igennem tider, så den tilstand af tingene som nu er, og til disse overbelastede mennesker, giver han den salige indbydelse: ”Kom hid til mig, alle I, som er trætte og tyngede af byrder, og jeg vil give jer hvile. Tag mit åg på jer og lær af mig, thi jeg er sagtmodig og ydmyg af hjertet; så skal I finde hvile for jeres sjæle.” [Mattæus 11,28. 29.] ret

næste kapitel