Jehova er vor konge kapitel 6fra side42

tilbage

Til prædikanter, læger og lærere i Sydcalifornien

(42)  De mænd der står som ledere i alle dele af det sidste evangeliebudskabs højtidelige værk, må opelske og værne om brede synspunkter og idéer. Det er alles privilegium, som bærer ansvar i evangeliets værk, at være dygtige elever i Kristi skole. Ham der bekender at følge Kristus, må ikke ledes af deres egne viljes diktater; hans sin må oplæres til at tænke Kristi tanker, og oplyses til at fatte Guds vilje og vej. En sådan troende vil efterfølge Kristi arbejdsmetoder. ret

(43)   Ressourcer til vore skoler
Vore brødre bør ikke glemme at Guds visdom har banet sådan vej for vore skoler at det vil være til velsignelse for alle der deltager i denne virksomhed. Bogen, "Kristi lignelser," blev givet til uddannelsesarbejdet, så de studerende og andre venner af skolerne kan bruge disse bøger, og rejse de nødvendige penge ved at sælge dem, så skolen bliver gældfri. Men denne plan er ikke blevet præsenteret for vore skoler sådan som du skulle; lærerne og de studerende er ikke uddannet i at gå i gang med denne bog og gå frimodigt ud og sælge den til gavn for uddannelsesarbejdet. ret

(43)  For lang tid siden skulle lærere og studerende på vore skoler have få mulighed at rejse midler, ved salg af "Kristi lignelser". Når disse bøger sælges vil de studerende tjene Guds sag, og med de gør dette vil de, ved udbredelsen af dyrebart lys, lære uvurderlige lektier i den kristne erfaring. Alle vore skoler burde nu komme med på dette, og gå i gang med at gennemføre den plan vi har fået præsenteret for uddannelse af medarbejdere, for at hjælpe skolerne, og vinde sjæle for Kristi sag. ret

(43)  I byerne Riverside, Redlands, og San Bernardino åbner der sig en missionsmark op for os, som vi endnu kun har rørt ved med fingerspidserne. Der er udrettet et godt arbejde der så vidt vore medarbejdere er blevet opmuntret til det; men der er brug for midler til at gennemføre arbejdet succesrigt. Det var Guds hensigt at der med salget af "I den store læges fodspor/Vejen til et bedre liv" og "Kristi lignelser" oprejses mange flere midler til vore sanatoriers og skolers arbejde, og at vore folk derved efterlades frie til at give af deres midler til opåbning af nye missionsmarker. Hvis vore folk nu vil gå i gang med at sælge disse bøger, som de burde, får vi mange flere midler til at fremføre arbejdet på den måde Herren han vil. ret

(44)  Uanset om salget af “Kristi lignelser" er udført seriøst, har bogen gjort noget godt. Og de lektier som er blevet lært, af dem i dette arbejde, har fået løn for deres anstrengelser. Og nu skal alle vore folk opmuntres til at tage del i dette særlige missionstiltag. Jeg har fået lys om at vore folk bør undervises på alle mulige måder, om at præsentere bøgerne til folk efter bedste metoder. ret

(44)  Jeg er blevet instrueret om at medarbejdere bør være til stede ved vore store samlinger, og undervise vore folk i at så sandhedens frø. Dette betyder meget mere end at instruere i at sælge Tidernes tegn og andre tidskrifter. Det indbefatter en grundig undervisning i hvordan bøger som "Kristi lignelser" og "I den store læges fodspor/Vejen til et bedre liv". Disse bøger indeholder dyrebare sandheder, hvorfra læseren kan drage lektier af højeste værdi. ret

(44)  Hvorfor var der ikke et sådant møde ved jeres lejrmøde [i 1907] hvor denne arbejdslinje blev præsenteret for vore folk? Når I undlader dette, mister I en dyrebar anledning for at give folk store velsignelser, og i mister også muligheden for at rejse midler til at hjælpe vore institutioner. Mine brødre, lad os opmuntre vore folk til at tage dette arbejde uden yderligere tøven. ret

(45)  Der er nogle som fik erfaring med at sælge helsekost, som nu burde interessere sig for at sælge vore dyrebare bøger; for i dem er der føde til evigt liv. Jeg har fået vist Los Angeles som en frugtbringende mark til salg af "Kristi lignelser" og "I den store læges fodspor/Vejen til et bedre liv". Tusinde af kortvarige beboere og gæster ville være hjulpet med de lektier som disse bøger indeholder, og dem som har ansvar på vore sanatorier bør handle klogt i denne sag, opmuntre alle, sygeplejersker, sygehjælpere og studerende, til at samle de nødvendige penge, ved dette middel, for at dække de forskellige institutioners udgifter. ret

(45)  Vi har behov for medarbejdere i Sydcalifornien der har en klar åndelig skarpsindighed, mennesker som vil veje sagerne klog, og som vil se hvad der er brug for både nær og fjern. Hvis vore medarbejdere var helt helliget Guds sag, vil der gøres et mere effektivt arbejde. ret

(45)  Hvorfor er vore folk så træge til at forstå hvad Herren vil have dem til at gøre? Vore ledende medarbejdere burde forberede sig forud så de benytter anledningen ved vore store og små samlinger til at bringe disse bøger til vore folk, og spørge efter frivillige, som vil give sig til at sælge. Når man går seriøst i gang med dette arbejde, hvilke vore tider påkræver, vil den gældsbyrde der nu hviler på vore skoler formindskes stærkt. Og så vil de folk som nu kaldes til at give meget af deres midler, kunne støtte disse institutioner, være fri for at lægge en større del af deres gaver til missionsarbejdet på andre trængende steder, hvor der endnu ikke er gjort noget særligt. ret

(46)  Der vil komme meget godt ud af at henlede lederne i Kvinders Kristne Afholdsunion deres opmærksomhed til disse bøger. Vi bør indbyde disse medarbejdere til vore møder, og give dem mulighed for at blive kendt med vore folk. Læg disse dyrebare bøger i deres hænder, og fortæl dem hvad deres gave vil gavne, og dens resultater. Forklar hvordan patienter, ved salg af "I den store læges fodspor/Vejen til et bedre liv" kan komme til sanatoriet og blive helbredt, som ellers aldrig vil kunne få hjælp; og hvordan dette middel vil kunne føre til at oprette sanatorier på steder hvor der er meget brug for dem. Hvis vore sanatorier drives klogt af mænd og kvinder som har Guds frygt for sig, vil de være middel til at få os i forbindelse med medarbejdere i Kvinders Kristne Afholdsunion, og disse medarbejdere vil ikke være langsomme til at se muligheden i denne sundhedsgren i vort værk. Som resultat af deres kontakt med vort lægearbejde, vil nogle af dem lære sandheder, at de behøver at kende for den kristne karakters fuldkommengørelse. ret

(46)  Et punkt som vore medarbejdere aldrig bør glemme, er at Herren Jesus Kristus er vor øverste direktør. Han har sat en plan hvor skoler kan hjælpes ud af deres gældsbyrde; og Han vil ikke forsvare deres kurs, som lægger denne plan til side, fordi de ikke har tillid til den. Når Hans folk kommer samstemmende til Hans sags hjælp på jorden, vil ingen af de gode ting som Gud har lovet dem holdes tilbage fra dem. ret

(47)  På steder som Los Angeles, hvor befolkningen hele tiden forandrer sig, er der forunderlige muligheder for at sælge vore bøger. Der er kommet et stort tab fordi vore folk ikke har grebet denne anledning bedre. Hvorfor skal lærer og studerende fra San Fernando skolen gore Los Angeles til en særlig mark for salg af “Kristi lignelser"? Hvis de med alvor og tro ville udvirke den plan vi har fået, til anvendelse på denne bog, vil Guds engle følge deres trin, og himlens velsignelse vil være med deres møje. ret

(47)  Det ville være fremragende hvis lærerne på San Fernando skolen, under ferien, havde benyttet sig af denne anledning, at give arbejdet med "Kristi lignelser" et fremstød. De ville have fået en velsignelse ved at gå ud med studerende og lære dem hvordan de møder folk, og hvordan bogen introduceres. Beretningen om boggaven og dets formål vil få nogle til få særlig interesse for bogen, og den skole den sælges for. Hvorfor har lærerne på vore skoler ikke gjort mere ud af dette? Hvis vore folk blot ville erkende dette, er der ikke et mere acceptabelt arbejde der kan gøres på hjemmemarken, end at gå ud og sælge "Kristi lignelser"; for når de derved hjælper i Herrens plan med at hjælpe vore skoler, gør de også folk opmærksomme på de dyrebare sandheder fra Guds ord. ret

(48)  Den ligegyldighed som nogle viser mod denne virksomhed, mishager Gud. Han ønsker at alle vore folk skal genkende dette som Hans metode for at hjælpe vore skoler ud af gæld. Det er fordi denne plan er blevet forsømt, at vi nu mærker vor manglende midler for værkets fremme, så stærkt som vi gør. Havde skolerne benyttet sig af den tilvejebringelse de er gjort for dem, ville der være flere penge i skolens pengekasse, og flere penge i Hans folks hænder, til at hjælpe andre trængende afdelinger af sagen med, og bedst af alt, ville lærere og studerende have fået de samme lektier som de behøvede at lære i Mesterens tjeneste. ret

(48)  Jeg sender disse linjer fordi jeg ser at der er behov for dybere opfattelse, en bredere erkendelse, for vore sundheds og uddannelses-medarbejderes side af, hvis de ville få al den hjælp som Gud har intentioner om skal komme til dem, ved hjælp af "Kristi lignelser" og "I den store læges fodspor/Vejen til et bedre liv". Jeg beder jer, mine brødre, om at læse disse ord til vore folk, så de måtte lære at vise visdommens ånd, og kraft, og et sundt sindelag.
Sanatoriet,
Cal.
12. september, 1907. ret