Åndelige gaver bind 2 kapitel 0fra sideiii

tilbage

Forord

(iii)  Efter at have frembåret mit vidnesbyrd og udbredt flere bøger med mine syner i øst-, mellem- og veststaterne, og stiftet mange gode bekendtskaber, ser jeg det som min pligt at give mine venner og verden en skildring af min kristne erfaring, syner, og arbejde i forbindelse med oprejsningen og udbredelsen af den tredje engels budskab. ret

(iii)  Under udarbejdelsen af efterfølgende sider, har jeg arbejdet under meget dårlige forhold, da jeg er blevet bundet til andre ting, og afhængig af hukommelsen, og ikke holdt bogføring over tingene indtil for få år siden. I flere tilfælde har jeg sendt manuskrifter til venner, som var til stede da situationen skete, hvor de skulle findes frem før manuskrifterne kunne trykkes. Jeg har været meget omhyggelig, og har brugt meget tid, og bestræbt mig på at skrive de enkle faktaer så korrekt så mulig. ret

(iii)  Jeg er dog blevet hjulpet meget, ved at finde dataerne i de mange breve som jeg skrev til bror S Howland og familie, i Topsham, Me. Da de i en periode af fem år havde min Henry i varetægt, følte jeg det er min pligt at skrive ofte til dem, og give dem min erfaring, mine glæder, prøvelser og sejre. I mange tilfælde har jeg kopieret fra disse breve. ret

(iv)  Da mormorismens råb ofte hævede sig, især fra veststaterne, ved bibelundervisning af de åndelige gavers varighed, nærede jeg iver for at mine brødre skulle vide hvilken erfaring jeg har haft, og hvor den har været. ret

(iv)  Da vi var i Knoxville, Iowa, marts 1860, erfarede vi at en mand havde berettet at han kendte mig og min mand for tyve år siden, da vi var ledere iblandt mormonerne i Nauvoo! Den gang var jeg kun tyve år gammel! ret

(iv)  Udtalelserne i dette værk bakker op om de menneskers vidnesbyrd, som personligt kendte til min erfaring og mit arbejde de sidste seksten år, måtte hjælpe nogles tanker. Sladderens tunge vil ikke skade mig uværdigt. Det har været med håb at hjælpe i nogen grad, sandhedens sag, at jeg har udarbejdet dette værk. Og måtte Gud tilføje sin velsignelse, at det må give føde og omsorg for den lille hjord.
E. G. W. ret

næste kapitel