Historiske skildringer af syvendedags adventisternes udlandsmissioner kapitel 11fra side147

tilbage

Arbejdet på nye marker

(147)  Tirsdag formiddag, 29. september.
Bemærkninger til den schweiziske konferense, fredag d. 11. september.]
Jeg har lyttet dybt interesseret til arbejdsrapporterne fra de forskellige marker. Jeg har været knyttet til arbejdet i Amerika helt fra begyndelsen, og kender til nogle af de vanskeligheder man kommer ud for, under opstarten. Vi har set arbejdet blive vanskeligt, og vi har set Guds frelse under præsentationen af sandheden. De rapporter vi har hørt her lyder som det samme som vi har hørt i Amerika. De som accepterer sandheden i dette land, har et stort kors at løfte; og når de tager fast ståsted, betvivler vore brødre ikke hvordan vi gjorde arbejdet da vi startede op. En sjæl som greb sandheden blev betragtet af højere værdi end bjerge af guld. Vi græd og glædede os, vi kunne knapt nok sove. Vi blev så fyldt af taknemmelighed, og så tæt forenet i kærlighed og forståelse, at vi ønskede at prise Gud dag og nat. ret

(147)  Piedmont-dalene er blevet omtalt. Ud fra det lys jeg har fået, er der dyrebare sjæle ud over disse dale, som vil tage imod sandheden. Jeg har ikke selv noget kendskab til disse steder; Men de er blevet vist for mig som knyttet til Guds arbejde i fortiden. Han har nu et skridt fremad for dette folk at tage. De som arbejder i disse dale må have den dybeste interesse for deres arbejde, ellers vil det ikke lykkes for det. Den tredje engel fremstilles som flyvende under himlens midte. Arbejdet er noget der må gå hurtigt. De må holdes i arbejdsorden, arbejde forstandigt og med helligelse, og forberedes ved Guds nøde til at møde modstand. De skal ikke kun forkynde, men tjene. Idet de går frem for at arbejde, skal de anstrenge sig personligt for folk, komme hjerte til hjerte, med sig, idet de åbner Skrifterne for dem. Der er først kun nogle få her og der, som vil acceptere sandheden; men når disse er sandt omvendte, vil de arbejde for andre, og snart vil der oprejses større grupper, ved ordentligt arbejde, og værket vil gå hurtigere fremad. ret

(147)  Der er et stort arbejde at udrette på alle marker, hvorfra vi har hørt rapporterne. Over alt i disse lande er der dyrebare talenter som Gud vil bruge; og vi må være lys vågen for at sikre os det. Den store forhindring for arbejdet kan skride frem, er mangel på midler. Burde vi ikke gøre dette til en særlig genstand for bøn? Mænd og kvinder som har midler til tage imod sandheden i dette land; men Herren vil have at vi arbejder alvorligt i tro indtil den tid kommer. Han vil at alle som accepterer sandheden bliver lysbærere. De bør handle som om de har et budskab af uendelig vigtig for nærværende. Det er Guds sandhed, og alt bør helliges gennem den. Alle bør have en levende tro, en levende forbindelse med himlen. ret

(147)  Prædikantens arbejde er ikke kun at prædiken, men at besøge familier i deres hjem, at bede sammen med dem, og åbne skrifterne for dem. Han som fører arbejdet uden for talerstolen på en ordentlig måde vil udrette ti gange mere end han der begrænser sit arbejde til talerstolen. Da Kristus underviste på jorden, lagde han mærke til sine tilhørers ansigtsudtryk, og de tændte øjne, det besjælede udtryk, fortalte ham et øjeblik om nogen samtykkede i sandheden. Sådan bør også folkets lærere studere deres tilhøreres ansigter. ret

(148)  Når de ser en person i tilhøreskaren, som virker interesseret, bør de gå efter at blive bekendt med ham, før mødet efterlades, og, om muligt, forvisse sig om hvor han bor og besøge ham. Det er den slags personligt arbejde som hjælper til at gøre ham til en fuldkommen arbejder. Det sætter ham i stand til at bevise hans arbejde, og sætte hans prædikantgerning helt på prøve. ret

(148)  Dette er også den mest succesrige måde at nå folk på; for derved får man bedst deres opmærksomhed. Hvis folks opmærksomhed ikke opnås, vil alle anstrengelser for dem være nyttesløse. Guds ord kan ikke forstås af ham der ikke er opmærksom. De behøver et tydeligt ”Så siger Herren” for at fange opmærksomheden. Lad dem se at deres sager prøves og fordømmes af Bibelen, ikke ved menneskers læber; så de stille for retten for den evige ret, ikke for en jordisk domstol. Når de klare og gennemskærende bibelsandheder præsenteres for dem, kommer de direkte på tværs af længe nærede ønsker og bekræftede vaner. De overbevises, og så er det at de behøver jeres råd, opmuntring og bønner. Mange dyrebare sjæle afvejer for en tid, og så tages der stilling på vildfarelsens side, fordi han ikke har fået dette personlige arbejde i rette tid. ret

(148)  Det er ikke altid behageligt for vore brødre at leve der hvor folk har mest brug for hjælp; men deres arbejde vil ofte være afføde langt mere godt hvis de gjorde sådan. De burde komme ud til folk, sidde med dem ved deres borde, og indkvarteret sig i deres ydmyge hjem. Medarbejderne må tage deres familier til steder der ikke er helt ønskeværdige; men de bør huske at Jesus ikke forblev på de mest ønskværdige steder. Han kom ned til jorden, så han kan hjælpe dem der behøver hjælp. ret

(148)  Jeg har forståelse med dem af mine brødre som har stærke følelser, men ikke så stærke kroppe. Jeg ved ikke hvad vi skulle gøre uden mennesker med stærke følelser. Gud vil have dem til at vise hensyn til livets og sundhedens love; for når de trætte efter lange taler og bøn, eller at skrive meget, udnytter fjenden deres prøvede tilstand på deres nerver, og får dem til at blive utålmodige og handle overilet. Efter at Kristus var stærkt medtaget af lang faste at Satan mente at kunne besejre ham; men Kristus jog ham fra slagmarken, og kom sejrrigt ud. Ligeså må det være med dem der forkynder ordet, og overvinder deres listige fjende, når de fristes på lignende måde. ret

(148)  Det er også nødvendigt at de der arbejder klogt, for at de kan forblive sunde og have kræfterne i bedst mulige tilstand når det behøves. Så kan de, når lejlighed kræver det, anstrenge sig særligt, og stole på Ham, som har besejret fjenden for deres skyld, kan komme mere end sejrrige ud af det. Han som udsender medarbejderne siger: ”Se, jeg er med jer alle dage, helt til verdens ende.” Nok kan bølgerne komme over jeres hoveder brødre, men der er en arm som vil hæve jer over al fare. ret

(148)  Brødre og søstre, I som forbliver i hjemmets skrammel, der er noget I må gøre. Arbejdet med at vinde sjæle skal ikke gøres af prædikanter alene. Enhver som er blevet omvendt vil prøve at berige andre med sandhedskundskab. Begynd med at arbejde med dem i deres egne hjælp og naboskab. Arbejd med visdom og alvor, med udholdenhed og megen bøn, så de kan acceptere sandhedens lys. I kan også sende jeres bønner op for medarbejderne på forskellige marker. Gud vil høre jeres bønner, og vil gøre dem til skarpe segl på høstmarken. ret

næste kapitel