Historiske skildringer af syvendedags adventisternes udlandsmissioner kapitel 25fra side18

tilbage

En smuk by

(18)  København er en stor by til Danmarks lille rige. Den har en smuk havn, og er placeret på det smalle stræde der forbinder Østersøen med en del af Nordsøen, er det på hovedvejen hvor meget af Sveriges, Tysklands og Ruslands handel passerer igennem meget her. Det er kongens residens, og hovedkvarter for den danske hær. Midt i byen, og omgives på alle sider af stenblokke, er vidtåbne pladser, med masser areal, som forbeholdes som træningspladser for soldater. Tidligt om morgnen hører vi taktfaste tråd af store soldaterkompaniger der marcherer ned ad gaderne, og hvor vi end er på gaderne, ser vi kompagnier af høje og atletiske unge mænd iklædt den lyse friske uniform for kongens vagter. Danmarks konge er allieret med nogle af Europas mest magtfulde nationer. Da vi var i København, fik han besøg af sin svigersøn, Ruslands zar. En af hans døtre er hustru til Wales prinser; en anden gift med Cumberlands hertug. Kronprinsen er gift med en svensk prinsesse; og en anden gift med en fransk prinsesse; medens en af hans sønner er den græske konge. ret

(185)  Der er muligvis ingen by i den størrelse som har så mange smukke parker, kunstige søer, og behagelige boulevarder. Et lille stykke fra vort tilholdssted er en kunstig sø som er to mil lang. Vandet er klart som krystal, og på dens glasagtige overflade var mange mukke hvide svaner, som svømmede yndefuldt. Den blev krydset af pæne gangbroer, medens en bred gade går omkring den, og rækker af kastanjetræer forskønner dens grænser. I København er børn ikke blevet glemt. I forskellige dele af byen er der små indhegninger på tre eller fire acres med lunde og skyggetræer, som udelukkende holdes som legepladser. Ingen køretøjer får lov at køre igennem dem, og her kan børnene nye deres pladser i sikkerhed. ret

(186)  En dag tog vi ud til en afsiddesliggende plads ved havkysten, omkring ti miles fra byen. Idet vi så over strædet, der er omkring seksten miles bredt her, er Sveriges bakker synlige på den afstand. Vandet er meget klart, så at den hvide og sandrige havbund kan ses tydeligt på anseelig afstand. Den er bestrøet med klipper, og med dynger af havmos af lysere og mørke skygger af grønt, der danner et smukt billede. Et lille stykke fra strandbredden er en udstrakt park fire mil lang, en tæt skov med bøgetræer bestrøget med stedsegrønt. Denne skov holdes som en have, og der er stier og kørebaner der går ud i alle retninger. ret

(186)  Den sorte plet på dette smukke sceneri er ølhaver. Ved indgangen til grundene er bygningerne udstyret på den mest tiltrækkende måde til salg af vin og øl, og disse steder er velbesøgte. Det er ikke nok at fristelser lurer på hvert gadehjørne i den store by, men de ligger også venter på alle, som går ud for at få rekreation blandt naturens scenerier. Gud ønsker at vi skal forfriskes og få kraft af de velsignelser han har givet os i sine skabte værker. Det er hans fortsæt at naturens skønheder har en forfinende og ophøjende indflydelse på os. Han har begavet mennesker med mentale forstandskræfter til at tænke fra årsag til virkning; idet naturens store bog studeres, så de kan forstå Skaberens majestæt, godhed og kraft. Der hvor sanserne holdes klar, og forstanden uomtåget, vil de finde mangfoldige kilder af en ophøjet, tilfredsstillende nydelse, og deres hjerter vil gå i pris og taknemmelighed til Gud. ret

(187)  Men det er Satan opsat på at forhindre. Derfor frister han mænd til at drikke vin og stærk drik, hvorved forstanden formørkes, og sanserne forvirres, og Guds billede vansires. Når man giver efter for appetitten bliver opfattelsesevnerne sløvet, så at mennesker ikke kan se Gud i hans gerninger; de kan strejfe gennem de smukkeste natursceneri; men de giver ikke Skaberen en tanke. Hvor mange, som er begavet med gode naturlige evner, er der ikke der fornedrer forstanden sådan og vanærer Gud. Når de bliver grov af natur; er det umuligt for dem at blive himmelsk sindet. De har gjort sig selv uegnede til at styre eller lede mentale spring eller moralsk aktivitet. Således forhindrer Satan mennesker i at opfylde den skæbne som Himlen har markeret for ham, - at nå de højeste mål, fysisk, mental og moralsk, så han selv kan blive lykkelig, at hans medmennesker kan velsignes ved hans eksempel, og så at Gud kan forherliges. ret

(187)  Denne verdens ting vil være til at nyde, om det ikke var for syndens forbandelse; men forbrydelse, sorg, lidelse og død møder os overalt. Armod og endog livet i sig selv er ikke sikkert. På jorden smukkeste dele, på dale og bjerge, på tætbefolkede byer, i ørknen, eller på vandendes store dyb, er der fare og død. Menneskehedens hvileløse og frembrusende masser har glemt deres Skaber; overtrædelse af Guds lov har ført disharmoni, ulykke og ødelæggelse over vor verden; og alligevel fortsætter mennesker at overtræde i deres blindhed og vanvid. Konger, statsmænd og jordens mægtigste, er magtesløse over for at give sjælen hvile og fred. Det er kun i lydighed mod Guds lov at den sande lykke kan findes. Vi må overgive vor vilje til Gud, hvis vi vil have hans guddommelige natur og evig harmoni i vore sjæle. ret

(187)  Dette livs rigeste rigdomme, og højeste velsignelser, er sparsomme og utilfredsstillende i forhold til det fremtidige og evige liv. Skønheden scenerier som intet sprog kan skildre vil åbnes op for sanserne. »Hvad intet øje har set og intet øre hørt, og hvad der ikke er opkommet i noget menneskes hjerte, hvad Gud har beredt for dem, der elsker ham.« Og disse dyrebare rigdomme gives frit til alle som vil acceptere dem. »Salige er de, som tvætter deres klæder, for at de kan få adgang til livets træ og gennem portene gå ind i staden.« ret

næste kapitel