Historiske skildringer af syvendedags adventisternes udlandsmissioner kapitel 29fra side189

tilbage

Et svensk hjem

(189)  Da vi kom til Stockholm, blev vi taget til bror Norlins hjem, som boede nær den mødesal, og havde fået et ekstra lokale til at logere os. Hverken han eller hans hustru kunne tale Engelsk; bror Matteson, som tog sammen med os fra København, oversatte. Men vore gode venner var lige flyttet ind i det nye murstenshus, som ikke var blevet helt tørt; i nogle dele af bygningen var murerne stadig i gang, og kulde og fugt gjorde det usikkert for mig at være der, mente jeg at tage en hotelværelse til mig selv og søster McEnterfer; men ingen af os kunne tale svensk, og hvordan skulle vi bekendtgøre vore ønsker? Medens vi var i denne forlegenhed og overvejede situationen, kom søster Johanneson, som havde boet i Amerika og talte ganske godt engelsk, og indbød os til hendes hjem. Denne indbydelse blev taget gladelig imod. Hendes hun var placeret behageligt på en bakke i byens forstad. En hyggelig lille gæstestue på tredje sal som blev stillet til vor rådighed. Jeg var meget svækket i styrke på grund af de smerter jeg udholdt og fortsatte med tandpine, og dette hjems hvile og stilhed var meget imødekommende. ret

(190)  Vi blev behageligt overrasket over at finde et bord der var det samme som på vort Battle Creek-Sanatorium. Retterne var enkle og sunde, og tilberedt dygtigt og pænt så de var indbydende og velsmagende. Der er stort behov for mere udbredt videnskundskab om sund madlavning. Der står en udstrakt nyttig mark åben for at oplære unge damer i forstandsmæssig, og erfaingsmæssig madlavning, hvordan enkel mad tilberedes på en indbydende og sund måde. ret

(190)  Værelserne blev opvarmet af høje kakkellovne af ler, der næsten nåede til loftet. Disse kakkelovne er kvadartiske eller runde efter smag, af forskellige farver, og mange er mere besmykkede end vore sorte jernovne. En i familiens stue var næsten kvadratisk, og på den ene siden var et stort mosaikspejl, ikke mindre end seks fod lang og en halv bred. Om morgnen blev der lagt træbrænde ind, og når ilden er godt på vej, kan dørene åbnes, og vi får en opkvikkende og livlig flamme der kaster sin varme i rummet som fra et ildsted. Når træet er brændt ned til kul, lukkes dørene, og spjældet lukkes. Således opvarmes hele strukturen, og forbliver varm hele dagen. I de fleste svenske huse findes er der en af disse ovne i hvert værelse, undtagen køkkenet. ret

(190)  Denne søsters mand havde ikke taget standpunkt for sandheden, men var interesseret for vort folk. Han var sælger i en stor kappe og pelsbutik, og det vil være umuligt for ham at holde det fjerde bud og beholde sin stilling, sådan som det så ud. ret

(190)  De skandinaviske børn virker bemærkelsesværdige rolige og velopdragne. Hvor vi end kommer hen, kommer de frem, en for en, og trykker hænder med os, og pigerne nejer, og drengene bukker lav. Søster Johannesons fire børn, fra pigen på otte, ned til tre-års-drengen, bød os velkommen på denne måde, da vi kom; og hvor de end mødte os, morgen, middag eller aften, gentog deres hilsener sig. Et andet sted vi besøgte, gennemgik den lille pige på toethalvt år ceremonien med anerkendelse. ret

(190)  Mr. Johanneson har oplært sine børn med sang, og vi nød deres små musikalske stemmer, blandet med hellige sande. Hvis forældrene generelt tog sig mere tid til at uddanne og oplære deres børn, gjorde hjemmet til en virkelig skole for dem, ville deres familier være langt lykkeligere. Børn som er begavet med musikkens talenter eller kærlighed kan få præg for hele livet, af klog brug af denne modtagelighed, som medium for religiøs belæring. Der bør bruges mindre tid på pynteklæder, og det må have lagt mere opmærksomhed at danne en elskelig karakter. Det er den indre besmykkelse som vil vare; den indflydelse som styrer disse unge liv, vil være vidtrækkende ud i evigheden. ret

næste kapitel